Revycare®

Obilí nikdy nemělo takovou péči.

Fungicid Revycare® je zaregistrován ve všech obilninách a pokrývá svou účinností prakticky všechny listové choroby včetně odolných braničnatek a ramuláriové skvrnitosti. Doporučená dávka je 1,2 l/ha od fáze objevení se praporcového listu po fázi viditelné osiny (BBCH 37 - 49).

Revycare®

Obilí nikdy nemělo takovou péči.

Fungicid Revycare® je zaregistrován ve všech obilninách a pokrývá svou účinností prakticky všechny listové choroby včetně odolných braničnatek a ramuláriové skvrnitosti. Doporučená dávka je 1,2 l/ha od fáze objevení se praporcového listu po fázi viditelné osiny (BBCH 37 - 49).


Výhody

 • Nový standard v ochraně proti braničnatkám a důležitým listovým chorobám
 • Rychlá kurativní účinnost
 • Mimořádně dlouhá preventivní účinnost
 • Vysoká odolnost dešti a silnému slunečnímu záření

Detaily

Obecné informace

Jméno Revycare®
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 100 g/l mefentriflukonazol, 100 g/l pyraclostrobin

Způsob účinku

Účinná látka mefentriflukonazol (Revysol®) patří do chemické skupiny triazolů, blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI).

Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze.

Účinná látka pyraclostrobin patří do skupiny strobilurinů, jejichž způsobem účinku je inhibice mitochondriálního dýchání, která redukuje dostupnost ATP – hlavního zdroje buněčné energie. Tím se v konečném důsledku inhibuje klíčení spór, růst mycelia a rozvoj infekce v rostlině. Pyraclostrobin působí proti různým stadiím houby na rostlině i uvnitř rostliny. Po aplikaci je látka přijímána listy a pomalu rozváděna po rostlině transpiračním tokem. Díky vysoké vnitřní aktivitě byly pozorovány systemické účinky u mnoha použití i přes relativně nízkou mobilitu. V mnoha případech vykazuje látka aktivitu lokálně systemickou a translaminární.

Omezení

K zabránění vzniku neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny QOI (např. strobiluriny) vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujt tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QOI nebo azolu než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
Plodinatřída omezení úletu: bez redukcetřída omezení úletu: 50%třída omezení úletu: 75%třída omezení úletu: 90%

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves
6444

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel (m):
Plodinatřída omezení úletu: bez redukcetřída omezení úletu: 50%třída omezení úletu: 75%třída omezení úletu: 90%

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves
5555

Mísitelnost

Přípravek Revycare je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojiva Insekticidy Růstové regulátory Herbicidy
ano (DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha)ano anoanoano

Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Padlí travní (padlí trav)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Rez žitná (hnědá rzivost žita)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 1x - 100 - 300 l/ha 35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885257147

GTIN skupinového obalu: 04041885257154

Toxické ikony

 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Revycare®
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 100 g/l mefentriflukonazol, 100 g/l pyraclostrobin

Způsob účinku

Účinná látka mefentriflukonazol (Revysol®) patří do chemické skupiny triazolů, blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI).

Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze.

Účinná látka pyraclostrobin patří do skupiny strobilurinů, jejichž způsobem účinku je inhibice mitochondriálního dýchání, která redukuje dostupnost ATP – hlavního zdroje buněčné energie. Tím se v konečném důsledku inhibuje klíčení spór, růst mycelia a rozvoj infekce v rostlině. Pyraclostrobin působí proti různým stadiím houby na rostlině i uvnitř rostliny. Po aplikaci je látka přijímána listy a pomalu rozváděna po rostlině transpiračním tokem. Díky vysoké vnitřní aktivitě byly pozorovány systemické účinky u mnoha použití i přes relativně nízkou mobilitu. V mnoha případech vykazuje látka aktivitu lokálně systemickou a translaminární.

Omezení

K zabránění vzniku neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny QOI (např. strobiluriny) vícekrát než 2x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujt tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QOI nebo azolu než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
Plodinatřída omezení úletu: bez redukcetřída omezení úletu: 50%třída omezení úletu: 75%třída omezení úletu: 90%

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves
6444

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel (m):
Plodinatřída omezení úletu: bez redukcetřída omezení úletu: 50%třída omezení úletu: 75%třída omezení úletu: 90%

pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves
5555

Mísitelnost

Přípravek Revycare je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojiva Insekticidy Růstové regulátory Herbicidy
ano (DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha)ano anoanoano

Zpět
Ječmen - Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Oves - Padlí travní (padlí trav)
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Pšenice - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Tritikale - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Žito - Rez žitná (hnědá rzivost žita)
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
100 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885257147

GTIN skupinového obalu: 04041885257154

Toxické ikony

 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Nástroje

Proč Revycare®?

Revycare – obilí nikdy nemělo takovou péči

Vlajkovou lodí v ochraně obilnin před houbovými chorobami od společnosti BASF je fungicidní přípravek Revycare®, který obsahuje novou účinnou látku Revysol® ze skupiny isopropanol-azolů a účinnou látku pyraclostrobin, který patří mezi nejlepší strobiluriny. V naší nabídce nahrazuje osvědčený přípravek Opera® Top, oproti kterému má navíc lepší účinek na padlí a ramuláriovou skvrnitost a je registrován do všech obilnin. Fungicid Revycare® v doporučené dávce 1,2 l/ha je určen pro aplikaci do všech obilnin od fáze objevení se praporcového listu po fázi viditelné osiny (BBCH 37 - 49).

 • Revycare poskytuje JISTOTU v účinnosti proti všem důležitým listovým chorobám včetně obtížné braničnatky a ramulárie
 • Revycare dává FLEXIBILITU v načasování aplikace
 • Revycare umožňuje NEZÁVISLOST na povětrnostních podmínkách

Spektrum účinnosti

Ve svém segmentu prémiových řešení zaujme špičkovou kurativní a dlouhodobou preventivní účinností proti braničnatkám a rzím a také vysokou účinností na ramuláriovou skvrnitost. Samozřejmostí je pak účinnost prakticky na celé spektrum listových chorob. Nesporným benefitem je pak absence všech významných omezení aplikace.

Revycare – univerzální fungicid

Kombinace moderního isopronal-azolu Revysol® a strobilurinu pyraclostrobin dělá fungicid Revycare® výjimečným v porovnání s jinými zástupci dané třídy fungicidů. Vzhledem k extra silné kurativní účinnosti je Revycare® řešením i pro situace, kdy se aplikace fungicidu opozdí a choroby se již začnou v porostu vyskytovat. Revycare® vám tak dává možnost větší flexibility při plánování ochrany obilnin. Ideálním termínem aplikace i vzhledem k prevenci vzniku rezistence samozřejmě zůstává preventivní zásah před výskytem chorob.

Kombinaci účinných látek ze skupiny azolů a strobilurinů je pak Revycare® skvělým partnerem do technologie využívající aplikaci nepostřikového fungicidu Systiva® na osivo s účinnou látkou Xemium® ze skupiny karboxamidů. Nabízí se Vám tak unikátní možnost využití technologie s kombinací tří špičkových fungicidních látek. Vynikající účinnost byla (mimo jiné) dosažena například v odrůdových pokusech s pšenicí a ječmenem se společností Limagrain.

Nový standard v boji proti braničnatkám

Spolehlivá účinnost fungicidu Revycare® je, jak se již stalo u fungicidů vyvíjených společností BASF standardem, založená na excelentní formulaci. Vysoká smáčivost, silná adheze a špičková systemická účinnost vedou k dokonalému pokrytí povrchu ošetřovaných rostlin, následnému rychlému zasychání, průniku a rozvádění účinných látek do rostlinných pletiv. Tím je zajištěna silná kurativní účinnost a zároveň i dlouhodobá preventivní účinnost neboť účinné látky jsou uvnitř pletiv již krátce po aplikaci a je plně využit potenciál v boji proti patogenům.

Revycare® vyniká zejména v účinnosti proti braničnatce pšeničné, braničnatce plevové a rzím, které jsou nejrozšířenějšími a nejčastěji se vyskytujícími chorobami pšenice (nejen) v České republice. Srovnávací přesné maloparcelkové pokusy BASF v roce 2020 potvrdily, že se Revycare® plně vyrovnává nebo dokonce překonává i ty nejlepší přípravky ze skupiny strobilurinů a karboxamidů používané v České republice.

Řešení listových skvrnitostí v ječmeni včetně agresivní ramulárie

Vynikající zprávou je také potvrzení vysoké zaregistrované účinnosti proti ramuláriové skvrnitosti ječmene. Poté co byla ukončena registrace účinné látky chlorotalonil, nezbývá mnoho účinných řešení na tuto agresivně se šířící chorobu (její výskyt je hlášen zejména v západní a střední části České republiky). V roce 2020 jsme zaznamenali výskyt této choroby tradičně na pokusné lokalitě Hněvčeves. Tato choroba však byla diagnostikována na mnoha dalších lokalitách. Revycare® se svou účinností zcela vyrovnává nejvýkonnějším řešením s účinnou látkou prothioconazol kombinovanou s účinnou látkou ze skupiny karboxamidů nebo strobilurinů.

Samozřejmostí je také spolehlivá účinnost na hnědou a rhynchosporiovou skvrnitost. Účinnost na tyto choroby byla mimo jiné testována i v pokusech ve srovnání s předchůdcem Opera® Top. Revycare® svého předchůdce překonává v účinnosti i výnosové odezvě.

Silná kurativní účinnost

Farmáři každý rok řeší, jak nejlépe naplánovat fungicidní ochranu. Ideální situace nastane, pokud se podaří aplikovat fungicidy preventivně. Bohužel často v praxi dochází ke zdržení, např. z důvodu deště nebo poruchy strojů. V takovém případě se na poli rozvine choroba ještě před aplikací.

Z tohoto pohledu jsou braničnatky a rzi velmi odlišné choroby. U braničnatky zejména při chladném počasí dochází k pomalému rozvoji choroby v listu i několik týdnů, porosty pšenice přitom při kontrole vypadají zdravé (tzv. latentní fáze). Naproti tomu při napadení rzí dochází k velmi rychlému projevu symptomů (cca 7 dní od infekce). V obou případech za takovéto situace potřebujete silný spolehlivý fungicid, který si s rozvijející se chorobou dokáže poradit kurativně. Právě Revycare® takovýto silný kurativní účinek nabízí. Výsledky z mnoha pokusů potvrdily, že Revycare® svou kurativní účinností na braničnatky předčí i ty nejlepší současné fungicidní standardy. Obdobných vynikajících výsledků bylo dsoaženo i při testování kurativní účinnosti na rez pšeničnou

Dlouhodobá preventivní účinnost

Moderní odrůdy obilnin mají velmi vysoký výnosový potenciál. Čím déle dokážeme ochránit listovou plochu před chorobami, tím bude výnos vyšší. Přípravek Revycare® díky vzájemné kombinaci účinných látek Revysol® a pyraclostrobin nabízí velmi dlouhý preventivní účinek po dobu až 6 týdnů.

Vysoký výnos i při absenci chorob

Počasí se v posledních letech stává čím dál méně předvídatelné. Proto je výhodou, když je efektem apikace fungicidu zvýšení výnosu a zisku nezávisle na těchto výkyvech. Účinost fungicidu Revycare® ve vlhkých ročnících, tedy při výskytu chorob byla ověřena v desítkách pokusů. Co ale v letech, kdy spíše převažují období s přísuškem a vysokými teplotami? Vyplatí se tehdy aplikace fungicidu Revycare®? Odpovědí je jednoznačně ano. V suchých letech s panujícími vysokými teplotami je pravděpodobnost nebezpečně vysokého výskytu chorob prakticky eliminována. Rostliny se však musí naopak vyrovnat s teplotním stresem nebo s nedostatkem vláhy, a tím dochází k zvýšené spotřebě energie, která by měla být věnována produkci výnosu.

Revycare® obsahuje účinnou látku pyraclostrobin, která dokáže působení těchto stresů výrazně omezit. Jedná se o takzvaný AgCellence® efekt. V rostlinách jsou povzbuzeny přirozené obranné fyziologické procesy, zvyšuje se produkce chlorofylu a růst kořenové hmoty, rostlina dokáže lépe hospodařit s vodou. Abychom tyto efekty

potvrdili, vybrali jsme z databáze pokusy napříč Evropou, ve kterých nedošlo k napadení chorobami a zároveň byl zaznamenán průběh suchého a teplého ročníku. V těchto pokusech z let 2015–2018 došlo k navýšení výnosu oproti neošetřené kontrole o 6,1 q/ha. Při ceně pšenice 4 500 Kč/t jde o navýšení výnosu v hodnotě 2 745 Kč/ha a to se vyplatí.

Nízká dávka postřikové jíchy

Oceňovanou vlastností přípravků je možnost použití menšího množství vody při aplikaci, čímž se zvyšuje produktivita práce a snižují náklady. Formulace přípravku Revycare® umožňuje použití pouze 100 - 150 l/ha postřikové jíchy při zachování dokonalé pokryvnosti.

Top