Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Revystar®

Nelze zakoupit samostatně, přípravek je součástí balíčku Tango® Flex.

Certifikát / fotka obalu

Použití

Detaily

Jméno Revystar®
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 100 g/l mefentriflukonazol

Účinná látka mefentriflukonazol (patří do chemické skupiny triazolů, blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI).

Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Pro aplikaci do obilovin ozimých: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

pšenice, ječmen, tritikale
4444

Přípravek Revystar je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojiva Insekticidy Růstové regulátory Herbicidy
ano (DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha)ano anoanoano

Ječmen

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Hnědá skvrnitost ječmene 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Ramuláriová skvrnitost ječmene 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rynchosporiová skvrnitost 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez plevová (žlutá rzivost) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez plevová (žlutá rzivost) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé
Jméno Revystar®
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 100 g/l mefentriflukonazol

Účinná látka mefentriflukonazol (patří do chemické skupiny triazolů, blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI).

Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Pro aplikaci do obilovin ozimých: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

pšenice, ječmen, tritikale
4444

Přípravek Revystar je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojiva Insekticidy Růstové regulátory Herbicidy
ano (DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha)ano anoanoano

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Hnědá skvrnitost ječmene 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Padlí travní (padlí trav) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Ramuláriová skvrnitost ječmene 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rynchosporiová skvrnitost 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez plevová (žlutá rzivost) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez plevová (žlutá rzivost) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH 100 - 300 l/ha
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé
Charakteristika charakteristika Revystar
Etiketa etiketa Revystar
Bezpečnostní list bezpečnostní list Revystar
Top