Tango® Flex

Nová konstelace úspěchu.

Produkt Tango® Flex je technologický balíček, který se skládá ze dvou přípravků - 15 l Revystar® a 5 l Flexity®. Doporučená dávka Revystar® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha. Jedno balení vychází na 20 ha. Velkou výhodou je šíře registrace nového Tango® Flex, která pokrývá v podstatě všechny důležité choroby pšenice a ječmene vyskytující se v první polovině fungicidní sezony.

Tango® Flex

Nová konstelace úspěchu.

Produkt Tango® Flex je technologický balíček, který se skládá ze dvou přípravků - 15 l Revystar® a 5 l Flexity®. Doporučená dávka Revystar® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha. Jedno balení vychází na 20 ha. Velkou výhodou je šíře registrace nového Tango® Flex, která pokrývá v podstatě všechny důležité choroby pšenice a ječmene vyskytující se v první polovině fungicidní sezony.


Výhody

 • Zaručená ochrana obilnin od časného jara až po praporcový list
 • Dlouhodobá preventivní a silná kurativní účinnost
 • Spolehlivá účinnost od 5 °C i za deštivého počasí

Detaily

Obecné informace

Jméno Tango® Flex
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC) a susoenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l mefentriflukonazol, 300 g/l metrafenone

Způsob účinku

Revystar obsahuje účinnou látku mefentriflukonazol patřící do chemické skupiny triazolů. Blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI). Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze. Flexity je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Účinná látka metrafenon ze skupiny benzofenonů blokuje růst infekčních struktur, růst mycelia a sporulaci houbových patogenů.

Omezení

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Pro aplikaci do obilovin ozimých: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
pšenice, ječmen, tritikale4444

Mísitelnost

Přípravek Tango Flex je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidy Herbicidy Graminicidy
ano (DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha)anoano anoanoano

Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Stéblolam
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,5 l/ha od: 25 BBCH, do: 61 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,5 / 1,5 l/ha od: 25 BBCH, do: 61 BBCH / od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,5 l/ha od: 25 BBCH, do: 61 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 30 BBCH, do: 69 BBCH ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x - 200 - 300 l/ha 35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Revystar: 04041885084200

GTIN lahve/kanystru - Flexity: 04041885065087

GTIN skupinového obalu Tango Flex: 04041885143310

Toxické ikony

 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
 • GHS-07 - Dráždivé

Obecné informace

Jméno Tango® Flex
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC) a susoenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l mefentriflukonazol, 300 g/l metrafenone

Způsob účinku

Revystar obsahuje účinnou látku mefentriflukonazol patřící do chemické skupiny triazolů. Blokuje biosyntézu ergosterolu, což způsobuje inhibici růstu a narušení buněčných membrán. Způsobem účinku patří triazoly k inhibitorům demethylace (DMI, G1, FRAC 2018). DMI a morfoliny jsou společně nazývány inhibitory biosyntézy sterolů (SBI). Po aplikaci přípravku je látka mefentriflukonazol rychle přijímána listy rostliny a pomalu ale vytrvale je přemisťována apikálně s transpiračním proudem. Pomalý pohyb látky v rostlině umožňuje dlouhotrvající systemickou účinnost a kontrolu již vytvořených stádií houby v hlubších vrstvách rostlinného pletiva (kurativní aktivita). Navíc látka vykazuje významnou reziduální aktivitu, protože většina zásobních míst látky v rostlině je dobře chráněna uvnitř struktury listu. Protože je tenze par látky mefentrifluconazole velmi nízká, nebyla pozorována aktivita plynné fáze. Flexity je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Účinná látka metrafenon ze skupiny benzofenonů blokuje růst infekčních struktur, růst mycelia a sporulaci houbových patogenů.

Omezení

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Pro aplikaci do obilovin ozimých: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
pšenice, ječmen, tritikale4444

Mísitelnost

Přípravek Tango Flex je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidy Herbicidy Graminicidy
ano (DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha)anoano anoanoano

Zpět
Ječmen - Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Oves - Stéblolam
Doporučená dávka
0,5 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 61 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Pšenice - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,5 / 1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 61 BBCH / od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,5 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH, do: 61 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Tritikale - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 30 BBCH, do: 69 BBCH
Počet aplikací
ozimé obilniny max. 2x, jarní obilniny max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Interval před sklizní
35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Revystar: 04041885084200

GTIN lahve/kanystru - Flexity: 04041885065087

GTIN skupinového obalu Tango Flex: 04041885143310

Toxické ikony

 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
 • GHS-07 - Dráždivé

Nástroje

Proč Tango® Flex?

K nejznámějším a nejoblíbenějším fungicidům za posledních 25 let bezesporu patřil přípravek Tango® Super. Bylo to z důvodu velmi dobré účinnosti na choroby, velké univerzálnosti v použití a také příznivé ceny. Jeho cesta bohužel loni musela z legislativních důvodů skončit. Jelikož však chceme dále nabízet podobné řešení, připravili jsme pro vás nový produkt Tango® Flex , který plnohodnotně nahradí Tango Super a v několika směrech ho i předčí:

 • Tango® Flex má lepší účinnost na listové skvrnitosti, včetně odolných braničnatek
 • lépe funguje proti padlí
 • má navíc účinek na stéblolam (může tak zastoupit přípravek Capalo)
 • působí dlouhodoběji
 • má lepší ekotoxický profil, nemá žádná výrazná legislativní omezení aplikace

Produkt Tango® Flex je technologický balíček, který se skládá ze dvou přípravků -  15 l Revystar® a 5 l Flexity®. Doporučená dávka Revystar® 0,75 l/ha + Flexity® 0,25 l/ha. Jedno balení vychází na 20 ha.

Tango® Flex je moderní fungicidní řešení s dvěma účinnými látkami - Revysol® a metrafenon. Při porovnání s přímým předchůdcem fungicidem Tango® Super zjistíme, že svým složením jsou si oba přípravky podobné, nicméně v novince Tango® Flex inovativní isopropanol-azol Revysol® nahrazuje epoxikonazol, kterému skončila registrace, stejně tak jako účinná látka metrafenon nahrazuje končící fenpropimorf. Velkou výhodou je šíře registrace nového Tango® Flex, která pokrývá v podstatě všechny důležité choroby pšenice a ječmene vyskytující se v první polovině fungicidní sezony. Tango® Flex má také velmi mírná omezení aplikace, což usnadňuje jeho praktické použití.

Jistota účinku

Cílem fungicidní ochrany od konce odnožování až po vyvíjející se praporcový list je eliminace počátečních infekcí a preventivní dlouhodobá ochrana po několik týdnů od aplikace. Zejména choroby, které se vyskytují již na podzim nebo se rozvíjejí během mírné zimy, mají potenciál pro rychlý vývoj na jaře. Mezi tyto choroby patří zejména braničnatka, padlí, stéblolam nebo také hnědá skvrnitost ječmene. V dalších fázích vývoje se přidávají choroby jako rzi, rynchosporiová nebo ramuláriová skvrnitost. Proti všem těmto chorobám vykazuje Tango® Flex velice dobrou účinnost. 

Tato široká účinnost je umožněna vlastností formulace přípravků v Tangu Flex. Díky vynikající smáčivosti postřiková jícha rychle pokryje celý list a následně účinné látky pronikají velice rychle do pletiv, kde jsou chráněny proti nepříznivým podmínkám okolí jako jsou srážky krátce po aplikaci nebo nízké teploty. Obě účinné látky vykazují rychlý kurativní účinek a dlouhodobý preventivní účinek až 40 dnů od aplikace.

Tango® Flex snižuje napadení nejčastěji se vyskytujících chorob časného jara v pšenici i ječmeni. To mělo v pokusech za následek nárůst výnosu o 9,7 q/ha pšenice a 6,0 q/ha ječmene. Po přepočtu to znamená navýšení příjmu 4 365 Kč z jednoho hektaru pšenice a 2 460 Kč navíc z jednoho hektaru ječmene (počítáno při výkupní ceně pšenice 4 500 Kč/t a ječmene 4 100 Kč/t).

Účinnost při časné aplikaci do druhého kolénka pšenice a ječmene

V ověřovacích pokusech byl sledován efekt ošetření v časném termínu, tj. od konce odnožování až do fáze druhého kolénka pšenice. Tango® Flex bylo porovnáváno s přípravkem Capalo® a s konkurenčním standardem obsahujícím účinné látky  prothioconazol a spiroxamin. Účinnost Tanga Flex na braničnatky, rzi a padlí travní byla hodnocena na velmi vysoké úrovni a ve výnosech se projevil tento efekt vyšším  přírůstkem oproti neošetřené kontrole i porovnávaným standardům. Podobných výsledků bylo dosaženo i při časné aplikaci v ječmeni.

Ochrana praporcového listu

Tango® Flex je efektivní i v případě aplikací na praporcový list. V pokusu na stanici ZS Kluky byly přípravky aplikovány v období vývoje praporcového listu na počátku infekce braničnatkou pšeničnou. Z grafu vidíme, že Tango® Flex zredukovalo napadení braničnatkou pšeničnou na minimální hodnotu.

Při jednoduchém porovnání ekonomického přínosu je patrné, že se Tango® Flex více než vyrovná všem běžně používaným tržním standardům prodávaným v České republice.

Tango® Flex lze účinně použít i při nižších teplotách v dubnu a květnu

Fungicidní aplikace s cílem ochránit spodní listové patro a vyvíjející se praporcový list probíhají většinou v období od počátku dubna do půlky května. Průměrná denní teplota v tomto období bývá velmi často pod 13 °C. Zatímco Revysol® obsažený v Tango® Flex je aktivně přijímán již při teplotách nad 5°C, azoly starší generace jsou více závislé na teplotě a k jejich aktivnímu příjmu a účinku dochází až při teplotách nad cca 13°C. To potvrzuje i srovnání vlivu teploty při aplikaci na účinnost Tango® Flex a standardního azolového fungicidu (viz graf). Tango® Flex dosahuje vysoké účinnosti i při nízkých teplotách, zatímco u srovnávaného standardu došlo při nízké teplotě k výraznému snížení účinnosti (starší azol je aktivně přijímán až od vyšších teplot).

Můžeme se podívat na konkrétní případ z období duben až květen 2019. Z teplotního přehledu v grafu vidíme, že pouze v devíti dnech byla teplota nad 13 °C. Po zbytek období byly teploty nižší. V praxi při plánování fungicidní ochrany rostlin to znamená, že Tango® Flex by bylo možné aplikovat kromě tří dnů po celou dobu s jistotou vysoké účinnosti, zatímco přípravky na bázi starší generace azolů by mohly mít problém a zajistili by požadovanou účinnost jen v devíti dnech.

Můžeme se podívat na konkrétní případ z období duben až květen 2019. Z teplotního přehledu v grafu vidíme, že pouze v devíti dnech byla teplota nad 13 °C. Po zbytek období byly teploty nižší. V praxi při plánování fungicidní ochrany rostlin to znamená, že Tango® Flex by bylo možné aplikovat kromě tří dnů po celou dobu s jistotou vysoké účinnosti, zatímco přípravky na bázi starší generace azolů by mohly mít problém a zajistili by požadovanou účinnost jen v devíti dnech.

Flexibilita aplikace Tango® Flex

V zemědělské praxi je snaha plánovat aplikace fungicidů tak, aby probíhaly pokud možno jako preventivní ošetření porostů, ještě před výskytem chorob, nicméně z různých důvodů se může aplikace posunout. Starší generace azolů může selhat za situace, kdy se již rozvinula infekce, tedy za kurativních podmínek. Tango® Flex však obsahuje Revysol® a metrafenon, účinné látky s dlouhodobou preventivní, ale i velmi rychlou a spolehlivou kurativní účinností a tím umožňuje jistou flexibilitu v načasování fungicidní aplikace.

Na lokalitách Kujavy a Kluky byl v roce 2020 založen pokus demonstrující flexibilitu Tango® Flex. Zatímco na lokalitě Kujavy byla aplikace provedena za preventivních podmínek a rozdíly mezi variantami nebyly výrazné, na lokalitě Kluky byla situace odlišná. Podívejme se na fotodokumentaci právě z pokusné stanice Kluky. Aplikace zde probíhala na praporcový list pšenice (BBCH 37 – 39) v kurativních podmínkách, 16. května. Porost byl již napaden braničnatkou pšeničnou. Neošetřená kontrola (viz fotografie níže), byla 45 dnů po aplikaci fungicidů touto chorobou značně decimována. Vidíme silné napadení praporcového listu i spodních listových pater. Neošetřená kontrola, 1.7.2020, ZS Kluky, aplikace 16.5., napadení braničnatkou v době aplikace 3%, výnos 74,3 q/ha

Neošetřená kontrola, 1.7.2020, ZS Kluky, aplikace 16.5., napadení braničnatkou v době aplikace 3%, výnos 74,3 q/ha

V případě porostu ošetřeného přípravkem Tango® Flex vidíme, že je i 45 dnů po aplikaci stále v dobré kondici. Aplikace Tango® Flex kurativně zaléčila rozvíjející se infekci a zajistila efektivní ochranu porostu pšenice po dobu pěti týdnů. To je opravdu vynikající výsledek. Tango® Flex, 1.7.2020, ZS Kluky, aplikace 16.5., napadení braničnatkou v době aplikace 3%, výnos 83,9 q/ha

Tango® Flex, 1.7.2020, ZS Kluky, aplikace 16.5., napadení braničnatkou v době aplikace 3%, výnos 83,9 q/ha

Oproti tomu azolový trojsložkový standard prothiokonazol+tebukonazol+spiroxamin 0,8 l/ha, tak dlouhou účinnost neměl, což opět pro srovnání vidíme na přiložené fotografii. Rozdíl se projevil v konečném výnosu, kdy Tango® Flex navýšilo výnos o 9,6 q/ha zatímco porovnávaný azolový standard o 4 q/ha méně (5,6 q/ha oproti kontrole). Prothiokonazol+tebukonazol+spiroxamin 0,8 l/ha, 1. 7. 2020, ZS Kluky, aplikace 16. 5., napadení braničnatkou v době aplikace 3 %, výnos 79,9 q/ha  

Tango® Flex vám dává jistotu zaručené ochrany před všemi důležitými chorobami časného jara od konce odnožování až po praporcový list, nezávislost na nepříznivých projevech počasí a umožňuje flexibilní plánování fungicidní ochrany díky silné kurativní a dlouhodobé preventivní účinnosti.

Prothiokonazol+tebukonazol+spiroxamin 0,8 l/ha, 1. 7. 2020, ZS Kluky, aplikace 16. 5., napadení braničnatkou v době aplikace 3 %, výnos 79,9 q/ha

Doporučení k aplikaci

Top