Signum®

Nový všestranný fungicid do peckovin, drobného ovoce, jahodníku, zeleniny a okrasných rostlin.

Obsahuje nejmodernější úč. látky pyraclostrobin a boscalid s preventivním i kurativním účinkem.

Signum®

Nový všestranný fungicid do peckovin, drobného ovoce, jahodníku, zeleniny a okrasných rostlin.

Obsahuje nejmodernější úč. látky pyraclostrobin a boscalid s preventivním i kurativním účinkem.


Výhody

  • Široké spektrum účinku proti mnoha chorobám a v mnoha plodinách
  • Zvyšuje odolnost rostlin proti stresovým faktorům
  • Zpevňuje dužninu měkkého ovoce - lepší manipulovatelnost a skladovatelnost
  • Vhodný do IP

Detaily

Obecné informace

Jméno Signum®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Složky 67 g/kg pyraclostrobin, 267 g/kg boscalid

Způsob účinku

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.

Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu patogena a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.

Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez RedukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
okrasné rostliny <50 cm, celer, chřest, květák, zelí, kapusta, kozlíček polníček, pór, cibule, ředkev, ředkvička, petržel, černý kořen, mrkev, rukola4444
peckoviny, slivoň, višeň, třešeň3020158
borůvka12766
maliník, ostružiník, rybíz, bobule ovocného typu, rybíz12766
jahodník6444

Při aplikaci do peckovin, slivoně, višně, třešně: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

b>Při aplikaci do borůvek: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do maliníku, ostružuníku, rybízu, bobulí ovocného typu rybíz: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do jahodníku: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Špenát, mrkev a okrasné školky do 50 cm4444
Ovocné a okrasné školky 50 - 150 cm10666
Okrasné rostliny 50-150 cm6666
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm25201610
Okrasné rostliny ˃150 cm30251812

Ovocné a okrasné školky 50-150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Borůvky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Ovocné a okrasné školky ˃150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Okrasné rostliny ˃150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, fluopyram) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Mísitelnost

Přípravek Signum je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy. Při přípravě směsi zachovejte pořadí podle formulace přípravku - nejprve WP, dále WG, SC, SE, EC a SL).

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyFungicidyGraminicidy
-anoanoanoano

Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při prvních příznacích napadení 2 x za rok - 200 - 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při prvních příznacích napadení 2 x za rok - 200 - 1000 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha - max. 2x od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha - max. 2x od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha - max. 2x do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha - max. 2x do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha - max. 2x do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha - max. 2x do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha

Botryotiniová skvrnitost listů cibule

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 15 do BBCH 48 max. 2x za rok od BBCH 15 do BBCH 48; při výskytu prvních; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 2x za rok 600 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha

Padlí

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha od BBCH 13 max. 1x za rok od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha od BBCH 13 max. 1x za rok od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok 400 - 600 l/ha

Plíseň šedá

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 69 max. 2x od BBCH 69; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha

Plíseň šedá

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,8 kg/ha BBCH 63 - BBCH 75 max. 2x za vegetaci aplikace: počátek květu - zrání, max. 2x za vegetaci 600 - 1000 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha

Skvrnitost listů

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 1x původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok 200 - 600 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha

Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha

Monilióza

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,75 kg/ha BBCH 61 - BBCH 69 max. 3 - 1000 l/ha

Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,75 kg/ ha - max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů aplikace:- odBBCH 41 do BBCH74- od výskytu škodlivého organismu 200 - 600
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,75 kg/ ha - max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů aplikace:- odBBCH 41 do BBCH74- od výskytu škodlivého organismu 200 - 600

Padlí

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,75 kg/ha - max. 3 x za rok Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009okrasné školky 200 - 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od: 12 BBCH 2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní - 400 - 1000 kg/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha od: 11 BBCH 2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní - 400 - 1000 kg/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha od: 11 BBCH 2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní - 400 - 1000 kg/ha

Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 100 - 1000 l/ha

Monilióza

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny od BBCH 75 max. 3x za rok od BBCH 75; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok 500 l vody/ha na metr výšky koruny

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha

Alternáriová skvrnitost póru / česnekovitých

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 2x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 2x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x 300 - 600 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x rukola setá 200 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x rukola setá 200 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x rukola setá 200 - 600 l/ha

Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha

Antraknóza rybízu

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok (interval mezi aplikacemi 7 - 10 dní) při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha

Skvrnitost listů

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 600 l/ha

Padlí

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,75 kg/ha - max. 3 x za rok Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009ovocné školky 200 - 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,75 kg/ha - max. 3 x za rok Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009ovocné školky 200 - 1000 l/ha

Hlízenka obecná

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 14 max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní) od BBCH 14; interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok 500 - 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 14 max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní) od BBCH 14; intervalmezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok 500 - 1000 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 1x původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok 500 - 1000 l/ha

Rez švestková

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny; 500 l vody/ha od BBCH 73 max. 3x za rok od BBCH 73; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok 500 l/ha

Skvrnitost listů

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha - aplikace od BBCH 12 / od začátku výskytumax. 2x, interval mezi aplikacemi 8 - 12 dnů - 200 - 600 l/ha

Hnědnutí listů (peckoviny)

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 59 max. 3x za rok od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok 500 l/ha

Hnědnutí listů (peckoviny)

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 59 max. 3x za rok od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok 500 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,75 kg/ha1 000 l vody /ha BBCH 61 - BBCH 69 max. 3x - 1000 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha

Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885032485

GTIN skupinového obalu: 04041885031549

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Signum®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Složky 67 g/kg pyraclostrobin, 267 g/kg boscalid

Způsob účinku

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.

Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu patogena a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.

Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez RedukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
okrasné rostliny <50 cm, celer, chřest, květák, zelí, kapusta, kozlíček polníček, pór, cibule, ředkev, ředkvička, petržel, černý kořen, mrkev, rukola4444
peckoviny, slivoň, višeň, třešeň3020158
borůvka12766
maliník, ostružiník, rybíz, bobule ovocného typu, rybíz12766
jahodník6444

Při aplikaci do peckovin, slivoně, višně, třešně: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

b>Při aplikaci do borůvek: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do maliníku, ostružuníku, rybízu, bobulí ovocného typu rybíz: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do jahodníku: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Špenát, mrkev a okrasné školky do 50 cm4444
Ovocné a okrasné školky 50 - 150 cm10666
Okrasné rostliny 50-150 cm6666
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm25201610
Okrasné rostliny ˃150 cm30251812

Ovocné a okrasné školky 50-150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Borůvky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Ovocné a okrasné školky ˃150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Okrasné rostliny ˃150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, fluopyram) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Mísitelnost

Přípravek Signum je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy. Při přípravě směsi zachovejte pořadí podle formulace přípravku - nejprve WP, dále WG, SC, SE, EC a SL).

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyFungicidyGraminicidy
-anoanoanoano

Zpět

Brusnice - Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech

Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
2 x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
2 x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Zpět

Celer - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Zpět

Celer naťový - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Zpět

Celer řapíkatý - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Zpět

Cibule - Botryotiniová skvrnitost listů cibule

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 15 do BBCH 48
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
od BBCH 15 do BBCH 48; při výskytu prvních; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 2x za rok
Množství vody
600 l/ha
Zpět

Černý kořen - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Zpět

Čerstvé bylinky - Padlí

Doporučená dávka
1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha
Termín aplikace
od BBCH 13
Počet aplikací
max. 1x za rok
Poznámky
od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha
Termín aplikace
od BBCH 13
Počet aplikací
max. 1x za rok
Poznámky
od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Zpět

Chřest - Plíseň šedá

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 69
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od BBCH 69; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Zpět

Jahodník - Plíseň šedá

Doporučená dávka
1,8 kg/ha
Termín aplikace
BBCH 63 - BBCH 75
Počet aplikací
max. 2x za vegetaci
Poznámky
aplikace: počátek květu - zrání, max. 2x za vegetaci
Množství vody
600 - 1000 l/ha
Zpět

Kapusta - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Zpět

Kapusta růžičková - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Zpět

Kozlíček polní (polníček) - Skvrnitost listů

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok
Množství vody
200 - 600 l/ha
Zpět

Květák - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Zpět

Maliník - Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech

Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Zpět

Meruňka - Monilióza

Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
BBCH 61 - BBCH 69
Počet aplikací
max. 3
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Zpět

Mrkev - Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)

Doporučená dávka
0,75 kg/ ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů
Poznámky
aplikace:- odBBCH 41 do BBCH74- od výskytu škodlivého organismu
Množství vody
200 - 600
Doporučená dávka
0,75 kg/ ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů
Poznámky
aplikace:- odBBCH 41 do BBCH74- od výskytu škodlivého organismu
Množství vody
200 - 600
Zpět

Okrasné rostliny - Padlí

Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3 x za rok
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009okrasné školky
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od: 12 BBCH
Počet aplikací
2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní
Poznámky
-
Množství vody
400 - 1000 kg/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 11 BBCH
Počet aplikací
2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní
Poznámky
-
Množství vody
400 - 1000 kg/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 11 BBCH
Počet aplikací
2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní
Poznámky
-
Množství vody
400 - 1000 kg/ha
Zpět

Ostružiník - Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech

Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
100 - 1000 l/ha
Zpět

Peckoviny - Monilióza

Doporučená dávka
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny
Termín aplikace
od BBCH 75
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
od BBCH 75; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok
Množství vody
500 l vody/ha na metr výšky koruny
Zpět

Petržel kořenová - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Zpět

Pórek - Alternáriová skvrnitost póru / česnekovitých

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Zpět

Rukola - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
1x
Poznámky
rukola setá
Množství vody
200 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
1x
Poznámky
rukola setá
Množství vody
200 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
1x
Poznámky
rukola setá
Množství vody
200 - 600 l/ha
Zpět

Rybíz - Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech

Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Zpět

Rybízu podobné bobuloviny - Antraknóza rybízu

Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok (interval mezi aplikacemi 7 - 10 dní)
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Zpět

Ředkev setá - Skvrnitost listů

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
600 l/ha
Zpět

Sady - Padlí

Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3 x za rok
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009ovocné školky
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3 x za rok
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009ovocné školky
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Zpět

Salát hlávkový - Hlízenka obecná

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 14
Počet aplikací
max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní)
Poznámky
od BBCH 14; interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 14
Počet aplikací
max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní)
Poznámky
od BBCH 14; intervalmezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Zpět

Slivoň slíva - Rez švestková

Doporučená dávka
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny; 500 l vody/ha
Termín aplikace
od BBCH 73
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
od BBCH 73; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok
Množství vody
500 l/ha
Zpět

Špenát - Skvrnitost listů

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
aplikace od BBCH 12 / od začátku výskytumax. 2x, interval mezi aplikacemi 8 - 12 dnů
Poznámky
-
Množství vody
200 - 600 l/ha
Zpět

Třešeň - Hnědnutí listů (peckoviny)

Doporučená dávka
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny
Termín aplikace
od BBCH 59
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok
Množství vody
500 l/ha
Zpět

Višeň - Hnědnutí listů (peckoviny)

Doporučená dávka
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny
Termín aplikace
od BBCH 59
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok
Množství vody
500 l/ha
Doporučená dávka
0,75 kg/ha1 000 l vody /ha
Termín aplikace
BBCH 61 - BBCH 69
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Zpět

Zelí - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Zpět

Zelí čínské - Alternáriová skvrnitost košťálovin

Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885032485

GTIN skupinového obalu: 04041885031549

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Signum®?

doporučení k aplikaci přípravku Signum v kořenové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Signum v košťálové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Signum v cibulové zelenině
Top