Signum®

Nový všestranný fungicid do peckovin, drobného ovoce, jahodníku, zeleniny a okrasných rostlin.

Obsahuje nejmodernější úč. látky pyraclostrobin a boscalid s preventivním i kurativním účinkem.

Signum®

Nový všestranný fungicid do peckovin, drobného ovoce, jahodníku, zeleniny a okrasných rostlin.

Obsahuje nejmodernější úč. látky pyraclostrobin a boscalid s preventivním i kurativním účinkem.


Výhody

  • Široké spektrum účinku proti mnoha chorobám a v mnoha plodinách
  • Působí na odolnost proti stresovým faktorům a zpevňuje dužninu měkkého ovoce - lepší manipulovatelnost a skladovatelnost
  • Vhodný do IP

Detaily

Obecné informace

Jméno Signum®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Složky 67 g/kg pyraclostrobin, 267 g/kg boscalid

Způsob účinku

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.

Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu patogena a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.

Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez RedukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
okrasné rostliny <50 cm, celer, chřest, květák, zelí, kapusta, kozlíček polníček, pór, cibule, ředkev, ředkvička, petržel, černý kořen, mrkev, rukola4444
peckoviny, slivoň, višeň, třešeň3020158
borůvka12766
maliník, ostružiník, rybíz, bobule ovocného typu, rybíz12766
jahodník6444

Při aplikaci do peckovin, slivoně, višně, třešně: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

b>Při aplikaci do borůvek: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do maliníku, ostružuníku, rybízu, bobulí ovocného typu rybíz: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do jahodníku: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Špenát, mrkev a okrasné školky do 50 cm4444
Ovocné a okrasné školky 50 - 150 cm10666
Okrasné rostliny 50-150 cm6666
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm25201610
Okrasné rostliny ˃150 cm, ořešák, líska30251812

Ovocné a okrasné školky 50-150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Borůvky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Ovocné a okrasné školky ˃150 cm, ořešák, líska: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Okrasné rostliny ˃150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, fluopyram) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Mísitelnost

Přípravek Signum je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy. Při přípravě směsi zachovejte pořadí podle formulace přípravku - nejprve WP, dále WG, SC, SE, EC a SL).

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyFungicidyGraminicidy
-anoanoanoano

Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při prvních příznacích napadení 2 x za rok - 200 - 1000 l/ha 3 dny
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při prvních příznacích napadení 2 x za rok - 200 - 1000 l/ha 3 dny
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - max. 2x od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - max. 2x od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha 14 dní
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - max. 2x do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha 21 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - max. 2x do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha 21 dní
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - max. 2x do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha 21 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - max. 2x do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha 21 dní
Botryotiniová skvrnitost listů cibule
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 15 do BBCH 48 max. 2x za rok od BBCH 15 do BBCH 48; při výskytu prvních; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 2x za rok 600 l/ha 14 dní
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha 14 dní
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha od BBCH 13 max. 1x za rok od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok 400 - 600 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha od BBCH 13 max. 1x za rok od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok 400 - 600 l/ha 35 dní
Plíseň šedá
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 69 max. 2x od BBCH 69; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x 400 - 600 l/ha AT
Plíseň šedá
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,8 kg/ha BBCH 63 - BBCH 75 max. 2x za vegetaci aplikace: počátek květu - zrání, max. 2x za vegetaci 600 - 1000 l/ha 7 dní
Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Skvrnitost listů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 1x původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok 200 - 600 l/ha 14 dní
Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně 2x za rok - 600 - 1500 l/ha 28 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně 2x za rok - 600 - 1500 l/ha 28 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně 2x za rok - 600 - 1500 l/ha 28 dní
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha 14 dní
Monilióza
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 kg/ha BBCH 61 - BBCH 69 max. 3 - 1000 l/ha 7 dní
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 kg/ ha - max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů aplikace:- odBBCH 41 do BBCH74- od výskytu škodlivého organismu 200 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 kg/ ha - max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů aplikace:- odBBCH 41 do BBCH74- od výskytu škodlivého organismu 200 - 600 l/ha 14 dní
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 kg/ha - max. 3 x za rok Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009okrasné školky 200 - 1000 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od: 12 BBCH 2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní - 400 - 1000 l/ha 7-10 dnů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha od: 11 BBCH 2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní - 400 - 1000 l/ha 7-10 dnů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 kg/ha - max. 3 x za rok Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009okrasné školky 200 - 1000 l/ha AT
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 100 - 1000 l/ha 14 dní
Monilióza
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny od BBCH 75 max. 3x za rok od BBCH 75; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok 500 l vody/ha na metr výšky koruny 7 dní
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 400 - 600 l/ha 14 dní
Alternáriová skvrnitost póru / česnekovitých
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 2x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 2x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x 300 - 600 l/ha 14 dní
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x rukola setá 200 - 600 l/ha 7 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x rukola setá 200 - 600 l/ha 7 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x rukola setá 200 - 600 l/ha 7 dní
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha 14 dní
Antraknóza rybízu
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok (interval mezi aplikacemi 7 - 10 dní) při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok 1000 l/ha 14 dní
Skvrnitost listů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok 600 l/ha 7 dní
Padlí
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 kg/ha - max. 3 x za rok Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009ovocné školky 200 - 1000 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 kg/ha - max. 3 x za rok Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009ovocné školky 200 - 1000 l/ha AT
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 14 max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní) od BBCH 14; interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok 500 - 1000 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 14 max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní) od BBCH 14; intervalmezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok 500 - 1000 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha při výskytu prvních příznaků max. 1x původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok 500 - 1000 l/ha 14 dní
Rez švestková
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny; 500 l vody/ha od BBCH 73 max. 3x za rok od BBCH 73; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok 500 l/ha 7 dní
Skvrnitost listů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha - aplikace od BBCH 12 / od začátku výskytumax. 2x, interval mezi aplikacemi 8 - 12 dnů - 200 - 600 l/ha 28 dní
Hnědnutí listů (peckoviny)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 59 max. 3x za rok od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok 500 l/ha 7 dní
Hnědnutí listů (peckoviny)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 59 max. 3x za rok od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok 500 l/ha 7 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,75 kg/ha1 000 l vody /ha BBCH 61 - BBCH 69 max. 3x - 1000 l/ha AT
Hlízenka obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně 2x za rok - 600 - 1500 l/ha 28 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně 2x za rok - 600 - 1500 l/ha 28 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 kg/ha od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně 2x za rok - 600 - 1500 l/ha 28 dní
Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 kg/ha od BBCH 41 max. 3x od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x 300 - 600 l/ha 14 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885032485

GTIN skupinového obalu: 04041885031549

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Signum®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Složky 67 g/kg pyraclostrobin, 267 g/kg boscalid

Způsob účinku

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.

Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu patogena a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.

Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez RedukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
okrasné rostliny <50 cm, celer, chřest, květák, zelí, kapusta, kozlíček polníček, pór, cibule, ředkev, ředkvička, petržel, černý kořen, mrkev, rukola4444
peckoviny, slivoň, višeň, třešeň3020158
borůvka12766
maliník, ostružiník, rybíz, bobule ovocného typu, rybíz12766
jahodník6444

Při aplikaci do peckovin, slivoně, višně, třešně: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

b>Při aplikaci do borůvek: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do maliníku, ostružuníku, rybízu, bobulí ovocného typu rybíz: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do jahodníku: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Špenát, mrkev a okrasné školky do 50 cm4444
Ovocné a okrasné školky 50 - 150 cm10666
Okrasné rostliny 50-150 cm6666
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm25201610
Okrasné rostliny ˃150 cm, ořešák, líska30251812

Ovocné a okrasné školky 50-150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Borůvky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Ovocné a okrasné školky ˃150 cm, ořešák, líska: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Okrasné rostliny ˃150 cm: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, fluopyram) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Mísitelnost

Přípravek Signum je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy. Při přípravě směsi zachovejte pořadí podle formulace přípravku - nejprve WP, dále WG, SC, SE, EC a SL).

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyFungicidyGraminicidy
-anoanoanoano

Zpět
Brusnice - Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
2 x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
2 x za rok
Poznámky
-
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
3 dny
Zpět
Celer - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Celer naťový - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
21 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
21 dní
Zpět
Celer řapíkatý - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
21 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
do: 48 BBCH, od začátku výskytu ŠO, interval mezi aplikacemi 10 – 12 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
21 dní
Zpět
Cibule - Botryotiniová skvrnitost listů cibule
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 15 do BBCH 48
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
od BBCH 15 do BBCH 48; při výskytu prvních; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 2x za rok
Množství vody
600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Černý kořen - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Čerstvé bylinky - Padlí
Doporučená dávka
1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha
Termín aplikace
od BBCH 13
Počet aplikací
max. 1x za rok
Poznámky
od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha
Termín aplikace
od BBCH 13
Počet aplikací
max. 1x za rok
Poznámky
od BBCH 13; při výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Chřest - Plíseň šedá
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 69
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od BBCH 69; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Jahodník - Plíseň šedá
Doporučená dávka
1,8 kg/ha
Termín aplikace
BBCH 63 - BBCH 75
Počet aplikací
max. 2x za vegetaci
Poznámky
aplikace: počátek květu - zrání, max. 2x za vegetaci
Množství vody
600 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Zpět
Kapusta - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Kapusta růžičková - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Kozlíček polní (polníček) - Skvrnitost listů
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok
Množství vody
200 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Květák - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Lískový ořech - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně
Počet aplikací
2x za rok
Poznámky
-
Množství vody
600 - 1500 l/ha
Interval před sklizní
28 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně
Počet aplikací
2x za rok
Poznámky
-
Množství vody
600 - 1500 l/ha
Interval před sklizní
28 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně
Počet aplikací
2x za rok
Poznámky
-
Množství vody
600 - 1500 l/ha
Interval před sklizní
28 dní
Zpět
Maliník - Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Meruňka - Monilióza
Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
BBCH 61 - BBCH 69
Počet aplikací
max. 3
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Zpět
Mrkev - Padlí mrkvové (padlí miříkovitých)
Doporučená dávka
0,75 kg/ ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů
Poznámky
aplikace:- odBBCH 41 do BBCH74- od výskytu škodlivého organismu
Množství vody
200 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
0,75 kg/ ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů
Poznámky
aplikace:- odBBCH 41 do BBCH74- od výskytu škodlivého organismu
Množství vody
200 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Okrasné rostliny - Padlí
Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3 x za rok
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009okrasné školky
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od: 12 BBCH
Počet aplikací
2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní
Poznámky
-
Množství vody
400 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
7-10 dnů
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 11 BBCH
Počet aplikací
2-3x za rok skleníky, 1x za rok venkovní
Poznámky
-
Množství vody
400 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
7-10 dnů
Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3 x za rok
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009okrasné školky
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Ostružiník - Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
100 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Peckoviny - Monilióza
Doporučená dávka
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny
Termín aplikace
od BBCH 75
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
od BBCH 75; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok
Množství vody
500 l vody/ha na metr výšky koruny
Interval před sklizní
7 dní
Zpět
Petržel kořenová - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
400 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Pórek - Alternáriová skvrnitost póru / česnekovitých
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 2x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Rukola - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
1x
Poznámky
rukola setá
Množství vody
200 - 600 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
1x
Poznámky
rukola setá
Množství vody
200 - 600 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při prvních příznacích napadení
Počet aplikací
1x
Poznámky
rukola setá
Množství vody
200 - 600 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Zpět
Rybíz - Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Rybízu podobné bobuloviny - Antraknóza rybízu
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 3x za rok (interval mezi aplikacemi 7 - 10 dní)
Poznámky
při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 7 – 10 dní; max. 3x za rok
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Ředkev setá - Skvrnitost listů
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 2x za rok
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 2x za rok
Množství vody
600 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Zpět
Sady - Padlí
Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3 x za rok
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009ovocné školky
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
0,75 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 3 x za rok
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009ovocné školky
Množství vody
200 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Salát hlávkový - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 14
Počet aplikací
max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní)
Poznámky
od BBCH 14; interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 14
Počet aplikací
max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní)
Poznámky
od BBCH 14; intervalmezi aplikacemi 7 – 14 dní; max. 2x za rok
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
při výskytu prvních příznaků
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
původci houbových chorob způsobující skvrny na listechpři výskytu prvních příznaků; max. 1x za rok
Množství vody
500 - 1000 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Slivoň slíva - Rez švestková
Doporučená dávka
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny; 500 l vody/ha
Termín aplikace
od BBCH 73
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
od BBCH 73; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Zpět
Špenát - Skvrnitost listů
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
aplikace od BBCH 12 / od začátku výskytumax. 2x, interval mezi aplikacemi 8 - 12 dnů
Poznámky
-
Množství vody
200 - 600 l/ha
Interval před sklizní
28 dní
Zpět
Třešeň - Hnědnutí listů (peckoviny)
Doporučená dávka
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny
Termín aplikace
od BBCH 59
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Zpět
Višeň - Hnědnutí listů (peckoviny)
Doporučená dávka
0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny
Termín aplikace
od BBCH 59
Počet aplikací
max. 3x za rok
Poznámky
od BBCH 59; interval mezi aplikacemi 10 – 14 dní; max. 3x za rok
Množství vody
500 l/ha
Interval před sklizní
7 dní
Doporučená dávka
0,75 kg/ha1 000 l vody /ha
Termín aplikace
BBCH 61 - BBCH 69
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
-
Množství vody
1000 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Vlašský ořech - Hlízenka obecná
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně
Počet aplikací
2x za rok
Poznámky
-
Množství vody
600 - 1500 l/ha
Interval před sklizní
28 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně
Počet aplikací
2x za rok
Poznámky
-
Množství vody
600 - 1500 l/ha
Interval před sklizní
28 dní
Doporučená dávka
1 kg/ha
Termín aplikace
od: 61 BBCH, do: 79 BBCH, preventivně
Počet aplikací
2x za rok
Poznámky
-
Množství vody
600 - 1500 l/ha
Interval před sklizní
28 dní
Zpět
Zelí - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Zpět
Zelí čínské - Alternáriová skvrnitost košťálovin
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní
Doporučená dávka
1,5 kg/ha
Termín aplikace
od BBCH 41
Počet aplikací
max. 3x
Poznámky
od BBCH 41; při výskytu prvních příznaků; interval mezi aplikacemi 14 – 21 dní; max. 3x
Množství vody
300 - 600 l/ha
Interval před sklizní
14 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885032485

GTIN skupinového obalu: 04041885031549

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Signum®?

doporučení k aplikaci přípravku Signum v kořenové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Signum v košťálové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Signum v cibulové zelenině
Top