Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Signum®

Nový všestranný fungicid do peckovin, drobného ovoce, jahodníku a zeleniny.

Obsahuje nejmodernější úč. látky pyraclostrobin a boscalid s preventivním i kurativním účinkem.

Výhody

  • Široké spektrum účinku proti mnoha chorobám a v mnoha plodinách
  • Zvyšuje odolnost rostlin proti stresovým faktorům
  • Zpevňuje dužninu měkkého ovoce - lepší manipulovatelnost a skladovatelnost
  • Vhodný do IP

Použití

Detaily

Jméno Signum®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Složky 67 g/kg pyraclostrobin, 267 g/kg boscalid

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.

Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu patogena a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.

Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez RedukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
celer, chřest, květák, zelí, kapusta, kozlíček polníček, pór, cibule, ředkev, ředkvička, petržel, černý kořen, mrkev, rukola4444
peckoviny, slivoň, višeň, třešeň3020158
borůvka12766
maliník, ostružiník, rybíz, bobule ovocného typu, rybíz12766
jahodník6444

Při aplikaci do peckovin, slivoně, višně, třešně: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

b>Při aplikaci do borůvek: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do -maliník ostružuník, rybíz, bobule typu rybíz: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povechových vod < 12 m.

Při aplikaci do jahodníku: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Špenát, mrkev a okrasné školky do 50 cm4444
Ovocné a okrasné školky 50 - 150 cm10666
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm25201610

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek 50 – 150 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek >150 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Signum je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy. Při přípravě směsi zachovejte pořadí podle formulace přípravku - nejprve WP, dále WG, SC, SE, EC a SL).

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyFungicidyGraminicidy
-anoanoanoano

Brusnice

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech 1 kg/ha při prvních příznacích napadení 2 x za rok
Plíseň šedá 1 kg/ha při prvních příznacích napadení 2 x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Septorie 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Septorie 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Septorie 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Botryotiniová skvrnitost listů cibule 1,5 kg/ha, 600 l vody/ha od BBCH 15 do BBCH 48 max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Padlí čekankové 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Skvrnitost listů 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha od BBCH 13 max. 1x za rok
Septorie 1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha od BBCH 13 max. 1x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 1,5 kg/ha, 400 – 600 l vody/ha od BBCH 69 max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 1,8 kg600 - 1000 l vody BBCH 63 - BBCH 75 max. 2x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha,300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha, 200 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Plíseň šedá 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Průsvitka zploštělá / metlovitost maliníku 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Monilióza 0,75 kg/ha BBCH 61 - BBCH 69 max. 3
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 0,75 kg/ ha max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů
Suchá skvrnitost listů mrkve 0,75 kg/ ha max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,75 kg/ha max. 3 x za rok
Skvrnitost listů 0,75 kg/ha max. 3 x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Plíseň šedá 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Skvrnitost ostružiníku 1 kg/ha100 - 1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Monilióza 0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny; 500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 75 max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Rez petrželová 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Septoriová skvrnitost listů petržele 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Skvrnitost listů 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost póru 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 2x
Rez cibulová / Rzivost cibulovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x
Plíseň šedá 1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Plíseň šedá 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Antraknóza rybízu 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok (interval mezi aplikacemi 7 - 10 dní)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha, 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,75 kg/ha max. 3 x za rok
Skvrnitost listů 0,75 kg/ha max. 3 x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha, 500 – 1000 l vody/ha od BBCH 14 max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní)
Kořenomorka bramborová / Rizoktoniová hniloba salátu 1,5 kg/ha, 500 – 1000 l vody/ha od BBCH 14 max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní)
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha, 200 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rez švestková 0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny; 500 l vody/ha od BBCH 73 max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha, 200 - 600 l vody/ ha aplikace od BBCH 12 / od začátku výskytumax. 2x, interval mezi aplikacemi 8 - 12 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědnutí listů (peckoviny) 0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 59 max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědnutí listů (peckoviny) 0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 59 max. 3x za rok
Monilióza 0,75 kg/ha1 000 l vody /ha BBCH 61 - BBCH 69 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Signum®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Složky 67 g/kg pyraclostrobin, 267 g/kg boscalid

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.

Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu patogena a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.

Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI (např. bixafen, boskalid, karboxin, fluopyram, oxykarboxin) ve více než polovině z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu karboxamidu nebo benzamidu ze skupiny SDHI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez RedukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
celer, chřest, květák, zelí, kapusta, kozlíček polníček, pór, cibule, ředkev, ředkvička, petržel, černý kořen, mrkev, rukola4444
peckoviny, slivoň, višeň, třešeň3020158
borůvka12766
maliník, ostružiník, rybíz, bobule ovocného typu, rybíz12766
jahodník6444

Při aplikaci do peckovin, slivoně, višně, třešně: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

b>Při aplikaci do borůvek: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Při aplikaci do -maliník ostružuník, rybíz, bobule typu rybíz: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povechových vod < 12 m.

Při aplikaci do jahodníku: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Špenát, mrkev a okrasné školky do 50 cm4444
Ovocné a okrasné školky 50 - 150 cm10666
Ovocné a okrasné školky nad 150 cm25201610

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek 50 – 150 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m

Při aplikaci do ovocných a okrasných školek >150 cm: SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Signum je mísitelný s běžnými fungicidy a insekticidy. Při přípravě směsi zachovejte pořadí podle formulace přípravku - nejprve WP, dále WG, SC, SE, EC a SL).

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyFungicidyGraminicidy
-anoanoanoano

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech 1 kg/ha při prvních příznacích napadení 2 x za rok
Plíseň šedá 1 kg/ha při prvních příznacích napadení 2 x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Septorie 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Septorie 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Septorie 1,5 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Botryotiniová skvrnitost listů cibule 1,5 kg/ha, 600 l vody/ha od BBCH 15 do BBCH 48 max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Padlí čekankové 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Skvrnitost listů 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha od BBCH 13 max. 1x za rok
Septorie 1,5 kg/ha400 – 600 l vody/ha od BBCH 13 max. 1x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 1,5 kg/ha, 400 – 600 l vody/ha od BBCH 69 max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 1,8 kg600 - 1000 l vody BBCH 63 - BBCH 75 max. 2x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha,300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha, 200 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Plíseň šedá 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Průsvitka zploštělá / metlovitost maliníku 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Monilióza 0,75 kg/ha BBCH 61 - BBCH 69 max. 3
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 0,75 kg/ ha max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů
Suchá skvrnitost listů mrkve 0,75 kg/ ha max 2., interval mezi aplikacemi 7 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,75 kg/ha max. 3 x za rok
Skvrnitost listů 0,75 kg/ha max. 3 x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Plíseň šedá 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Skvrnitost ostružiníku 1 kg/ha100 - 1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Monilióza 0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny; 500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 75 max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Rez petrželová 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Septoriová skvrnitost listů petržele 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Skvrnitost listů 1 kg/ha, 400 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost póru 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 2x
Rez cibulová / Rzivost cibulovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x
Plíseň šedá 1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha při prvních příznacích napadení 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Choroby na plodech, listech, semenech, stonku, vegetativních orgánech 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Plíseň šedá 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Antraknóza rybízu 1 kg/ha1000 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 3x za rok (interval mezi aplikacemi 7 - 10 dní)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha, 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,75 kg/ha max. 3 x za rok
Skvrnitost listů 0,75 kg/ha max. 3 x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hlízenka obecná 1,5 kg/ha, 500 – 1000 l vody/ha od BBCH 14 max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní)
Kořenomorka bramborová / Rizoktoniová hniloba salátu 1,5 kg/ha, 500 – 1000 l vody/ha od BBCH 14 max. 2x za rok (interval mezi aplikacemi 7 – 14 dní)
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha, 200 - 600 l vody/ha při výskytu prvních příznaků max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rez švestková 0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny; 500 l vody/ha od BBCH 73 max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 1,5 kg/ha, 200 - 600 l vody/ ha aplikace od BBCH 12 / od začátku výskytumax. 2x, interval mezi aplikacemi 8 - 12 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědnutí listů (peckoviny) 0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 59 max. 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědnutí listů (peckoviny) 0,25 kg/ha na 1 m výšky koruny;500 l vody/ha na metr výšky koruny od BBCH 59 max. 3x za rok
Monilióza 0,75 kg/ha1 000 l vody /ha BBCH 61 - BBCH 69 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternáriová skvrnitost košťálovin 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Kroužkovitá skvrnitost brukvovitých 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
Plíseň bělostná 1,5 kg/ha, 300 – 600 l vody/ha od BBCH 41 max. 3x
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Signum
Etiketa etiketa Signum
Bezpečnostní list bezpečnostní list Signum
Stahování leták Signum

Proč Signum®?

doporučení k aplikaci přípravku Signum v kořenové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Signum v košťálové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Signum v cibulové zelenině
Top