Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Butisan® Aqua Pack

Trojí síla správného rozhodnutí!

Výhody

  • Třísložkové preemergentní řešení bez rizika fytotoxicity
  • Účinný na běžné i nově problematické druhy plevelů
  • Dlouhodobě účinný díky reziduálnímu působení

Použití

Detaily

Jméno Butisan® Aqua Pack
Formulace suspenzní koncentrát a suspenze kapsulí
Složky 333 g/l metazachlor, 83 g/l chinmerak, 455 g/l pendimethalin

Butisan Star je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v porostech řepky ozime. Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a děložními lístky klíčících a vzcházejících rostlin. Po vzejiti je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Quinmerac působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijet látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazuji epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušeni vodního režimu a jsou pozorovaný příznaky stárnutí. Přípravek je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Stomp Aqua je přijímán kořeny, klíčky a listy plevelů. Účinná látka inhibuje buněčné dělení a procesy buněčného růstu, čímž braní počátečnímu růstu vzcházejících plevelů a zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Účinek přetrvává po několik týdnů, takže jsou zasaženy i později klíčící plevele. Přípravek hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele.

SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak a metazachlor, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Přípravek Butisan Star je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody do řepky ozimé a jarní.

Přípravek Butisan Star je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní.

Přípravek Stomp Aqua je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Vzdálenost mezi hranici ošetřené plochy nesmí byt menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Kompletní omezení do dalších plodin přípravku viz Butisan Star.

Kompletní omezení do dalších plodin přípravku viz Stomp Aqua.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Přípravekbez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Butisan Star7444
Přípravekbez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Butisan Aqua4020104
Ochraná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Přípravekbez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Butisan Star5500

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidy Růstové regulátory Graminicidy
anonení odzkoušenaano ano (předem prověřit mísitelnost)ano (předem prověřit mísitelnost)ano

Řepka

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3 l/ha preemergentně/ postemergentně
Plevele jednoděložné jednoleté 3 l/ha preemergentně/ postemergentně
Prlina (Pilát) rolní 1 l/ha (preemergentně), 2 l/ha (postemergentně) preemergentně/ postemergentně od BBCH 16 do ukončení vegetace na podzim

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
Jméno Butisan® Aqua Pack
Formulace suspenzní koncentrát a suspenze kapsulí
Složky 333 g/l metazachlor, 83 g/l chinmerak, 455 g/l pendimethalin

Butisan Star je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v porostech řepky ozime. Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a děložními lístky klíčících a vzcházejících rostlin. Po vzejiti je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Quinmerac působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijet látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazuji epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušeni vodního režimu a jsou pozorovaný příznaky stárnutí. Přípravek je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Stomp Aqua je přijímán kořeny, klíčky a listy plevelů. Účinná látka inhibuje buněčné dělení a procesy buněčného růstu, čímž braní počátečnímu růstu vzcházejících plevelů a zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Účinek přetrvává po několik týdnů, takže jsou zasaženy i později klíčící plevele. Přípravek hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele.

SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak a metazachlor, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Přípravek Butisan Star je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody do řepky ozimé a jarní.

Přípravek Butisan Star je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní.

Přípravek Stomp Aqua je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Vzdálenost mezi hranici ošetřené plochy nesmí byt menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel. S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Kompletní omezení do dalších plodin přípravku viz Butisan Star.

Kompletní omezení do dalších plodin přípravku viz Stomp Aqua.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Přípravekbez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Butisan Star7444
Přípravekbez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Butisan Aqua4020104
Ochraná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Přípravekbez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Butisan Star5500

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidy Růstové regulátory Graminicidy
anonení odzkoušenaano ano (předem prověřit mísitelnost)ano (předem prověřit mísitelnost)ano

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3 l/ha preemergentně/ postemergentně
Plevele jednoděložné jednoleté 3 l/ha preemergentně/ postemergentně
Prlina (Pilát) rolní 1 l/ha (preemergentně), 2 l/ha (postemergentně) preemergentně/ postemergentně od BBCH 16 do ukončení vegetace na podzim
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví

Proč Butisan® Aqua Pack?

Video přibližující Butisan Aqua Pack

Top