Stomp® Aqua

Přípravek je možné zakoupit samostatně i jako součást balíčku Butisan® Aqua Pack. Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí (CS) k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v kukuřici, ozimých obilninách, hrachu, slunečnici, cibulové zelenině, sóji, lupině, bobu a mrkvi. Dále je přípravek povolen k minoritnímu použití do maliníku, ostružiníku, rybízu a angreštu a rovněž k minoritnímu použití do řepky olejky ozimé proti prlině rolní.

Stomp® Aqua

Přípravek je možné zakoupit samostatně i jako součást balíčku Butisan® Aqua Pack. Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí (CS) k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v kukuřici, ozimých obilninách, hrachu, slunečnici, cibulové zelenině, sóji, lupině, bobu a mrkvi. Dále je přípravek povolen k minoritnímu použití do maliníku, ostružiníku, rybízu a angreštu a rovněž k minoritnímu použití do řepky olejky ozimé proti prlině rolní.


Detaily

Obecné informace

Jméno Stomp® Aqua
Formulace suspenze kapsulí (CS)
Složky 455 g/l pendimethalin

Způsob účinku

Přípravek je přijímán kořeny, klíčky a listy plevelů. Účinná látka inhibuje buněčné dělení a procesy buněčného růstu, čímž brání počátečnímu růstu vzcházejících plevelů a zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Účinek přetrvává po několik týdnů, takže jsou zasaženy i později klíčící plevele. Přípravek hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele.

Omezení

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účunnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Kukuřice, slunečnice, hrách, bob, lupina, sója, mrkev, cibulová zelenina4444
Ozimé obiloviny10444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
bez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Dávka 3,5 a 3 l/ha4020105
Dávka 2,6 l/ha3015105

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt4444
Řepka olejka ozimá4020104

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin(m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt5555

Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro použití v angreštu, rybízu, maliníku a ostružiníku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
kukuřice, slunečnice, hrách, bob, lupina, sója, mrkev, cibulová zelenina, obilniny5333

Lipnice obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně - plevele lipnicovité 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly preemergentně - plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly 200 - 400 l/ha při zakvétání a odkvétání
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně - mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité 200 - 400 l/ha AT
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu, mimo plevele heřmánkovité a mimo rdesna postemergentně 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu, mimo plevele heřmánkovité a mimo rdesna postemergentně - mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité 200 - 400 l/ha AT
Chundelka metlice
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně, 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně, 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně - mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité 200 - 400 l/ha AT
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité preemergentně - plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité 200 - 400 l/ha AT
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 l/ha, postemergentně - ne v roce výsadby na jaře nebo napodzim max. 1x - 200 - 400 l/ha AT
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly preemergentně - plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly 200 - 400 l/ha při zakvétání a odkvétání
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 l/ha, postemergentně - ne v roce výsadby, plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula na jaře nebo napodzim max. 1x - 200 - 400 l/ha AT
Chundelka metlice
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Lipnice obecná
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně - plevele lipnicovité 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Prlina (Pilát) rolní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 l/ha preemergentně, 2 l/ha postemergentně od: 16 BBCH, do: ukončení vegetace na podzim 1x - 200 - 400 l/ha AT
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité preemergentně - plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité 200 - 400 l/ha AT
Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité preemergentně - plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité 200 - 400 l/ha AT
Chundelka metlice
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Chundelka metlice
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité - - 200 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3,5 l/ha preemergentně - - 200 - 400 l/ha AT

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885214652

GTIN skupinového obalu: 04041885043054

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé

Obecné informace

Jméno Stomp® Aqua
Formulace suspenze kapsulí (CS)
Složky 455 g/l pendimethalin

Způsob účinku

Přípravek je přijímán kořeny, klíčky a listy plevelů. Účinná látka inhibuje buněčné dělení a procesy buněčného růstu, čímž brání počátečnímu růstu vzcházejících plevelů a zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Účinek přetrvává po několik týdnů, takže jsou zasaženy i později klíčící plevele. Přípravek hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele.

Omezení

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účunnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Kukuřice, slunečnice, hrách, bob, lupina, sója, mrkev, cibulová zelenina4444
Ozimé obiloviny10444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
bez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Dávka 3,5 a 3 l/ha4020105
Dávka 2,6 l/ha3015105

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt4444
Řepka olejka ozimá4020104

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin(m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt5555

Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro použití v angreštu, rybízu, maliníku a ostružiníku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu zdraví lidí

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
kukuřice, slunečnice, hrách, bob, lupina, sója, mrkev, cibulová zelenina, obilniny5333

Zpět
Angrešt - Lipnice obecná
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
plevele lipnicovité
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Bob - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
3,5 l/ ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
při zakvétání a odkvétání
Zpět
Cibule - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně
Termín aplikace
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Hrách - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu, mimo plevele heřmánkovité a mimo rdesna postemergentně
Termín aplikace
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu, mimo plevele heřmánkovité a mimo rdesna postemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Ječmen ozimý - Chundelka metlice
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Termín aplikace
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Kukuřice setá - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně, 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně
Termín aplikace
3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně, 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Lupina - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Maliník - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
3 l/ha, postemergentně - ne v roce výsadby
Termín aplikace
na jaře nebo napodzim
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Mrkev - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
3,5 l/ ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
při zakvétání a odkvétání
Zpět
Ostružiník - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
3 l/ha, postemergentně - ne v roce výsadby, plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula
Termín aplikace
na jaře nebo napodzim
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Pšenice ozimá - Chundelka metlice
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Termín aplikace
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Rybíz - Lipnice obecná
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
plevele lipnicovité
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Řepka olejka ozimá - Prlina (Pilát) rolní
Doporučená dávka
1 l/ha preemergentně, 2 l/ha postemergentně
Termín aplikace
od: 16 BBCH, do: ukončení vegetace na podzim
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Slunečnice roční - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Sojové boby, sója - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Tritikale ozimé - Chundelka metlice
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Termín aplikace
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Zpět
Žito ozimé - Chundelka metlice
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Termín aplikace
3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
3,5 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885214652

GTIN skupinového obalu: 04041885043054

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé

Proč Stomp® Aqua?

doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v hrachu
doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v sóji
doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v kořenové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v cibulové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v angreštu a rybízu
Top