Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Stomp® Aqua

Přípravek je možné zakoupit samostatně i jako součást balíčku Butisan® Aqua Pack. Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí (CS) k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v kukuřici, ozimých obilninách, hrachu, slunečnici, cibulové zelenině, sóji, lupině, bobu a mrkvi. Dále je přípravek povolen k minoritnímu použití do maliníku, ostružiníku, rybízu a angreštu a rovněž k minoritnímu použití do řepky olejky ozimé proti prlině rolní.

Certifikát / fotka obalu

Použití

Detaily

Jméno Stomp® Aqua
Formulace suspenze kapsulí (CS)
Složky 455 g/l pendimethalin

Přípravek je přijímán kořeny, klíčky a listy plevelů. Účinná látka inhibuje buněčné dělení a procesy buněčného růstu, čímž brání počátečnímu růstu vzcházejících plevelů a zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Účinek přetrvává po několik týdnů, takže jsou zasaženy i později klíčící plevele. Přípravek hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účunnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Kukuřice, slunečnice, hrách, bob, lupina, sója, mrkev, cibule4444
Ozimé obiloviny10444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
bez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Dávka 3,5 a 3 l/ha4020105
Dávka 2,6 l/ha3015105

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt4444
Řepka olejka ozimá4020104

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin(m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt5555

Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro použití v angreštu, rybízu, maliníku a ostružiníku.

Angrešt

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lipnice obecná 3,5 l/ha, vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha, vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu, mimo plevele heřmánkovité a mimo rdesna postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 3,5 l/ha preemergentně
Lipnice roční 3,5 l/ha preemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Psárka polní 3,5 l/ha preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3 l/ha, postemergentně - ne v roce výsadby max. 1x na jaře nebo napodzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3 l/ha, postemergentně - ne v roce výsadby, plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula max. 1x na jaře nebo napodzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 3,5 l/ha preemergentně
Lipnice roční 3,5 l/ha preemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Psárka polní 3,5 l/ha preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lipnice obecná 3,5 l/ha, vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha, vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Prlina (Pilát) rolní 1 l/ha preemergentně, 2 l/ha postemergentně od: 16 BBCH, do: ukončení vegetace na podzim 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 3,5 l/ha preemergentně
Lipnice roční 3,5 l/ha preemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Psárka polní 3,5 l/ha preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 3,5 l/ha preemergentně
Lipnice roční 3,5 l/ha preemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Psárka polní 3,5 l/ha preemergentně

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé
Jméno Stomp® Aqua
Formulace suspenze kapsulí (CS)
Složky 455 g/l pendimethalin

Přípravek je přijímán kořeny, klíčky a listy plevelů. Účinná látka inhibuje buněčné dělení a procesy buněčného růstu, čímž brání počátečnímu růstu vzcházejících plevelů a zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Účinek přetrvává po několik týdnů, takže jsou zasaženy i později klíčící plevele. Přípravek hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účunnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Kukuřice, slunečnice, hrách, bob, lupina, sója, mrkev, cibule4444
Ozimé obiloviny10444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
bez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Dávka 3,5 a 3 l/ha4020105
Dávka 2,6 l/ha3015105

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt4444
Řepka olejka ozimá4020104

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin(m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt5555

Maliník, ostružiník, rybíz, angrešt: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro použití v angreštu, rybízu, maliníku a ostružiníku.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lipnice obecná 3,5 l/ha, vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha, vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu, mimo plevele heřmánkovité a mimo rdesna postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 3,5 l/ha preemergentně
Lipnice roční 3,5 l/ha preemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Psárka polní 3,5 l/ha preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu preemergentně,3,5 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a mimo plevele heřmánkovité postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3 l/ha, postemergentně - ne v roce výsadby max. 1x na jaře nebo napodzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5 l/ ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízele přítuly preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3 l/ha, postemergentně - ne v roce výsadby, plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula max. 1x na jaře nebo napodzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 3,5 l/ha preemergentně
Lipnice roční 3,5 l/ha preemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Psárka polní 3,5 l/ha preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lipnice obecná 3,5 l/ha, vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha, vůči plodině preemergentně, vůči plevelu postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Prlina (Pilát) rolní 1 l/ha preemergentně, 2 l/ha postemergentně od: 16 BBCH, do: ukončení vegetace na podzim 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítulu a plevele heřmánkovité preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,6 l/ha plevele dvouděložné jednoleté mimo svízel přítula, mimo plevele heřmánkovité preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 3,5 l/ha preemergentně
Lipnice roční 3,5 l/ha preemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Psárka polní 3,5 l/ha preemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 3,5 l/ha preemergentně
Lipnice roční 3,5 l/ha preemergentně
Plevele dvouděložné 3,5 l/ha preemergentně, 3,5 l/ha postemergentně v případě plevelů dvouděložných jednoletých mimo plevele heřmánkovité
Psárka polní 3,5 l/ha preemergentně
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé

Proč Stomp® Aqua?

doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v hrachu
doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v sóji
doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v kořenové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v cibulové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Stomp Aqua v angreštu a rybízu
Top