Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Butisan® Complete

Spolehlivý, bezpečný, flexibilní - kompletní řešení pro vaši řepku.

Jedinečný „kombi efekt“ a vysoký obsah metazachloru zaručuje účinnější a stabilnější řešení pro boj s plevely ve srovnání se standardními herbicidy.

Výhody

  • 3 účinné látky
  • Bezpečný pro řepku i následné plodiny
  • Pre- a časně postemergentní aplikace
  • Bez omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod

Použití

Detaily

Jméno Butisan® Complete
Formulace suspo-emulzní koncentrát
Složky 100 g/l quinmerac, 100 g/l dimethenamid-P, 300 g/l metazachlor

Butisan Complete je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v porostech řepky ozimé.

Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav a dále kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a děložními lístky klíčících a vzcházejících rostlin. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Quinmerac působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Přípravek je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka8444

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka5000

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anonení odzkoušenaanoanoanoano

Řepka olejka ozimá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 l/ha max. 1x v plodině za sezónu
Plevele jednoděložné 2,5 l/ha max. 1x v plodině za sezónu

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Butisan® Complete
Formulace suspo-emulzní koncentrát
Složky 100 g/l quinmerac, 100 g/l dimethenamid-P, 300 g/l metazachlor

Butisan Complete je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v porostech řepky ozimé.

Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav a dále kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a děložními lístky klíčících a vzcházejících rostlin. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Quinmerac působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Přípravek je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka8444

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka5000

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anonení odzkoušenaanoanoanoano

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 l/ha max. 1x v plodině za sezónu
Plevele jednoděložné 2,5 l/ha max. 1x v plodině za sezónu
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Butisan® Complete?

Inovace v herbicidním ošetření řepky

Butisan Complete představuje poslední vývojový článek herbicidů v řepce ozimé.

Zároveň se jedná o nejkoncentrovanější herbicid do řepky pro preemergentní a časně postemergentní ošetření na našem trhu.

Video vysvětlující KOMBI EFEKT

Porovnání obsahu účinných látek Butisan Complete a konkurenční herbicidy

Vysoký obsah metazachloru a quinmeracu v porovnání se standardy 1, 2 a 3 zaručuje stabilní a dlouhodobý účinek na klasické spektrum plevelů, jako jsou heřmánky, hluchavky, svízel, rozrazily, ptačince nebo mák. Dimethenamid-P pak rozšiřuje účinnost na obtížně hubitelné plevele, jako jsou kokošky, penízky, úhorníky a kakosty.

Citlivě zvolený poměr 300 g/l metazachlor; 100 g/l quinmerac a 100 g/l dimethenamid-P při doporučené dávce 2,25 l/ha zaručuje nejkoncentrovanější obsah účinných látek ze všech nabízených herbicidů používaných v časně postemergentním ošetření ozimé řepky.

Dlouhodobá a spolehlivá účinnost

Zkušenosti z pokusů potvrdily, že časná aplikace přináší nejlepší výsledky. Inovovaný Butisan® Complete vykazuje srovnatelnou účinnost na široké spektrum plevelů v porovnání se svým předchůdcem Butisan® Max. V dávce 2,25 l/ha působí po celý podzim i na nově vzcházející vlny plevelů a řepka jde do zimy s vyřazenou konkurencí plevelů.

V přípravku Butisan® Complete tak máme k dispozici herbicid účinný proti širokému spektru plevelů, přitom je možné ho aplikovat flexibilně dle podmínek v dané lokalitě, čímž docílíme vysoké účinnosti a spolehlivosti.

Top