Informace o mořidlu Relenya

Revyluce v ochraně osiva pšenice

Informace o mořidlu Relenya

Revyluce v ochraně osiva pšenice


Výhody

Nové mořidlo Relenya s vynikající učinností proti sněti zakrslé a sněti mazlavé vhodně doplňuje ověřené mořidlo Kinto Plus.

Detaily

Obecné informace

Jméno Relenya®
Formulace suspenzní koncentrát (FS)
Složky 50 g/l mefentriflukonazol

Způsob účinku

Kapalný fungicidní suspenzní koncentrát pro moření osiva pšenice ozimé proti sněti zakrslé a sněti mazlavé pšeničné.

Omezení

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Mísitelnost

Přípravek Relenya je kompatibilní s běžně používanými mořidly výrobce BASF. Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 l/t osiva - moření osiva - - AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1 l/t osiva - moření osiva - - AT

GTIN lahve/kanystru Relenya: 04041885245465

GTIN skupinového obalu Relenya: 04041885245472

Toxické ikony

 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Relenya®
Formulace suspenzní koncentrát (FS)
Složky 50 g/l mefentriflukonazol

Způsob účinku

Kapalný fungicidní suspenzní koncentrát pro moření osiva pšenice ozimé proti sněti zakrslé a sněti mazlavé pšeničné.

Omezení

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Mísitelnost

Přípravek Relenya je kompatibilní s běžně používanými mořidly výrobce BASF. Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Zpět
Pšenice - Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká
Doporučená dávka
1 l/t osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
moření osiva
Poznámky
-
Množství vody
-
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
1 l/t osiva
Termín aplikace
-
Počet aplikací
moření osiva
Poznámky
-
Množství vody
-
Interval před sklizní
AT

GTIN lahve/kanystru Relenya: 04041885245465

GTIN skupinového obalu Relenya: 04041885245472

Toxické ikony

 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Relenya®?

Nejvýznamnější novinkou od společnosti BASF je uvedení nového azolu Revysol® na trh v ČR. Revysol® je obchodní název pro účinnou látku mefentrifluconazol, která se vyznačuje mimořádně příznivým toxikologickým profilem a vysokou účinností mimo jiné na sněť zakrslou v pšenici (tilletia controversa).

Způsob účinku molekuly Revysol®

Jedinečné chemické složení umožńuje molekule měnit flexibilně tvar a formu. Při kontaktu s vazebným místem patogenu vytváří tvar „háčku“. Díky tomuto flexibilnímu “háčku“ se Revysol® váže na cílový enzym až stokrát silněji než konvenční azoly starší generace. A to je podstatou výrazně vyšší účinnosti. Revysol® je fungicid patřící do skupiny triazolů a její nové podskupiny isopropanol-azolů. Triazoly jsou páteří strategie ochrany rostlin proti houbovým chorobám a jsou nepostradatelné v zabránění rezistence. Azoly blokují jeden specifický enzym uvnitř buněk hub, zodpovědný za tvorbu buněčných stěn. Revysol® je extrémně efektivní v blokování tohoto enzymu, houba nemůže tvořit buněčné stěny a rychle odumírá.

barevné grafické ztvárnění molekuly Revysolu se zvýrazněnou částí isopropanolového azolu, znázornění místa, kde molekula působí

Sněti v pšenici se stávají velkým nebezpečím a způsobují značné škody. Šíření snětí po celé Evropě jde ruku v ruce s omezováním nabídky účinných látek na trhu.

Dlouhodobé sledování výskytu sněti zakrslé a sněti mazlavé potvrdilo, že ochrana osiva proti těmto závažným chorobám mořením je zásadní. V posledních letech byl zaznamenán nárůst výskytu těchto chorob na území celé střední Evropy. Zdrojem napadení rostlin jsou spóry v půdě nebo obilky na nichž ulpěly spóry při sklizni obilí. Snětivé klasy vypadají podobně jako u sněti mazlavé, jen stébla bývají více zkrácená a zrno napadené touto chorobou má chrakteristický zápach po rybině. Takto napadené zrno znehodnotí celou sklizenou šarži a navíc zapáchající zrno není možné použít ani pro krmivářské účely. Nebezpečí snětí spočívá v tom, že příznaky jsou po větší část vývoje rostliny skryté, takže o výskytu choroby nemusíme vědět až do fáze plně vyvinutého klasu. Kontaminace půdy spórami sněti zakrslé hraje klíčovou roli v šíření choroby. Sněť zakrslá se udržuje v půdě více let a jedinou spolehlivou ochranou před touto chorobou je moření osiv. Situace je problematická v tom, že existuje jen velice omezené množství účinných látek, které ji dokáží kontrolovat. Dosud je v ČR registrována pouze jedna účinná látka s účinkem proti sněti zakrslé a zavedení mořidla Relenya® možnosti ochrany proti sněti zakrslé významně rozšiřuje.

Relenya® je první mořidlo osiva obsahující Revysol®. Je registrováno pro moření osiva pšenice proti sněti zakrslé a sněti mazlavé pšeničné, kde vykazuje vyjímečnou účinnost. Doporučená dávka je 1,0 l/t mořeného osiva.

Spojení Relenya® a Kinto® Plus přináší vysokou účinnost na choroby osiva pšenice a zkvalitňuje porost. Unikátní kombinace mořidel Kinto® Plus a Relenya® přináší díky synergickému působení čtyř účinných látek účinnost na všechny choroby osiva pšenice včetně sněti zakrslé. Již několik let používané mořidlo Kinto® Plus má kromě spolehlivého účinku na choroby, také fyziologický přínos díky obsahu účinné látky Xemium®, která zlepšuje klíčení a vzcházení rostlin. Mořidlo Relenya® bude na trhu nabízeno pouze v baličku s ověřeným mořidlem Kinto® Plus. Dávkování na jednu tunu osiva je 1,0 l Relenya® a 1,5 l Kinto® Plus.

pavoučí grafy ukazují, na které choroby působí Relenya a na které Kinto Duo

Pozitivní vliv na fyziologii rostlin

grafy ukazují navýšení počtu rostlin pšenice a zlepšení vizuálního stavu pšenice

Společné použití mořidel Relenya® + Kinto® Plus zaručuje sytě červenou barvu namořených obilek díky rudé FS formulaci a zároveň zaručuje velmi nízkou prašnost, což ocení zejména obsluhy mořících zařízení.

Snížení prašnosti při moření osiva

zařízení na měření prašnosti a graf ukazující dobré výsledky při moření Relenyí společně s Kintem Duo

Benefity technologického řešení Relenya® + Kinto® Plus

 • Zůstávají všechny benefity ověřeného mořidla Kinto® Plus
 • Jediné řešení se čtyřmi účinnými látkami na trhu
 • Antirezistentní řešení se dvěma azoly a třemi způsoby účinku
 • Získáváte vysokou účinnost na sněť zakrslou
 • Revysol® rozšiřuje účinnost na další významné choroby
 • Vynikající barevné pokrytí obilky
 • Minimální prašnost
 • Registrace účinné látky na 10 let
 • Cenově výhodné řešení

Top