Hospodaření s živinami a omezení jejich ztrát

Omezení ztrát živin z hnojiv je klíčovým faktorem hospodaření a ochrany životního prostředí

Inhibitory nitrifikace významně omezují ztráty dusíku z hnojiv, čímž zvyšují ekonomický přínos investic

K nejčastěji využívanému zdroji dusíku pro rostliny, patří hnojiva na bázi močoviny. Při přeměně močoviny na amoniak, však dochází k jeho ztrátám. Ty mohou dosáhnout 12 až 17 % aplikovaného dusíku.

Tyto ztráty lze výrazně snížit využitím Limusu, jednoho z nejefektivnějších inhibitorů ureázy! Limus® zpomaluje přeměnu močoviny na amoniak. Snižuje jeho ztráty až o 98 % a tím zachovává více dusíku pro příjem rostlinami.

Přípravek Limus® je určen do pevných i tekutých anorganických hnojiv na bázi močoviny.

Do tekutých statkových hnojiv nebo digestátů z bioplynových stanic se jako stabilizátor dusíku, využívá přípravek Vizura®. Přidáním stabilizátoru Vizura® do statkových hnojiv se významně zpomaluje půdní přeměna amoniakálního dusíku na dusičnany. Aktivní složka Vizury - DMPP, inhibuje aktivitu bakterií Nitrosomonas, které jsou zodpovědné za přeměnu amonných sloučenin dusíku na dusičnany. Tím zůstávají amonné formy dusíku v půdě po delší dobu. Dusík je chráněn proti vyplavení a je pro rostliny déle dostupný. Vizura® navíc snižuje emise oxidu dusného.

Inhibitory Limus® a Vizura® jsou již po několik sezón úspěšně používány také farmáři v České republice.

Odkazy na videa:

Top