Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Lidské zdraví

Slavný výrok “Jed od léku odlišuje pouze podávané množství” platí i v běžném životě, když je řeč o produktech jako třeba sůl, víno, káva atd. Proto je podobné pravidlo potřebné k zajištění bezpečnosti konzumenta, i přes náročné registrační procesy, kterým registrace přípravků na ochranu rostlin podléhají.

Přípravky na ochranu rostlin jsou koncentráty určené k mísení s velkými dávkami vody pro aplikaci na rozsáhlá území. Použití ochranných pomůcek při jejich aplikaci snižuje možnost zasažení.

Příprava samotné postřikové směsi začíná ještě před otevřením nádoby s přípravkem.
S bezpečností žádné kompromisy

Rady pro užívání osobních ochranných prostředků

Věděli jste, že...

 • během aplikace pesticidů je zasažením nejvíce ohrožená (až v 97%) kůže. Při práci s pesticidy je proto nezbytné používat osobní ochranné prostředky, abychom zabránili náhodnému kontaktu s produkty.

Používejte přípravky na ochranu rostlin zodpovědně:

 • Vždy si pozorně přečtěte etiketu a dodržujte bezpečnostní pokyny. Například kapaliny na olejové bázi (EC formulace) jsou lehce vztřebatelné kůží a proto je nutná její zvýšená ochrana. Zatímco granuláty a sypké přípravky jsou snadno vdechnutelné a proto je vyžadovaná respirační maska.
 • Při zacházení s nezředěnými přípravky na ochranu rostlin je zvláště důležité nosit rukavice označené jako vysoce odolné chemikáliím. I tyto rukavice je nutné opláchnout v případě kontaktu s pesticidy.
 • V případě aplikace prostředku ve výšce nižší než k ramenům, mějte vždy rukávy přetažené přes rukavice. Pokud je postřik aplikován nad výškou hlavy, rukavice by měly být vně rukávů. Pokud ovšem aplikujete postřik obojím způsobem, můžete dočasně přelepit styčnou plochu rukavic a rukávů lepicí páskou. Některé úkony vyžadují rukavice v délce k loktům pro případ větší ochrany.
 • Běžný pracovní oděv poskytuje určitou ochranu, ale specializované kapalinám a chemikáliím odolné materiály zajistí větší ochranu. Alespoň pokud nakládáte s pesticidy nebo při aplikaci se chraňte:
  • Pracovním oděvem s dlouhými rukávy a nohavicemi
  • Podšitými rukavicemi odolnými vůči kapalinám a chemikáliím
  • Botami a ponožkami
  • Při míchání a jinou manipulací s přípravky na ochranu rostlin si oblečte kombinézu a přes ni zástěru z materiálu odolného chemikáliím.
  • I přesto perte pracovní oděv denně, pokud nakládáte s pesticidy!

Top