Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Zodpovědné jednání - nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Česká i evropská legislativa udávající pravidla nakládání s přípravky na ochranu rostlin vychází z mezinárodních předpisů Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Tyto předpisy (Code of conduct on the distribution and use of pesticides) jsou respektovány vyspělými státy světa při tvorbě národních legislativ. Určují pravidla, jimiž by se měly řídit vlády států, agrochemický průmysl a nevládní organizace proto, aby se minimalizoval negativní dopad používání pesticidů na životní prostředí a lidské zdraví. Tato pravidla odrážejí trend integrované ochrany rostlin. Agrochemický průmysl by měl maximálně zohledňovat dopad účinných látek na životní prostředí. Účinné látky by tudíž měly být rychle degradovatelné, s minimálním dopadem na necílové organismy. Státní sektor by měl umožnit registrace pouze takových přípravků, které tyto požadavky v co nejvyšší možné míře naplňují. Rovněž by měl zaručit proškolení uživatelů pesticidů. Standardy těchto mezinárodních předpisů Česká republika naplňuje.

plné znění (v angličtině)

Video o udržitelném zemědělství

Video

Video

v angličtině

Top