Easyconnect – systém pro maximální bezpečnost obsluhy a životního prostředí při ochraně rostlin

Maximální bezpečnost obsluhy při aplikacích je důležitým tématem pro všechny členy odvětví ochrany rostlin.

CTS easyconnect – důležitá informace ohledně správné manipulace s víčky

Již od letošního roku, se i na trhu v ČR můžete setkávat s postupně se rozšiřující skupinou přípravků na ochranu rostlin, které budou vybavené specificky upraveným víčkem pro potenciální užití skrze uzavřený systém plnění (CTS) easyconnect.

Dostupnost systému

V rámci zavádění systému v pilotních zemích (UK, DE, FR, NL, DK) jsou další technické informace o systému k dispozici na cizojazyčném webu https://easyconnect.tech/

V rámci ČR, bude technologii pro CTS – easyconnect, která byla doposud v pilotním provozu, možné v budoucnu získat skrze firmu AKP , předběžně od přelomu 2023 / 2024. BASF v ČR by měla první sady kapalných přípravků (POR) vybavovat víčky pro easyconnect technologii od sezony 2025.

Informace o systému Easyconnect prezentované na polních dnech 2023

Společnost BASF iniciovala vývoj nového systému uzavřeného plnění - easyconnect, který zcela eliminuje rizika úniku při plnění postřikovačů, omezuje zápach a umožňuje kvalitní výplach kanystrů. Tento univerzální systém bude společně podporován většinou členů asociace ochrany rostlin. Cílem je jeho budoucí zavedení i na český trh. Společnost BASF je přesvědčená, že easyconnect pomůže chránit farmáře a životní prostředí a zefektivní aplikace v ochraně rostlin!

K tomuto tématu byla nově vydána Společná tisková zpráva, aktuální k 2.9.2021 - čtěte ZDE

Odkaz na video: „Easyconnect | Systém uzavřeného plnění postřikovačů“

Odkaz na video: „Easyconnect | Snadné a bezpečné zacházení s kanystry“

Top