Zodpovědné jednání - nakládání s přípravky na ochranu rostlin a lidské zdraví

Česká i evropská legislativa udávající pravidla nakládání s přípravky na ochranu rostlin vychází z mezinárodních předpisů Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Tyto předpisy (Code of conduct on the distribution and use of pesticides) jsou respektovány vyspělými státy světa při tvorbě národních legislativ. Určují pravidla, jimiž by se měly řídit vlády států, agrochemický průmysl a nevládní organizace proto, aby se minimalizoval negativní dopad používání pesticidů na životní prostředí a lidské zdraví. Tato pravidla odrážejí trend integrované ochrany rostlin. Agrochemický průmysl by měl maximálně zohledňovat dopad účinných látek na životní prostředí. Účinné látky by tudíž měly být rychle degradovatelné, s minimálním dopadem na necílové organismy. Státní sektor by měl umožnit registrace pouze takových přípravků, které tyto požadavky v co nejvyšší možné míře naplňují. Rovněž by měl zaručit proškolení uživatelů pesticidů. Standardy těchto mezinárodních předpisů Česká republika naplňuje.

plné znění (v angličtině)

Mohlo by vás zajímat

Easyconnect – systém pro maximální bezpečnost obsluhy a životního prostředí při ochraně rostlin

Stránky Evropské Asociace Ochrany Rostlin (ECPA) zabývající se udržitelným zemědělstvím

Je nutné obávat se dovozů nepovolených přípravků na ochranu rostlin do České republiky?

Na Cestě k udržitelnému zemědělství v Evropě - brožura s náměty "Jak začít"

S bezpečností žádné kompromisy

Slavný výrok “Jed od léku odlišuje pouze podávané množství” platí i v běžném životě, když je řeč o produktech jako třeba sůl, víno, káva atd. Proto je podobné pravidlo potřebné k zajištění bezpečnosti konzumenta, i přes náročné registrační procesy, kterým registrace přípravků na ochranu rostlin podléhají.

Přípravky na ochranu rostlin jsou koncentráty určené k mísení s velkými dávkami vody pro aplikaci na rozsáhlá území. Použití ochranných pomůcek při jejich aplikaci snižuje možnost zasažení.

Příprava samotné postřikové směsi začíná ještě před otevřením nádoby s přípravkem.

Rady pro užívání osobních ochranných prostředků

Věděli jste, že...

 • během aplikace pesticidů je zasažením nejvíce ohrožená (až v 97%) kůže. Při práci s pesticidy je proto nezbytné používat osobní ochranné prostředky, abychom zabránili náhodnému kontaktu s produkty.

Používejte přípravky na ochranu rostlin zodpovědně:

 • Vždy si pozorně přečtěte etiketu a dodržujte bezpečnostní pokyny. Například kapaliny na olejové bázi (EC formulace) jsou lehce vztřebatelné kůží a proto je nutná její zvýšená ochrana. Zatímco granuláty a sypké přípravky jsou snadno vdechnutelné a proto je vyžadovaná respirační maska.
 • Při zacházení s nezředěnými přípravky na ochranu rostlin je zvláště důležité nosit rukavice označené jako vysoce odolné chemikáliím. I tyto rukavice je nutné opláchnout v případě kontaktu s pesticidy.
 • V případě aplikace prostředku ve výšce nižší než k ramenům, mějte vždy rukávy přetažené přes rukavice. Pokud je postřik aplikován nad výškou hlavy, rukavice by měly být vně rukávů. Pokud ovšem aplikujete postřik obojím způsobem, můžete dočasně přelepit styčnou plochu rukavic a rukávů lepicí páskou. Některé úkony vyžadují rukavice v délce k loktům pro případ větší ochrany.
 • Běžný pracovní oděv poskytuje určitou ochranu, ale specializované kapalinám a chemikáliím odolné materiály zajistí větší ochranu. Alespoň pokud nakládáte s pesticidy nebo při aplikaci se chraňte:
  • Pracovním oděvem s dlouhými rukávy a nohavicemi
  • Podšitými rukavicemi odolnými vůči kapalinám a chemikáliím
  • Botami a ponožkami
  • Při míchání a jinou manipulací s přípravky na ochranu rostlin si oblečte kombinézu a přes ni zástěru z materiálu odolného chemikáliím.
  • I přesto perte pracovní oděv denně, pokud nakládáte s pesticidy!

Top