Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Morforegulace a fungicidní ochrana řepky ozimé

Letošní řepky jsou ve velmi dobré kondici, podle výsledků diagnostik i prohlídek porostů v terénu, nemá většina z nich zatím problémy se zdravotním stavem. Občas se objevuje phoma na starých listech, ojediněle verticilium, bakteriózy. Nacházejí se také příznaky viróz. Na kořenech, stonku a řapících listů však byly u většiny rostlin objeveny různé praskliny, nebo jiná poškození způsobená škůdci nebo mrazem. Toto jsou vstupní brány pro choroby, proto je potřeba rostliny dále sledovat. Největším problémem v těchto dnech je teplé a suché počasí, které nutí řepku k intenzivnímu dlouživému růstu. Dochází tak k nerovnoměrnému vývoji, terminál rostlin se vyvíjí rychleji než boční větve. Dochází k rozvoji menšího počtu postranních větví a tím následně i nižšímu počtu šešulí. Rychle narostlé rostliny jsou náchylnější k praskání stonků, do kterých mohou snadněji vnikat houbové choroby. Vytažené rostliny před sklizní snáze poléhají, a navíc bude problém s nerovnoměrným dozráváním a tím i s načasováním sklizně. Je proto vhodné tyto porosty přibrzdit, nejlépe fungicidem z morforegulačním účinkem.

Pokud plánujete vstup do porostu v nejbližších dnech a rostliny máte zdravé, je možné použít přípravek CARYX® v dávce 0,5 – 1 l/ha

Pokud chcete porost zregulovat a zároveň ochránit před chorobami, je efektivnější použití přípravku EFILOR (0,6 l/ha), který dokáže zabezpečit fungicidní clonu po dobu několika týdnů. Efilor je šetrný morforegulátor a zároveň je jediný fungicid pro jarní ošetření s účinnou látkou ze skupiny SDHI (tzv. karboxamidy), který zároveň rostliny posiluje, stimuluje růst a chrání proti stresu. To je důležité především v současné době, kdy se naší oblasti vyhýbají dešťové srážky. Dokáže potlačit výskyt veškerých houbových patogenů vyskytujících se v jarním období v řepce (fomová hniloba, plíseň šedá, alternáriové skvrnitosti, hlízenka obecná, fuzariózy, verticilium dahliae, cylindrosporium, drobnoplodka brukvovitých a další). Výborný fungicidní účinek zajišťuje především účinná látka boscalid známá z přípravku PICTOR . Tato látka je základem pro jedinečný systém ochrany řepky proti houbovým chorobám, který se nazývá Boscalidový ochranný štít.

Boscalidový ochranný štít

Firma BASF na základě zkušeností a výsledků pokusů vytvořila doporučení pro jarní fungicidní ochranu řepky ozimé. Základem je unikátní účinná látka boscalid patřící do skupiny SDHI. Vyznačuje se nejenom spolehlivou účinností proti houbovým patogenům, ale také dlouhou dobou ochrany proti napadení. Jarní aplikace přípravku EFILOR a následná aplikace přípravku PICTOR v době květu se navzájem doplňují, chrání tak porosty po celou dobu vegetace. Oba produkty patří do konceptu AgCelence. To znamená, že dokáží příznivě ovlivnit fyziologické procesy v rostlinách, které jsou následně odolnější proti stresům, dokáží lépe využít vodu a živiny, déle vegetují a dosahují tak vyšších výnosů.
Při společné aplikaci obou přípravků, tj. na jaře EFILOR v dávce 0,6 – 0,7 l/ha a přípravku PICTOR v době květu, je možné snížit dávku u přípravku PICTOR na 0,4 l/ha, což přináší zajímavé zlevnění celého systému při zachování spolehlivé účinnosti. Časový odstup od jednotlivých aplikací by neměl být delší jak 3 týdny. V opačném případě doporučuji nesnižovat dávku.

Insekticidní ochrana

Ošetření proti krytonoscům je většinou už hotové, pouze v chladnějších oblastech se bude provádět v nejbližších dnech. V porostech a v žlutých miskách se již začínají objevovat první blýskáčci. Počasí je nyní velmi teplé, proto můžeme očekávat nálet tohoto škůdce. Pokud se objeví kritický výskyt, bude potřeba řepku ošetřit. Společnost BASF nabízí přípravek GAZELLE , který obsahuje acetamiprid, který patří do skupiny neonikotinoidů. Vyznačuje se dlouhodobým systémovým účinkem. Jeho výhodou je mimo jiné také příznivé legislativní omezení, např. není zařazený jako nebezpečný pro včely. Tento přípravek je možné také použít proti bejlomorce.

Petr Popelka Foto: autor

Top