Silný regulátor pro kvalitní morforegulaci řepky

V posledních letech se osvědčilo zakládat porosty ozimé řepky v časném termínu, již začátkem srpna, protože je větší pravděpodobnost výskytu srážek. Dříve vzešlá řepka lépe odolává tlaku dřepčíků a extrémnímu průběhu počasí (přívalové srážky, delší přísušky apod.) Silné rostliny s mohutným kořenovým systémem mají větší potenciál k dosažení vysokého výnosu.

Strategie dřívějšího založení porostu však sebou přináší vyšší nároky na vedení porostů. Kombinace dlouhého dne a vyšších teplot způsobují bujný růst řepky a prodlužování vegetačního vrcholu. Prodlužující vegetační vrchol řepky představuje pro pěstitele riziko, protože by za podmínek silnější zimy znamenal oslabení porostu a v nejhorším případě jeho úplné vyzimování. Tomu se dá předejít použitím silného a kvalitního regulátoru, který zastaví apikální růst řepky a současně podpoří růst nadzemní i kořenové hmoty.

Ideálním řešením pro podzimní regulaci a ochranu je přípravek Caryx®. Obsahuje metkonazol a mepiquat-chlorid ve vyváženém poměru.

Caryx® přináší pěstitelům následující výhody:

  • zajišťuje dokonalé zastavení apikální dominance
  • podporuje vznik pupenů výnosotvorných větví
  • zesiluje kořenový krček
  • napomáhá zvyšovat objem kořenové hmoty
  • dostatečně chrání před fomovou hnilobou a méně významnými podzimními chorobami řepky

tloušťka a výška kořenového srdéčka po podzimním použití přípravku Caryx
Účinek po podzimním použití přípravku Caryx® v dávce 1 l/ha. Tloušťka a výška kořenového srdéčka se blíží onomu ideálnímu poměru 1:1.

Doporučení k aplikaci

Časně seté porosty (do 15. srpna) doporučujeme ošetřit dávkou 1 l/ha ve fázi 3.-4. listu. Pro druhou dávku časně setých porostů nebo pro porosty seté po agrotechnickém termínu doporučujeme na 6. listu, resp. mezi 4.-6. listem ošetřit dávkou 0,7-1 l/ha. Samozřejmě s přihlédnutím ke stavu porostu a průběhu sezóny.

Nevyrovnané porosty lze volit dělenou dávku 2x 0,5 l/ha ve fázi 2-4. listu, resp. 4-6. listu.

Pozdně založené porosty po 1. září postačí mezi 4.-6. listem ošetřit dávkou 0,7 l/ha.

Caryx® je možný kombinovat se všemi přípravky kromě postemergentního herbicidu Belkar. Lze místit s bórem (50-75 g/ha) a při nedostatku síry a hořčíku s hořkou solí 10 kg/ha. Proti výdrolu obilnin a dvouděložným plevelům je možné přidat graminicid Stratos® Ultra.

Speciálně vyvinutá formulace

Přípravek Caryx® má formulaci speciálně vyvinutou pro řepku. Moderní systém smáčedel, který obsahuje, zajišťuje lepší penetraci do pletiv rostliny již 30 min. po aplikaci. Caryx®, jako jediný přípravek na trhu působí od 5 °C. Účinná látka metconazole působí rychle a razantně, mepiquat-chlorid pozvolna a dlouhodobě. Tím je tento přípravek unikátní a převyšuje ostatní morforegulátory.

Snižuje pH

Jeho hodnota je pro dávku 1 l/ha 5,3 pH, čímž v případě tank-mixu zvyšuje účinnost insekticidů. Pyrethroidy i acetamiprid totiž vyžadují pro správné působení kyselé pH postřikové jíchy. Tím lze ušetřit za okyselovadla.

Cenové srovnání

Zdroj: Agrofert 2022 od 1.7.2022

Omezení u podzimních přípravků

Související přípravky

Související plodiny

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top