Otázky k pěstování řepky

Otázky v týdnu od 13.7.2020:

 • Proč je Butisan Complete dražší ve srovnání s ostatními herbicidy obsahující metazachlor+chinmerack?

Butisan Complete obsahuje o 30 % vice účinných látek a navíc má účinnou látku dimethenamid. Rozdíl ceny je o mnoho menší.

 • Je možné kombinovat Butisan Complete s ostatními přípravky na ochranu rostlin?

Výhoda herbicidu Butisan Complete je jeho flexibilita, takže aplikace může být provedena i do 10 dne po zasetí, kdy je porost řepky v děložních listech. Z daného důvodu je velmi výhodné spojit jeho aplikaci s insekticidy proti dřepčíkům, nebo s graminicidy proti výdrolu obilnin v systému minimalizačního zpracování půdy (např. Stratos Ultra).

 • Je rozdíl mezi Stratosem Ultra a ostatními graminicidy?

Výrazný, protože Stratos Ultra je jediný graminicid z chemické skupiny tzv. dimů, který má zaregistrovaný výdrolohubnou i pýrohubnou dávku. V rámci antirezistentní strategie je vhodné ho proto použít na některé rezistentní trávy jako je např. psárka.

Otázky v týdnu od 5.5.:

 • Za jak dlouho po aplikaci přípravku Pictor mohou přijít dešťové srážky?

Pokud bude aplikace prováděna při teplotách nad 12 °C a během dne, bude trvat penetrace přípravku do rostliny přibližně 30 minut. Mírné dešťové srážky po této době nebudou snižovat účinek. Nižší teplota a noční aplikace přípravku Pictor bude prodlužovat dobu penetrace až na několik hodin, po kterou nesmí přijít dešťové srážky, aby nedošlo ke smyvu přípravku.

 • Je možné aplikovat Pictor, když druhý den ráno hlásí teplotu kolem nuly případně pod nulou?

Pokud předpověď počasí avizuje teploty pod nulou, je lepší aplikaci zastavit a pokračovat až v době, kdy jsou teploty nad 12°C a ráno nehlásí mrazíky ani teploty blízké nule.

 • Je Pictor odolný smyvu deštěm?

V Pictoru je obsaženo silné smáčedlo, takže přidání smáčedla není nutné. Přidat smáčedlo můžete pouze v případě nejistého počasí nebo v případě bezprostředního nebezpečí smyvu deštěm.

 • Za jak dlouho může po aplikaci Pictoru pršet?

Postřik by měl na rostlině minimálně zaschnout, dle pokusů z Německa déšť do 1 hodiny po aplikaci nesníží účinek. Pro posílení jistoty účinku při nebezpečí smyvu deštěm, přidání smáčedla může zvýšit jistotu ulpění na rostlině.

 • Jaká případná smáčedla lzek Pictoru použít?

Je-li to nezbytné, tak především šetrná smáčedla typu Dash HC, Break Thru, Silwet. Nedoporučuji tzv. silná smáčedla na bázi minerálních olejů.

 • Jaká je nejnižší možná dávka Pictoru?

Jistota a dlouhodobý účinek je zajištěn razantní dávkou, což je dávka 0,5 l/ha. V tomto případě je zajištěn dlouhodobý a spolehlivý účinek. Nižší dávky doporučujeme v případě, že na jaře byl použit Efilor, který díky svému složení výrazně posiluje i sníženou dávku Pictoru (boscalidový štít). V případě potřeby lze Pictor v nižší dávce kombinovat s odpovídajícím partnerem. V obou případech je zajištěna dostatečná účinnost a navíc s velice příznivou ekonomikou zásahu.

 • Má Pictor i jiné přednosti?

Pictor má mimořádně dlouhodobou účinnost nejen na hlízenku, ale i na další choroby. Navíc zabraňuje předčasnému pukání šešulí a ošetřené porosty jsou zelené až do sklizně. Ve výnosu je to znát.

 • Kdy Pictor nejlépe použít?

Po splnění podmínek infekce. Díky dlouhodobému účinku není tak náchylný na vystižení správného termínu aplikace. Zpravidla se používá již na počátku květu až opadu prvních květních plátků, ideální při splnění podmínek infekce.

 • Kolik k Pictoru přidat vody?

Je třeba co nejlépe smočit rostlinu postřikovou jíchou. To bezprostředně souvisí s termínem aplikace. V plném květu těžko prostříknete porost sníženou dávkou vody. Pod 300 litrů nedoporučuji u klasiky, u Twinu ne pod 250 litrů. Optimální je aplikace nad 300 litrů vody/ha.

 • Porosty jsou mokré, můžu snižovat vodu přidanou k Pictoru?

Je to individuální posouzení. V tomto případě se dá trošku licitovat, ale při nízké dávce vody těžko prostříknete porost. Velké kapky mají špatnou pokryvnost. Dle informací z Německa by mokrý porost neměl vadit.

 • Jaký je nejoptimálnější termín ošetření proti hlízence?

Hodně záleží na typu použitého přípravku. Pro běžné starší fungicidy je to termín opadu prvních květních plátků, dříve než zakryjí úžlabí listů, popř. paždí vedlejších větví. Tam zpravidla apothécia klíčí. Ošetření Pictorem na počátku kvetení je srovnatelné a má velký význam z hlediska využití aplikační techniky.

 • Je ošetření Pictorem ekonomické?

Po dobu prověřování Pictoru nedošlo k tomu, že by se nezaplatil. Vždy záleží na infekčním tlaku, úrovni agrotechniky a citlivosti odrůdy k chorobě. Navíc se dá, díky dlouhodobosti účinku využít vlastní aplikační technika, aplikovat vyšší dávka vody (u služeb je to dražší), popř. snížit ztráty pukáním šešulí. Přednosti, které se dají těžko finančně vyjádřit. Vyšší cena za ošetření je kompenzována jistotou účinku.

 • Je možná společná aplikace Pictoru s insekticidy?

Unás to není povoleno, ale v Německu je zaregistrována TM kombinace s Vaztakem přes den. Prakticky kombinace možná je, ale zvyšujete škodlivost přípravku s ohledem na včely. Pictor je na včely neklasifikován, takže je v pořádku. Navíc nemá žádná omezující hlediska.

 • Co Pictor a karboxamidy?

Pictor patří díky účinné látce boscalid do této skupiny přípravků. Rozdíl je pouze v tom, že v i letošním roce přišly na trh s podobným typem účinnosti další přípravky, což zvyšuje zájem o tyto informace. Účinností i délkou účinnosti si jsou tyto přípravky hodně podobné. Účinná látka boscalid patří nejen na hlízenku mezi nejúčinnější fungicidy na trhu.

 • A co za sucha, je Pictor v tomto období doporučován?

Pictor je směsí strobilurinu a karboxamidu. To nejleší co můžeme na trhu najít. Oproti klasickému azolu má především tyto přednosti:

- délka účinnosti + lepší pokrytí spektrum chorob

- zpevnění šešulí

- fyziologické procesy

– zpomaluje stárnutí, lepší hospodaření s vodou, více asimilace

- menší teplotní nároky

- méně pohyblivý v rostlině, nepálí při vysokém sluníčku či teplotě po aplikaci

- neškodný pro čely

- v neposlední řadě jistější a spolehlivější účinek s výraznou ek. návratností

Otázky v týdnu od 13.4.:

 • Lze ošetřit řepku Efilorem v kombinaci s 5-10% roztokem močoviny?

Ano.

 • Chtěl bych aplikovat Efilor do řepky. Můžu jej míchat s herbicidem?

Vzhledem ke stavu řepky, která je poškozená mrazem a suchem, tuto kombinaci nedoporučujeme.

 • Má smysl nyní aplikovat Efilor do řepky, když se nevyskytují houbové choroby a máme sucho?

Ano, protože potřebujeme zesílit stonky a boční výnosotvorné větve, u kterých dojde ke sjednocení kvetení.

 • V jaké dávce použít Caryx na husté vzrůstné hybridy v tomto suchu?

Tam, kde byly dešťové srážky nižší než 10 mm, je vhodná aplikace Caryxu v dávce 0,5 až 0,7 l/ha. V tomto případě není důležité krácení rostlin, ale jejich celkové zpevnění a zesílení bočních větví.

Top