Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Pontos®

herbicid

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, chundelky metlice, psárky polní a jílku mnohokvětého v pšenici ozimé, ječmeni ozimém, žitu a tritikale.

doporučení k aplikaci přípravku Pontos v obilninách

Obecné informace

Jméno Pontos®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 240 g/l flufenacet, 100 g/l pikolinafen
Charakteristika CH_Pontos
Etiketa Pontos
Bezpečnostní list BL_Pontos

Účinná látka pikolinafen inhibuje biosyntézu karotenoidů mnoha plevelů, které se množí semeny. Typickým příznakem je vyblednutí plevelných rostlin. Pikolinafen je přijímán prostřednictvím listů a kořenů.

Účinná látka flufenacet působí zejména na mladé tkáně schopné dělení a potlačuje tak růst mladých plevelů. Flufenacet je přijímán převážně kořeny a hypokotylem, u aplikace po vzejití v malém rozsahu též listy a je translokován do růstových vrcholů.

Přípravek je účinný v rozmezí několika týdnů a působí tak i proti později klíčícím plevelům.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé5025124

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidy
ANO*NEANOANOANO

* ředěný 20-30 l/ha

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Plevele dvouděložné 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Plevele dvouděložné 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Plevele dvouděložné 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Chundelka metlice 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Plevele dvouděložné 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 0,5 - 1 l/ha preemergentně, 0,5 l/ha postemergentně do 29 BBCH max. 1x
Top