Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Lukavec – biodiverzitní demonstrační farma

Primární zkušenosti, které jsme v podmínkách ČR získávali v letech 2012-2015.

Zejména na demonstračně zakládaných nektarodárných porostech v Kněževsi u Prahy (dále i v Kostelci nad Orlicí, Ivanovicích na Hané), jsme se farmářům snažili průběžně předávat formou článků, prezentací u porostů v rámci polních dní, ale i jejich souhrnem v metodice „ Nektarodárné porosty pro praxi “.

Ve snaze rozšířit spektrum zakládaných a sledovaných mimoprodukčních porostů, jsme se v roce 2016 rozhodli pro užší spolupráci na projektu s farmou pana Václava Velety v Lukavci u Pacova (cca 600 m n. m., BVT, roční úhrn srážek / pr. teplota: 680 mm / 7,2 °C, členitá krajina - orná půda, pastviny, lesy). Spolupráce s touto farmou, která se zároveň dlouhodobě věnuje i pokusné činnosti, nám přinesla možnost založit a sledovat nejen tzv. demonstrační blok s různými typy mimoprodukčních porostů, ale i možnost cíleně založit a sledovat mimoprodukční porosty na vybraných vhodných částech pozemků v rámci farmy.

Od té doby pokračujeme v jejich zakládání, údržbě a sledování a o své zkušenosti se dále podílíme formou článků, prezentací v rámci polních dní, reportáží, video dokumentem „Cesta k rovnováze“, a od loňského roku nově i online „tutoriálem“ – pravidelným měsíčním náhledem na vývoj aktuálně pěstovaných směsek na demonstračním bloku!

Reportáže z farmy Lukavec ( Selská Revue ) a z polního setkání v Lukavci 2017 ( Agrotip , Moderní Včelař , Agromanuál , Zemědělec )

Reportáže z polního setkání v Lukavci 2018 ( Agrotip , Agromanuál )

Reportáže z polního setkání v Lukavci 2020 ( Agrotip , Agromanuál )

Odkaz na video: „Cesta k rovnováze. Produkční zemědělství, ochrana zdrojů a biodiverzity “.

Demonstrační blok mimoprodukčních porostů –– unikátní možnost sledovat aktuální vývoj vybraných mimoprodukčních porostů v průběhu celé vegetační sezony!

V Lukavci již od roku 2016 zakládáme a sledujeme řadu mimoprodukčních (funkčních) porostů. Sledujeme zejména vývoj, zastoupení a intenzitu kvetení jednotlivých skupin druhů, úroveň zaplevelení a atraktivitu porostů pro opylovače a užitečný hmyz. Snažíme se nalézat optimální varianty jak z pohledu složení, tak i údržby, aby dané porosty sloužily co nejlépe svému účelu.

Vegetační sezona 2020 ( vstup do archivu 2020 )

Vegetační sezona 2021 – (cca měsíční aktualizace, následuje níže)

Březen 2021:

Stav porostů na počátku jarní regenerace (30.3.2021):

Po relativním oteplení na konci února opět návrat chladné periody v průběhu téměř celého března, místy i se sněhovými srážkami a nočními mrazíky.

Výraznější regenerace porostů se očekává až s příchodem trvalejšího oteplení v průběhu dubna.

29.3. provedeno provzdušnění a odstranění staré biomasy u všech I. a více sezon vegetujících porostů prutovými branami.

Srážky:

březen 2021 – silně podnormální (cca 23 mm / 48 % normálu)

Teploty:

březen 2021 - mírně nadnormální (pr. teplota cca 2,7 °C, normál 2,3 °C).

30.3.2021

Porost: kompaktní pokryv půdy (stará biomasa odstraněna prutovými branami 29.3.), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (stará biomasa odstraněna prutovými branami 29.3.), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (stará biomasa odstraněna prutovými branami 29.3.), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -.

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (stará biomasa odstraněna prutovými branami 29.3.), pozvolna regenerují travní druhy, sléz pižmový a jetel panonský

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: předpoklad založení v běžném jarním termínu

Kvete: -

Plevelné druhy: vzcházející či vzešlé rozrazily, ptačince, kakosty, lipnice roční, smetánky, kokošky, zemědýmy, heřmánkovce, hluchavky nachové, sporadicky pýr (budou potlačeny v rámci předseťové přípravy pozemku)

Hmyz: včely nalétají na plevele v počátku kvetení (rozrazily, hluchavky)

Porost: experimentálně založen v předzimním termínu setí, dle předpokladu došlo k „přeležení“ osiva a počátku vzcházení až v předjaří. Patrné pozvolné vcházení jednoděl. i dvouděl. druhů, převážně ve stadiu klíčních rostlin až 1-2 pr. listů

Kvete: -

Plevelné druhy: ve fázi klíčních rostlin až vzešlé (rozrazily, ptačince, kakosty, lipnice roční, kokošky, zemědýmy, heřmánkovce, hluchavky nachové, pýr), nicméně menší a v podstatně nižší hustotě než sousední blok 5 čekající na jarní zásev – ačkoliv u obou provedena kultivace ve stejném termínu 18-19.11.2020, pravděpodobně pozitivní vliv následné seťové operace s aktivním kypřičem

Hmyz: včely nalétají na plevele v počátku kvetení (rozrazily, výjimečně i hluchavky)

Porost: A/ směska na podzim vyrovnaně vzešlá a zapojená, po zimě prořídlý vzhled (vymrzlé svazenky a hořčice), vyrovnaně regenerují jeteloviny a travní druhy

B/ směska na podzim horší zapojení zejm. travních druhů (ve srovnání se směskou A; pravděpodobně komplikace při setí).

Kvete: -

Plevelné druhy: uvolněné plochy po vymrzlých jednoletkách (u směsky B navíc i místa horšího zapojení z podzimu) obsazeny zejména již kvetoucími rozrazily, hluchavkami nachovými a ptačinci. (Po zapojení by měly být směskou bez potíží potlačeny).

Ostatní plevelné druhy sledované v listopadu se stále neprosazují či vymrzly (penízky, violky, merlíky, bažanky, kokošky, pěťoury, pcháče), změna je v počátku výskytu heřmánkovce, svízele a pryšce, sporadicky regeneruje výdrolová řepka.

Hmyz: včely hojněji nalétají zejména na kvetoucí rozrazily, dále již i výskyt čmeláků a denních motýlů (paví oka).

Leden – únor 2021:

Stav porostů časně po přezimování (informace k 25.2.2021):

Všechny směsky byly do zimy dobře zapojené, vegetovaly až cca do přelomu listopadu / prosince.

Vláhově nadnormální podzim následovala vláhově normální až mírně nadnormální zima, rovněž s periodou mrazů a sněhové pokrývky (několik týdnů), dobré podmínky pro jarní regeneraci.

V předjaří je plánováno provzdušnění všech demonstračních porostů prutovými branami (též odstranění staré biomasy).

Srážky:

leden 2021 – mírně nadnormální (cca 53 mm / 126 % normálu).

únor 2021 - normální (cca 37 mm / 106 % normálu).

Teploty:

leden 2021 – téměř normální (pr. teplota cca -1,4 °C, normál -1,5 °C).

únor 2021 – téměř normální (pr. teplota cca 0 °C, normál -0,2 °C

25.2.2021

Porost: kompaktní pokryv půdy (včetně staré biomasy), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (včetně staré biomasy), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (včetně staré biomasy), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -.

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (včetně silné vrstvy staré – převážně travní biomasy), pozvolna regenerují travní druhy a pravděpodobně i sléz pižmový

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: předpoklad založení v běžném jarním termínu

Kvete: -

Plevelné druhy: vzcházející či vzešlé rozrazily, ptačince, kakosty, lipnice roční, smetánky (vlhká půda podporuje vzcházení většiny plevelů - budou potlačeny v rámci předseťové přípravy pozemku)

Hmyz: -

Porost: experimentálně založen v předzimním termínu setí, dle předpokladu došlo k „přeležení“ osiva a počátku vzcházení až v předjaří. Patrné souvislé vcházení jednoděl. i dvouděl. druhů, převážně ve stadiu klíčních rostlin

Kvete: -

Plevelné druhy: ve fázi klíčních rostlin

Hmyz: -

Porost:

A/ směska na podzim vyrovnaně vzešlá a zapojená, po zimě prořídlý vzhled (vymrzlé svazenky a hořčice), vyrovnaně regenerují jeteloviny a travní druhy

B/ směska na podzim horší zapojení zejm. travních druhů (ve srovnání se směskou A; pravděpodobně komplikace při setí).

Kvete: -

Plevelné druhy: uvolněné plochy po vymrzlých jednoletkách (u směsky B navíc i místa horšího zapojení z podzimu) obsazeny zejména již kvetoucími rozrazily a nakvétajícími ptačinci. (Po zapojení by měly být směskou bez potíží potlačeny).

Ostatní plevelné druhy sledované v listopadu se dosud neprosazují či vymrzly (penízky, violky, merlíky, bažanky, kokošky, heřmánovce, pěťoury, pcháče).

Hmyz: -

Top