Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Pilotní farma v ČR

V České republice má BASF praktické zkušenosti s tzv. nektarodárnými biopásy, druhově pestrými směsmi rostlin, určenými k podpoře včely medonosné a dalšího užitečného hmyzu. Při správném nastavení podmínek mohou efektivně zakládané a udržované biopásy a další „funkční úhory“ účelně naplnit význam dočasně neprodukčních ploch.

Pro získání komplexnějších zkušeností i v podmínkách ČR, se BASF rozhodla sledovat vybraná opatření v podmínkách konkrétní farmy. Od roku 2016 za tím účelem spolupracuje s rodinnou farmou p. Václava Velety v Lukavci na Vysočině. Základem spolupráce je dialog a pozitivní přístup farmy ohledně smysluplnosti sledovaných mimoprodukčních opatření. Na základě získané zkušenosti a potřeby, pak jejich případné širší uplatnění v rámci farmy.

Farma leží v okolí obce Lukavec na Vysočině v nadmořské výšce okolo 580 m n. m. (BVT), v členité krajině, kde se střídá orná půda s pastvinami a lesy. Dlouhodobé normály jsou 680 mm ročního úhrnu srážek a 7,2 °C průměrné roční teploty. Celková výměra pozemků je 52 ha, z toho 83 % orné půdy, zbytek tvoří trvalé travní porosty a les.

Záběry z Lukavce lze nalézt také ve videu Cesta k udržitelnému zemědelství (prohlédněte si ZDE)

Demonstrační blok v Lukavci – průběžně aktualizovaný náhled na vývoj mimoprodukčních porostů

Na demonstrační farmě v Lukavci u Pacova (Nadmořská výška: 580–620 m n. m. (BVO), členitá krajina (OP, pastviny, lesy; roční úhrn srážek a průměrná teplota: 680 mm, resp. 7,2 °C) již několik let zakládáme a sledujeme řadu mimoprodukčních (funkčních) porostů. Sledujeme vývoj a intenzitu kvetení jednotlivých skupin druhů a spektrum a množství hmyzích druhů.

Snažíme se nalézat optimální varianty jak z pohledu složení, tak i údržby, aby dané porosty sloužily co nejlépe svému účelu.

Touto formou se s Vámi chceme podělit o unikátní možnost sledovat aktuální vývoj porostů na demonstračním bloku v průběhu celé vegetační sezony!

Říjen:

Vývoj porostů v průběhu října (informace ke 3.11.2020):

Vláhově nadnormální říjen v kombinaci s chladnějšími teplotami dále prodloužily plnou vegetaci směsek a rovněž i periodu kvetení dominujících druhů v jednotl. směskách.

Směsky č. 6 a 8 (experimentálně posečené až v pozdním termínu přelomu srpna / září - 3.9.2020) zregenerované, nicméně nedošlo u nich již v průběhu září / října téměř vůbec k obnovení periody kvetení (jen sporadicky některé druhy), prokazuje se tedy, že tato pozdní seč je spíše nouzovým opatření, které nevede k plnému potenciálu druhé periody kvetení směsek.

Srážky:

září - mírně podnormální (cca 49 mm / 90 % normálu).

říjen - silně nadnormální (cca 66 mm / 175 % normálu).

Teploty:

září - nadnormální (pr. teplota cca 14,0 °C, normál 12,6 °C).

říjen - mírně nadnormální (pr. teplota cca 8,8 °C, normál 7,9 °C).

3.11.2020

Porost: směska stále hustá, plně zapojená (téměř 4 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční, jetel plazivý, komonice, tolice; vegetuje mrkev; z trav převažují dozrávající jílky.

Plevelné druhy: velmi nízká úroveň zaplevelení.

Hmyz: obecně již nízký výskyt hmyzu, sporadicky včela medonosná..

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 4 měsíce od seče).

Kvete: na rozdíl od směsky č. 1. je převažující druh jetel luční (ale již více odkvetlý a degenerující biomasa – na rozdíl od směsek 1,3,5,6) a mrkev, ve velmi nízkém zastoupení pak jetel plazivý, komonice, tolice; z trav převažují kvetoucí či odkvétající bojínky (jílků na rozdíl od směsky 1 výrazně méně).

Plevelné druhy: velmi nízká úroveň zaplevelení.

Hmyz: obecně již nízký výskyt hmyzu, sporadicky včela medonosná.

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 4 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční, jetel plazivý, komonice (nižší zastoupení proti směsce č. 1), tolice; vegetuje mrkev; z trav převažují dozrávající jílky (ale v nižším zastoupení proti směsce č. 1).

Plevelné druhy: velmi nízká úroveň zaplevelení.

Hmyz: obecně již nízký výskyt hmyzu, sporadicky včela medonosná.

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 4 měsíce od seče).

Kvete: převažující druh jetel luční (ale již více odkvetlý a degenerující biomasa – na rozdíl od směsek 1,3,5,6), v nízkém zastoupení pak jetel plazivý, komonice, tolice, mrkev; z trav převažují kvetoucí či dokvétající bojínky (nižší zastoupení jílků).

Plevelné druhy: velmi nízká úroveň zaplevelení.

Hmyz: obecně již nízký výskyt hmyzu, sporadicky včela medonosná.

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 3 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční (částečně odkvétá), tolice, nižší zastoupení komonice, sporadicky inkarnát, vegetuje mrkev; z trav převažují dozrávající jílky.

Plevelné druhy: sporadicky pcháče (zapojení směsky potlačilo plevelné druhy).

Hmyz: obecně již nízký výskyt hmyzu, sporadicky včela medonosná.

Porost: směska (experimentálně posečená až v pozdním termínu 3.9.2020) souvisle, nicméně již pomaleji regeneruje.

Kvete: sporadicky jetel luční, inkarnát (nakvétá), komonice (převážně rostliny nižšího vzrůstu či ne zcela posečené).

Plevelné druhy: sporadicky pcháče (zapojení směsky potlačilo plevelné druhy).

Hmyz: obecně již nízký výskyt hmyzu, sporadicky včela medonosná.

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 4 měsíce od seče). Převažují travní druhy.

Kvete: dokvétají - vojtěška, sléz, chrpa.

Plevelné druhy: sporadicky pcháče (zapojení směsky potlačilo plevelné druhy).

Hmyz: obecně již nízký výskyt hmyzu, sporadicky včela medonosná.

Porost: směska (experimentálně posečená až v pozdním termínu 3.9.2020) souvisle, nicméně již pomaleji regeneruje.

Kvete: sporadicky vojtěška, jetel luční, sléz (převážně rostliny nižšího vzrůstu či ne zcela posečené), regeneruje jitrocel.

Plevelné druhy: sporadicky pcháče (zapojení směsky potlačilo plevelné druhy).

Hmyz: obecně již nízký výskyt hmyzu, sporadicky včela medonosná..

Porost: směska vyrovnaně vzešlá a zapojená: svazenka, hořčice, jeteloviny, travní druhy.

Kvete: nakvétají hořčice.

Plevelné druhy: penízky, violky, merlíky, bažanky, kokošky, heřmánovce, pěťoury, pcháče (spíše v nižším patře, vyrovnaně vzešlá směska poměrně dobře konkuruje).

Hmyz: sporadicky včela medonosná (nakvétající hořčice).

Porost: směska vyrovnaně vzešlá (svazenka, hořčice, jeteloviny), ale dosud částečně horší zapojení zejm. travních druhů (ve srovnání se směskou č. 9; pravděpodobně komplikace při setí).

Kvete: nakvétají hořčice.

Plevelné druhy: penízky, violky, merlíky, bažanky, kokošky, heřmánkovce, pěťoury, pcháče (spíše v nižším patře, prosazují se více v místech slabšího zapojení směsky).

Hmyz: sporadicky včela medonosná (nakvétající hořčice).

Září:

Vývoj porostů v průběhu září (informace ke 2.10.2020):

Vláhově nadnormální srpen vystřídalo relativně suché počasí v průběhu téměř celého září (výraznější srážky až ke konci měsíce).

Směsky byly schopné toto sušší období celkem bezproblémově překonat díky zásobě půdní vláhy ze srpna a rovněž také díky rel. nižším teplotám, omezujícím odpar vláhy (zejm. v nočních hodinách).

U většiny směsek díky tomu došlo v průběhu září k obnově periody plného kvetení (aktuálně převažujících druhů).

Směsky č. 6 a 8 (experimentálně posečené až v pozdním termínu přelomu srpna / září - 3.9.2020) souvisle, nicméně již pomaleji regenerují (ve srovnání s rychlostí regenerace směsek posečených v červenci, příp. v srpnu), významnější obnovení periody kvetení v průběhu října (zejména i vzhledem k předpokladu spíše chladnějšího počasí) již u nich nelze očekávat.

2.10.2020

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 3 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční, jetel plazivý, komonice, tolice; vegetuje mrkev; z trav převažují jílky (dozrávající).

Plevelné druhy: velmi nízká úroveň zaplevelení – sporadicky mléč rolní (odkvetlý).

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli (zejména Babočka paví oko na jeteli).

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 3 měsíce od seče).

Kvete: na rozdíl od směsky č. 1. je převažující druh jetel luční, ve velmi nízkém zastoupení pak jetel plazivý, komonice, tolice; vegetuje mrkev; z trav převažují spíše kvetoucí či odkvétající bojínky (jílků na rozdíl od směsky 1 výrazně méně).

Plevelné druhy: velmi nízká úroveň zaplevelení – sporadicky mléč rolní (odkvetlý).

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli (zejména Babočka paví oko na jeteli).

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 3 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční, jetel plazivý, komonice (nižší zastoupení proti směsce č. 1), tolice; vegetuje mrkev; z trav převažují jílky (ale v nižším zastoupení proti směsce č. 1).

Plevelné druhy: velmi nízká úroveň zaplevelení – sporadicky mléč rolní (odkvetlý).

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli (zejména Babočka paví oko na jeteli).

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 3 měsíce od seče).

Kvete: převažující druh jetel luční (částečně odkvetlý), v nízkém zastoupení pak jetel plazivý, komonice, tolice; vegetuje mrkev; z trav převažují kvetoucí bojínky (nižší zastoupení jílků).

Plevelné druhy: velmi nízká úroveň zaplevelení – sporadicky mléč rolní (odkvetlý).

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli (zejména Babočka paví oko na jeteli).

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 2 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční (částečně odkvétá), tolice, nižší zastoupení komonice, vegetuje mrkev; z trav převažují jílky (odkvetlý / dozrávající).

Plevelné druhy: trochu vyšší úroveň zaplevelení proti směskám č. 1.-4., spíše v méně zapojených místech - čistec, violka, pcháče (okraje bloku).

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli (zejména Babočka paví oko na jeteli).

Porost: směska (experimentálně posečená až v pozdním termínu 3.9.2020) souvisle, nicméně již pomaleji regeneruje.

Kvete: sporadicky jetel luční, plazivý, tolice, inkarnát, komonice (převážně rostliny nižšího vzrůstu či ne zcela posečené), významnější obnovení kvetení v průběhu října již asi nelze očekávat.

Plevelné druhy: po seči ještě nestihly výrazněji obrazit, místy - čistec, violka, pcháče (okraje bloku).

Hmyz: posekaný porost není atraktivní pro hmyz, který dává přednost vedlejším kvetoucím variantám.

Porost: směska hustá, plně zapojená (téměř 2 měsíce od seče). Převažují travní druhy.

Kvete: vojtěška, sléz, chrpa.

Plevelné druhy: obecně v nízké úrovni - řebříček (kvetoucí), čistec bahenní, pcháče.

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli (nejvíce se včely medonosné vyskytovaly na kvetoucím slézu).

Porost: směska (experimentálně posečená až v pozdním termínu 3.9.2020) souvisle, nicméně již pomaleji regeneruje.

Kvete: sporadicky vojtěška, jetel luční, sléz (převážně rostliny nižšího vzrůstu či ne zcela posečené), významnější obnovení kvetení v průběhu října již asi nelze očekávat, regeneruje jitrocel.

Plevelné druhy: dosud málo obrostlé po seči - řebříček, čistec bahenní, pcháče.

Hmyz: posekaný porost není atraktivní pro hmyz, který dává přednost vedlejším kvetoucím variantám.

Porost: směska vyrovnaně vzešlá a zapojená: svazenka, hořčice, jeteloviny, travní druhy.

Kvete: dosud žádné druhy nekvetou.

Plevelné druhy: penízky, violky, merlíky, bažanky, kokošky, heřmánovce, pcháče (všechny druhy dosud spíše v nižším patře a vyrovnaně vzešlá směska poměrně dobře konkuruje).

Hmyz: dosud bez výskytu.

Porost: směska vyrovnaně vzešlá (svazenka, hořčice, jeteloviny), ale dosud částečně horší zapojení zejm. travních druhů (ve srovnání se směskou č. 9; pravděpodobně komplikace při setí).

Kvete: dosud žádné druhy nekvetou.

Plevelné druhy: penízky, violky, merlíky, bažanky, kokošky, heřmánkovce, pcháče (všechny druhy dosud spíše v nižším patře, prosazují se více v místech slabšího zapojení směsky).

Hmyz: dosud bez výskytu.

Srpen:

Srpen 2020:

Vývoj porostů v průběhu srpna (informace ke 4.9.2020):

Pokračující dostatek vláhy podpořil plné zapojení a obnovu kvetení směsek (po seči na poč. července) a rovněž bezproblémovou regeneraci směsky (po seči na počátku srpna).

Směsky č. 6 a 8 byly (na rozdíl od shodných směsek č. 5, resp. 7) pro účely srovnání experimentálně posečeny až v pozdním termínu přelomu srpna / září (3.9.2020). Vzhledem k dostatku vláhy a relativně teplejšímu počasí v průběhu dne, se očekává dostatečná regenerace a alespoň částečné obnovení květu v průběhu září / října.

U těchto vybraných směsek byl termín seče posunut v rámci tzv. rozfázování seče. Ve faremním uplatnění tím lze dosáhnout prodloužení kontinuální periody kvetení a regenerace u mimoprodukčních porostů. Toto je však vhodné provádět pouze u nezaplevelených či jen slabě zaplevelených porostů.

Seč je u těchto směsek (jetelotráva s příměsí bylin) standardně prováděna ve výšce cca 20-30 cm nad zemí, dojde k rychlejší regeneraci porostu a jeho opětovnému vykvetení. Seč vytváří prostor pro jeteloviny a byliny ve spodním patře a je zároveň klíčová pro včasné potlačení plevelných druhů před vysemeněním.

Srážky: srpen srážkově silně nadnormální (cca 177 mm / 214 % normálu).

Teploty: mírně nadnormální srpen (pr. teplota cca 18,6 °C, normál 17,4 °C).

4.9.2020

Porost: Díky pokračujícímu dostatku vláhy v srpnu, plný rozvoj směsky (2 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční, plazivý, komonice, tolice, výjimečně svazenky (okraje); vymetané zejména jílky, vegetuje mrkev.

Plevelné druhy: obecně v nízké úrovni – čistec bahenní, vzcházejí či obrůstají pcháče, dále kvetoucí violky a kvet. či dokvétající mléč rolní

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: Díky pokračujícímu dostatku vláhy v srpnu, plný rozvoj směsky (2 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční, tolice, mrkev (obecně nižší spektrum kv. druhů než u směsi č. 1); směs s nejvyšším počtem květů/m2 (j. luční), proto je zde nejvyšší početnost hmyzu ze všech směsek, vymetané bojínky a jílky, trav ale obecně výrazně méně než u směsky č. 1.

Plevelné druhy: v ještě nižší úrovni než směska č. 1 (čistec bahenní, vzcházejí či obrůstají pcháče, kvetoucí violky a řebříčky (na okraji)

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: Díky pokračujícímu dostatku vláhy v srpnu, plný rozvoj směsky (2 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční, plazivý, komonice (méně než u směsky č. 1 – odpovídá nižšímu podílu ve směsce), tolice, výjimečně svazenky (okraje); vymetané zejména jílky, vegetuje mrkev.

Plevelné druhy: obecně v nízké úrovni – čistec bahenní, vzcházejí či obrůstají pcháče, dále kvetoucí violky a kvet. či dokvétající mléč rolní

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: Díky pokračujícímu dostatku vláhy v srpnu, plný rozvoj směsky (2 měsíce od seče).

Kvete: jetel luční, tolice, mrkev, štírovník (obecně nižší spektrum kv. druhů než u směsi č. 3); vymetané bojínky a jílky, trav méně než u směsky č. 3.

Plevelné druhy: sporadická úroveň zaplevelení (čistec bahenní, vzcházejí či obrůstají pcháče, smetánka lékařská – pouze listy, kvetoucí violky

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: Díky pokračujícímu dostatku vláhy v srpnu, dobrá regenerace a zapojení směsky (1 měsíc od seče). Je ale znatelné zpoždění růstu oproti směskám 1-4, které byly sečeny cca o měsíc dříve.

Kvete: jetel luční, vojtěška, komonice; vymetané zejména jílky, vegetuje mrkev.

Plevelné druhy: v relativně nižší úrovni – čistec bahenní (hlavně v místech slabšího zapojení směsky), vzcházejí či obrůstají pcháče, merlíky, kvetoucí violky

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: počátek regenerace spodního patra porostu po nedávno provedené seči (jeteloviny, trávy).

Plevelné druhy: po seči nejsou patrné, sporadicky regeneruje pcháč

Hmyz: minimální výskyt – po seči chybí kvetoucí rostliny

Porost: Díky pokračujícímu dostatku vláhy v srpnu, plný rozvoj směsky (2 měsíce od seče). Převažují travní druhy, došlo i k mírnému posílení poměru 2d. druhů.

Kvete: vojtěška, sléz, štírovník, jitrocel kopinatý.

Plevelné druhy: obecně v nízké úrovni – čistec bahenní, pcháče, smetánka – pouze listy, řebříček (okraje bloku)

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli (nejvíce se včely medonosné vyskytovaly na kvetoucím slézu).

Porost: počátek regenerace spodního patra porostu po nedávno provedené seči (jeteloviny, trávy). Seč provedena na vyšší strniště, místy zůstal kvetoucí sléz

Plevelné druhy: po seči nejsou patrné, místy regeneruje listy smetánka (volný prostor)

Hmyz: minimální výskyt

Porost: experimentální – letní termín výsevu směsky (25.8.2020), směska v důsledku dostatku vláhy vyrovnaně vzchází (2d. i 1d. druhy).

Plevelné druhy: slabší intenzita vzcházejícího výdrolu obilní předplodiny (ozimé pšenice)

Porost: experimentální – letní termín výsevu směsky (25.8.2020), směska v důsledku dostatku vláhy vyrovnaně vzchází (2d. i 1d. druhy).

Plevelné druhy: slabší intenzita vzcházejícího výdrolu obilní předplodiny (ozimé pšenice)

Červenec:

Červenec 2020:

Vývoj porostů obecně (informace k 7.8.2020):

optimální podmínky (dostatek vláhy v průběhu července) podpořily regeneraci směsek po provedené seči. Seč vytvoří prostor pro jeteloviny a byliny ve spodním patře a je zároveň klíčová (zejména u letošních zásevů) pro včasné potlačení plevelných druhů před vysemeněním.

Seč je u směsek tohoto typu standardně prováděna ve výšce cca 20-30 cm nad zemí (jetelotráva s příměsí bylin) - dojde k rychlejší regeneraci porostu a jeho opětovnému vykvetení.

U vybraných směsek byl termín seče posunut až na přelom srpna / září (tzv. rozfázování seče). V rámci farmy tím lze dosáhnout prodloužení kontinuální periody kvetení a regenerace u mimoprodukčních porostů. Vhodné je to provádět u nezaplevelených či jen slabě zaplevelených porostů.

Srážky: proti loňskému a předloňskému suchu, červenec srážkově téměř normální (cca 78 mm / 91 % normálu).

Teploty: teplotně defacto úplně normální červenec (17,6°C), napomohl využití půdní a srážkové vláhy při vegetaci a regeneraci směsek.

7.8.2020

Porost: Dostatek vláhy zajistil dobré a rovnoměrné obražení směsky po provedené seči (výška seče cca 20 cm).

Kvete: tolice, jetel plazivý, komonice; regenerují jetel luční, mrkve, metají jílky a další trávy.

Plevelné druhy: obecně v nízké úrovni - violky, rozrazily, čistec bahenní, vzcházejí či obrůstají pcháče

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: Dostatek vláhy zajistil dobré a rovnoměrné obražení směsky po provedené seči (výška seče cca 20 cm). Porost hustší a mohutnější než směska č. 1. (loňský zásev).

Kvete: tolice, jetel plazivý i luční, komonice; regenerují jetel luční, mrkve, metají jílky a další trávy.

Plevelné druhy: obecně v ještě nižší úrovni než směska č. 1. - violky, rozrazily, čistec bahenní, vzcházejí či obrůstají pcháče

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: Dostatek vláhy zajistil dobré a rovnoměrné obražení směsky po provedené seči (výška seče cca 20 cm).

Kvete: tolice, jetel plazivý, komonice; regenerují jetel luční, mrkve, metají jílky a další trávy.

Plevelné druhy: obecně v nízké úrovni - violky, rozrazily, čistec bahenní, vzcházejí či obrůstají pcháče

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: Dostatek vláhy zajistil dobré a rovnoměrné obražení směsky po provedené seči (výška seče cca 20 cm).

Kvete: tolice, jetel plazivý i luční, komonice, štírovník; regenerují jetel luční, mrkve, metají jílky a další trávy.

Plevelné druhy: obecně v ještě nižší úrovni než směska č. 1. - violky, rozrazily, čistec bahenní, vzcházejí či obrůstají pcháče

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: po nedávno provedené seči porost počíná regenerovat (jeteloviny, trávy).

Plevelné druhy: po seči nejsou patrné

Hmyz: minimální výskyt

Porost: pod vyšším patrem jednoletých druhů se vyvíjí spodní patro jetelovin (řidší, v důsledku konkurence o světlo a vláhu).

Kvete: komonice, vojtěška, dokvétá svazenka, místy kvetou výdrolové druhy (neobsažené ve směsi) inkarnát a pohanka.

Plevelné druhy: dozrávající zejména merlíky, místy pcháče

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Porost: (směska č. 7 a 8 shodné složení, rozdíl pouze v termínu založení).

Dostatek vláhy zajistil dobré a rovnoměrné obražení směsky po provedené seči (výška seče cca 20 cm), převažují travní druhy. 2-děložné vegetují spíše v hnízdech.

Kvete: 2-děložné druhy postupně nakvétají (vojtěška, jitrocel kopinatý).

Plevelné druhy: díky hustotě směsky se stále udržuje spíše sporadický výskyt pcháče (nové či obrůstající)

Hmyz: spíše nižší výskyt

Porost: (směska č. 7 a 8 shodné složení, rozdíl pouze v termínu založení).

Dostatek vláhy podporuje intenzitu a délku kvetení 2-děložných druhů.

Kvete: vojtěška, štírovník, sléž pižmový, řebříček, dokvétá jetel panonský, vymetané trávy.

Plevelné druhy: spíše sporadický výskyt pcháče (dokvétající), místy svízel, pelyněk.

Hmyz: čmeláci, včely, pestřenky, denní motýli

Červen:

Červen 2020:

Vývoj porostů obecně (informace ke 30.6.2020):

optimální podmínky pro růst vytvořily pěkné porosty, které (většinu z nich) je třeba brzy posekat / zmulčovat, aby se udělal prostor pro jeteloviny a byliny ve spodním patře. Seč letos setých směsí je zároveň klíčová pro včasné potlačení plevelných druhů před vysemeněním.

Pokud to podmínky opatření umožňují, je přelom června/července optimální termín pro provedení seče.

V závislosti na druhovém složení směsi, je vhodné seč provést spíše níže u země (jetelotráva, běžná výška seče), nebo ve výšce cca 20-40 cm nad zemí (jetelotráva s příměsí bylin) - dojde k rychlejší regeneraci porostu a jeho opětovnému vykvetení.

U širších mimoprodukčních pásů (jedná-li se o nezaplevelené či jen slabě zaplevelené porosty) je výhodnější v praxi provést tzv. rozfázování seče (prodloužení kontinuální periody kvetení a regenerace porostů), porost posekat ve 2-3 termínech s odstupem cca 14 dnů až 2 měsíce.

Spektrum plevelných druhů je víceméně shodné jako v předchozím termínu (11.6.), začíná se místy objevovat plevelný čistec bahenní (před květem).

Víceleté jetelotravní směsky bez svazenky jsou v rámci demo bloku méně atraktivní pro včely a čmeláky (sousední porosty se svazenkou konkurují o hmyz), tyto porosty (bez svazenky), vyskytující se v praxi samostatně, pak opylovači preferují více (jeteloviny).

srážky - proti loňskému a předloňskému suchu, letošní červen v oblasti srážkově velmi bohatý, téměř na úrovni 2,5 násobku červnového dlouhodobého normálu (175 mm)

teploty – teplotně průměrný červen (16°C), odpovídající normálu, dále napomohl optimálnímu využití srážkové vláhy vegetací a nezvyšoval tak ztráty vláhy odparem

30.6.2020

Porost: (směska zaseta 2.4.2020).

„Nebývalý“ dostatek srážek i v průběhu června dále podpořil růst cílových druhů ve směsce na úkor plevelů.

Kvete: svazenka, (dokvétající) květy hořčice poničeny blýskáčky, nakvétá jetel luční, metá jílek.

Plevelné druhy: merlíky, violky, rozrazily, nakvétající či kvetoucí pcháče (plánovaná seč poč. července – rovněž pro zamezení dozrání a vysemenění pcháče)

Hmyz: zejména svazenka hojně navštěvována čmeláky, včelami a pestřenkami.

Porost: Dobrý vývoj a zapojení směsky ve druhém roce.

Kvete: jeteloviny (tolice dětelová, jetel luční a plazivý), mrkev tvoří poupata.

Plevelné druhy: merlíky, violky, rozrazily, občas se slabě vyskytuje pýr a nakvétající či kvetoucí pcháče (plánovaná seč poč. července – rovněž pro zamezení dozrání a vysemenění pcháče)

Hmyz: na jetelovinách se hojně vyskytují běžní opylovači a denní motýli (babočky)

Porost: (směska zaseta 2.4.2020).

„Nebývalý“ dostatek srážek i v průběhu června dále podpořil růst cílových druhů ve směsce na úkor plevelů.

Kvete: svazenka, (dokvétající) květy hořčice poničeny blýskáčky, nakvétá jetel luční, metá jílek.

Plevelné druhy: merlíky, violky, rozrazily, nakvétající či kvetoucí pcháče -ale méně než u směsky č. 1 (plánovaná seč poč. července – rovněž pro zamezení dozrání a vysemenění pcháče)

Hmyz: zejména svazenka hojně navštěvována čmeláky, včelami a pestřenkami.

Porost: Dobrý vývoj a zapojení směsky ve druhém roce.

Kvete: jeteloviny (tolice dětelová, jetel luční a plazivý, štírovník), řebříček, mrkev tvoří poupata.

Plevelné druhy: merlíky, violky, rozrazily, občas se slabě vyskytuje pýr a nakvétající či kvetoucí pcháče (plánovaná seč poč. července – rovněž pro zamezení dozrání a vysemenění pcháče)

Hmyz: na jetelovinách se hojně vyskytují běžní opylovači a denní motýli (babočky)

Porost: dobře se vyvíjí, pod jednoletými druhy se rozvíjejí jeteloviny a trávy.

Kvete: svazenka, pohanka a len, květy hořčice poničeny blýskáčky, lnička odkvetlá.

Plevelné druhy: díky dostatku vláhy a dobrému rozvoji směska lépe konkuruje širšímu plevelnému spektru (merlíky, violky, menší pcháče, hluchavky, penízky, kokošky) kvete heřmánkovec, který je atraktivní pro hmyz a v nízkém zastoupení lze v průběhu květu považovat v porostu za přínosný

Hmyz: kvetoucí porost aktuálně atraktivní pro běžné opylovače a denní motýly.

Porost: (shodně jako směska č. 5, dosévaná přední část bloku se vývojově „srovnává“ se zbytkem bloku) dobře se vyvíjí, pod jednoletými druhy se rozvíjejí jeteloviny a trávy.

Kvete: svazenka, pohanka a len, květy hořčice poničeny blýskáčky, lnička odkvetlá.

Plevelné druhy: díky dostatku vláhy a dobrému rozvoji směska lépe konkuruje širšímu plevelnému spektru (merlíky, violky, menší pcháče, hluchavky, penízky, kokošky) kvete heřmánkovec, který je atraktivní pro hmyz a v nízkém zastoupení lze v průběhu květu považovat v porostu za přínosný

Hmyz: kvetoucí porost aktuálně atraktivní pro běžné opylovače a denní motýly.

Porost:

Srážkově bohatý červen dále napomohl rozvoji a zahuštění směsky. Proředění pravé podélné poloviny bloku porostu prutovými branami (25.3.2020) není v tuto fázi vizuálně odlišitelné od levé části bloku.

Kvete: 2-děložné druhy postupně nakvétají (sléž pyžmový, vojtěška, štírovník, řebříček, jetel panonský), kopretiny začínají odkévat, jitrocel téměř odkvetlý, metají trávy.

Plevelné druhy: díky hustotě směsky se stále udržuje spíše sporadický výskyt pcháče, místy se více prosazuje svízel.

Hmyz: vzhledem k počátku nakvétání 2-děl. druhů zatím spíše nižší výskyt běžných opylovačů.

Porost: (směska č. 7 a 8 shodné složení, rozdíl pouze v termínu založení v roce 2016, aktuálně defacto bez rozdílu ve vývoji. Shodný komentář viz směska č. 7

Srážkově bohatý červen dále napomohl rozvoji a zahuštění směsky. Proředění levé podélné poloviny bloku porostu prutovými branami (25.3.2020) není v tuto fázi vizuálně odlišitelné od pravé části bloku.

Kvete: 2-děložné druhy postupně nakvétají (sléž pyžmový, vojtěška, štírovník, řebříček, jetel panonský), kopretiny začínají odkévat, jitrocel téměř odkvetlý, metají trávy.

Plevelné druhy: díky hustotě směsky se stále udržuje spíše sporadický výskyt pcháče, místy se více prosazuje svízel.

Hmyz: vzhledem k počátku nakvétání 2-děl. druhů zatím spíše nižší výskyt běžných opylovačů

Červen:

Květen / počátek června 2020:

srážky - proti loňskému a předloňskému květnovému suchu letošní květen „srážkově bohatý“, nicméně v podstatě na úrovni dl. normálu, možná mírně nad normálem

teploty – spíše chladnější průběh května až poč. června minimalizoval odpar a napomohl maximálnímu využití srážkové vláhy pro vegetaci

11.6.2020

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl vzejití, rozvoji a zahuštění směsky.

Hořčice a svazenka nakvétají, rozvíjí se spodní patro (jeteloviny, trávy, jílky, bojínek již metá).

Plevelné druhy - merlíky, violky, rozrazily, větší pcháče (tvorba poupat)

Hmyz – vzhledem k nakvétání roste atraktivita pro hmyz (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl rozvoji a zahuštění směsky ve II. roce. Velmi pěkný, vyrovnaný a zahuštěný porost.

Nakvétající hořčice, svazenka, tolice, jetel luční a plazivý.

Rovnoměrně vzešlé travní patro, jílky a bojínky již vymetané.

Plevelné druhy – v dané fázi směska velmi dobře konkuruje plevelům, minimální výskyt (řebříček, smetánka).

Hmyz - vzhledem k nakvétání roste atraktivita pro hmyz (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl vzejití, rozvoji a zahuštění směsky.

Hořčice a svazenka nakvétají, rozvíjí se spodní patro (jeteloviny, trávy, jílky, bojínek již metá).

Plevelné druhy - merlíky, violky, větší pcháče (tvorba poupat), ale menší množství než směska č. 1.

Hmyz – vzhledem k nakvétání roste atraktivita pro hmyz (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl rozvoji a zahuštění směsky ve II. roce.

Velmi pěkný, vyrovnaný a zahuštěný porost (opticky mírně vyšší a hustší než směs. č. 2). Nakvétající hořčice, svazenka, tolice, jetel luční a plazivý, před květem štírovník.

Rovnoměrně vzešlé travní patro, jílky, bojínky a kostřavy již vymetané.

Plevelné druhy – v dané fázi směska velmi dobře konkuruje plevelům, minimální výskyt (řebříček, smetánka).

Hmyz - vzhledem k nakvétání roste atraktivita pro hmyz (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl vzejití a rozvoji směsky (ačkoliv pomalejší oproti směsce č. 1 a 3).

Hořčice a svazenka nakvétají, pomaleji se rozvíjí spodní patro (jeteloviny, pohanka, trávy).

Plevelné druhy – díky pomalejšímu rozvoji směsky (komplikace při setí a nutný dodatečný dosev směsky) vyšší míra zaplevelení - merlíky, violky, menší pcháče, hluchavky, penízky, kokošky.

Hmyz – přiměřeně k počtu nakvétajících druhů, roste i atraktivita pro hmyz, dosud však nižší než u směsek 1-4 (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl vzejití a rozvoji směsky (ačkoliv pomalejší oproti směsce č. 1 a 3).

Hořčice a svazenka nakvétají, pomaleji se rozvíjí spodní patro (jeteloviny, pohanka, trávy).

Plevelné druhy – díky pomalejšímu rozvoji směsky (komplikace při setí a nutný dodatečný dosev směsky) vyšší míra zaplevelení - merlíky, violky, menší pcháče, hluchavky, penízky, kokošky.

Hmyz – přiměřeně k počtu nakvétajících druhů, roste i atraktivita pro hmyz, dosud však nižší než u směsek 1-4 (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost

Srážkově normální a chladnější květen napomohl rozvoji a zahuštění směsky v

V. roce vegetace. Po 5 letech trvání již přirozeně převažují travní druhy, místy (v hnízdech) vegetují dvouděložné - jetele, vojtěška, jitrocel, chrpa, sléz, řebříček.

Proředění porostu prutovými branami (25.3.2020) napomohlo regeneraci směsky.

Plevelné druhy – díky hustotě směsky minimální výskyt (pcháče, svízel, pelyněk).

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu 2d. druhů spíše sporadický výskyt.

Porost

Srážkově normální a chladnější květen napomohl rozvoji a zahuštění směsky v

V. roce vegetace. Po 5 letech trvání již přirozeně převažují travní druhy, místy (v hnízdech) vegetují dvouděložné - jetele, vojtěška, jitrocel, chrpa, sléz, řebříček.

Proředění porostu prutovými branami (25.3.2020) napomohlo regeneraci směsky.

Plevelné druhy – díky hustotě směsky minimální výskyt (pcháče, svízel, pelyněk).

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu 2d. druhů spíše sporadický výskyt.

Květen:

6.5.2020

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Vzhledem k deficitu vláhy v půdě vzcházení zatím jen velmi pozvolné, převážně zatím jen hořčice a svazenka, spíše drobně jeteloviny a travní druhy

Plevelné druhy - náskok mají v danou fázi hlubokokořenící plevele (pcháč), místy pýr

Hmyz – vzhledem k vývoji směsky dosud bez výskytu.

Porost již celkově zapojený (jeteloviny i travní druhy), vegetují též miříkovité (mrkev).

Plevelné druhy – místy kvetoucí či již odkvetlá smetánka lékařská.

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu směsky spíše sporadický výskyt.

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Vzhledem k deficitu vláhy v půdě vzcházení zatím jen velmi pozvolné, převážně zatím jen hořčice a svazenka, spíše drobně jeteloviny a travní druhy

Plevelné druhy - náskok mají v danou fázi hlubokokořenící plevele (pcháč), místy pýr

Hmyz – vzhledem k vývoji směsky dosud bez výskytu.

Porost již celkově zapojený (jeteloviny i travní druhy), vegetují též miříkovité (mrkev, kmín, koriandr). Druhově obohacená směska působí o něco kompaktněji ve srovnání se směskou č. 2 (levná varianta).

Plevelné druhy – místy kvetoucí či již odkvetlá smetánka lékařská.

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu směsky spíše sporadický výskyt.

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Vzhledem k deficitu vláhy v půdě vzcházení zatím jen velmi pozvolné, převážně standardně jen hořčice a svazenka, spíše drobně jeteloviny a travní druhy

Plevelné druhy – v menší míře než u zásevu směsek 1 a 3. Náskok mají v danou fázi hlubokokořenící plevele (pcháč), místy pýr

Hmyz – vzhledem k vývoji směsky dosud bez výskytu.

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Vzhledem k deficitu vláhy v půdě vzcházení zatím jen velmi pozvolné, převážně standardně jen hořčice a svazenka, spíše drobně jeteloviny a travní druhy

Plevelné druhy – v menší míře než u zásevu směsek 1 a 3. Náskok mají v danou fázi hlubokokořenící plevele (pcháč), místy pýr

Hmyz – vzhledem k vývoji směsky dosud bez výskytu.

Porost výrazně regeneruje, po 5 letech trvání již přirozeně převažují travní druhy, místy (v hnízdech) vegetují jeteloviny a víceleté dvouděložné. Proředění porostu prutovými branami (25.3.2020) výrazně napomohlo regeneraci směsky.

Plevelné druhy – místy kvetoucí smetánka lékařská (výrazně méně než u směsek 2 a 4).

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu směsky spíše sporadický výskyt.

Porost výrazně regeneruje, po 5 letech trvání již přirozeně převažují travní druhy, místy (v hnízdech) vegetují jeteloviny a víceleté dvouděložné. Proředění porostu prutovými branami (25.3.2020) výrazně napomohlo regeneraci směsky.

Plevelné druhy – místy kvetoucí smetánka lékařská (výrazně méně než u směsek 2 a 4).

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu směsky spíše sporadický výskyt.

Březen - duben 2020:

srážky - pokračující deficit (březen 39 mm, 82 % normálu, duben 25 mm, 64 % normálu)

teploty - nadprůměrné až silně nadprůměrné vůči normálu (březen + 0,9°C, duben +2,0°C)

6.3.2020

Porost po velmi mírné zimě již na počátku března mírně regeneruje (zejména jeteloviny částečně pak i travní druhy).

Plevelné druhy – minimálně / vůbec.

Hmyz v tuto dobu dosud neaktivní (žádné výskyty ve směsce).

Porost po velmi mírné zimě již na počátku března mírně regeneruje (zejména jeteloviny částečně pak i travní druhy).

Plevelné druhy – minimálně / vůbec.

Hmyz v tuto dobu dosud neaktivní (žádné výskyty ve směsce).

Porost částečně regeneruje (zejména obecně převažující travní druhy, místy (spíše v hnízdech) jeteloviny a víceleté dvouděložné). Vzhledem k vrstvě staré biomasy plánováno proředění porostu prutovými branami.

Plevelné druhy – minimálně / vůbec.

Hmyz v tuto dobu dosud neaktivní (žádné výskyty).

Porost částečně regeneruje (zejména obecně převažující travní druhy, místy (spíše v hnízdech) jeteloviny a víceleté dvouděložné). Vzhledem k vrstvě staré biomasy plánováno proředění porostu prutovými branami.

Plevelné druhy – minimálně / vůbec.

Hmyz v tuto dobu dosud neaktivní (žádné výskyty).

Leden – únor 2020:

srážky - silný deficit v lednu (18mm, 43 % normálu) v průběhu zimu defacto žádná souvislejší sněhová vrstva, únor srážkově nadprůměrný (67 mm, 192 % normálu) alespoň mírně saturoval dlouhodobější deficit vláhy v půdě

teploty – silně nadprůměrné vůči normálu (leden + 2,2°C, únor +3,9°C)

Pohled do historie spolupráce

Zkušenosti z první sezóny

Na jaře 2016 jsme ve spolupráci s farmou založili menší demonstrační blok poloprovozního charakteru se směskami využitelnými v greeningu i agro-envi schématu, které mají současně potenciál posloužit jako včelí pastva a potrava dalšímu užitečnému hmyzu. Směsi navrhl s ohledem na místní klimatické a půdní podmínky Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku. Na dvou místech farmy byly provozně založeny a dle stanovených podmínek udržovány nektarodárné biopásy. U všech porostů nás zajímal jejich vývoj během sezóny a atraktivita pro včely, čmeláky, motýly a další užitečný hmyz

V demonstračním bloku bylo sledováno 6 víceletých (souvrať – jarní a letní výsev, úhor, nektarodárný biopás, komonice, úročník) a 4 jednoleté směsi (biopás pro zvěř, oves s podsevem hrachu, souvrať, meziplodina). Většina směsí byla vyseta v dubnu vedle sebe v jednom bloku, což ovlivnilo výskyt hmyzu na jednotlivých parcelách – atraktivnější směsky stahovaly jedince z ostatních ploch. Z víceletých variant v prvním roce nekvetla komonice bílá (víceletá forma), úročník bolhoj a souvrať víceletá (setá v srpnu), proto se na nich nevyskytoval téměř žádný hmyz, s vyjímkou kyjatek (mšic) na komonici. Obdobná situace byla u ovsa s podsevem hrachu, tato kombinace není s výjimkou škůdců pro hmyz příliš přitažlivá.

Nejatraktivnější variantou pro hmyz byl biopás pro zvěř doplněný o svazenku. Důvodem byl vysoký podíl svazenky, která intenzivně kvetla od konce června do konce července a v menší míře kvetla až do poloviny září. Květy svazenky byly v počáteční fázi nad porostem a působily na hmyz jako magnet, kdežto květy ukryté mezi rostlinami hořčice a dalších plodin v ostatních variantách byly při stejné intenzitě květu navštěvovány o poznání méně.

Souvrať víceletá (setá v dubnu) měla po celou vegetaci nízký počet kvetoucích rostlin na m2 a nemohla konkurovat směskám s atraktivní svazenkou.

Úhor víceletý – v první půli vegetace krásně kvetl (hořčice, svazenka, koriandr, inkarnát), po seči koncem července kvetl jetel luční, jetel šípovitý a kopr. U kopru bylo zajímavé, že na květy nelétal skoro žádný hmyz, což mohlo být způsobeno nedostatkem nektaru z důvodu sucha nebo nevhodnou odrůdou.

Souvrať jednoletá kvetla intenzivně od poloviny června do podzimu. V první půli vegetace dominovala svazenka s hořčicí, postupně převážil kopr a různé druhy jetelů.

Meziplodinová směs jednoletá – byla vyseta začátkem srpna a začala kvést až v první polovině září (lnička). Na lničku plynule navázal květ svazenky. V září to byla nejatraktivnější směska pro včelu medonosnou a v době květu svazenky i pro čmeláky zemní. Pro včely by bylo vhodnější zasít směsku alespoň o týden dříve, aby porost začal kvést již koncem srpna. V té době je ve včelstvech ještě dostatek létavek, schopných využít zdroj nektaru a pylu. Kombinace lničky a svazenky se jeví vhodnější než směska hořčice a svazenky, při vysokém zastoupení řepky v osevním postupu je lepší použít do směsi se svazenkou plodinu, která nepatří mezi brukvovité rostliny.

Součástí demonstračního bloku je i nektarodárný biopás shodného složení jako dva provozně vyseté biopásy v jiných částech farmy. U všech byl podobný průběh vegetace – v první půli vegetace dominovala hořčice a svazenka, po seči koncem července se z biopásu stalo převážně jeteliště s občasným výskytem dalších kvetoucích druhů, což negativně ovlivnilo výskyt hmyzu – trubky jetelů jsou hluboké a většina druhů se k nektaru nedostane.

Význam biopásů v mozaikovité krajině s loukami, lesy a remízky je pro včely nižší, než v uniformní zemědělské krajině, která je např. v okolí Kněževsi u Prahy, kde probíhaly předchozí sledování efektivity nektarodárných biopásů.

U ostatních sledovaných skupin hmyzu je na závěry příliš brzy a je třeba počkat na další sezony, které mohou být značně odlišné.

Věděli jste, že…?

23. června 2017 bylo uspořádáno polní setkání v Lukavci u Pacova na místní rodinné farmě pana Václava Velety, která je od roku 2016 součástí evropského sdružení farem „BASF Farm Network“.

Reportáž z této akce naleznete ZDE

Top