Aktuální doporučení pro aplikaci herbicidu Cleravis®

Technologie Clearfield® je unikátním řešením pěstování řepky ozimé kombinující herbicid s účinnou látkou imazamox a odrůdy řepky k ní tolerantní

Pro tyto hybridy se v obchodních názvech používá označení CL. BASF nabízí třísložkové herbicidní řešení pod názvem Cleravis® a tolerantní odrůdu INV 1266CL .

Cleravis® obsahuje také quinmerak a metazachlor. Všechny tři herbicidní látky mají vyvážené působení přes list a půdu, poskytují okamžitý i dlouhodobý účinek. Cleravis® je jediným herbicidem na trhu, který postemergentně řeší kompletní spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů včetně těch, s jejichž kontrolou je spojena nutnost nejrůznějších kombinací či zvýšených dávek, jako jsou např. kakosty, penízky a další brukvovité plevele včetně řepice a výdrolu konvenční řepky. Umí také spolehlivě kontrolovat i jiné nejrůznější plevele vyskytující se okrajově např. barborka obecná. Pro vyšší účinnost se přidává k herbicidu smáčedlo Dash® HC v poměru 1:1.

Doporučení odpovídající registraci je samostatná aplikace přípravku Cleravis® + Dash® HC 1,4 l/ha + 1,4 l/ha. Tato varianta pokrývá většinu situaci, kdy na polích dochází k zaplevelení řepicí, úhorníky a dalšími brukvovitými plevely. Termín aplikace se vztahuje k fázi plevelů. Dvouděložné by měly mít 2 pravé listy s vyjímkou heřmánků, které je důležité řešit na prvním pravém listě. V případě potřeby větší flexibility či kontrolu větších dvouděložných plevelů (4 a více listů) můžete přidat jako partnera Galeru Podzim 0,2 l/ha. Jednoděložné plevele by mělý mít 1-3 pravé listy. V případě potřeby (nerovnoměrně vzcházející vlny trávovitých plevelů nebo hustého výdrolu) zesílení účinku doporučujeme přidat graminicidního partnera.

Cleravis® lze kombinovat s insekticidy nebo regulátory růstu a je vhodný pro všechny systémy zpracování půdy. Na podzim po zaorávce ošetřené plodiny lze pěstovat za 4 týdny po aplikaci Clearfield® řepku, za 8 týdnů ozimé obilniny. Na jaře následujícího roku lze po předchozí orbě do hloubky alespoň 15 cm pěstovat jarní obilniny, luskoviny, sóju, cukrovku, brambory, slunečnici a kukuřici. Maximální počet aplikací je 1x v plodině za vegetaci. Přípravek je vylučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.

Spektrum účinnosti na vybrané plevele po použití přípravku Cleravis® v POST aplikaci v dávce 1,4 l/ha + Dash® HC 1 l/ha

Argumenty pro Clearfield® technologii:

  • Vysoká rentabilita pěstování řepky
  • Možnost pěstování řepky na všech polích
  • Větší flexibilita

Související přípravky

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top