Flexibilní řešení v ochraně proti plevelům v řepce

Rozhodnutí, zda provést postřik proti dvouděložným plevelům preemergentně nebo postemergentně, závisí především na vláhových podmínkách, množství posklizňových zbytků v půdě a spektru plevelů na pozemcích. Roli hraje také organizace práce na farmě a jiné vlivy. Pokud je na pozemku předpoklad výskytu brukvovitých plevelů, máku či merlíků je lépe použít preemergentní strategii.

Výhody preemergentní aplikace:

Řešení plevelů hned od počátku vegetace

Reziduální působení přípravků

Nejvyšší úroveň ochrany v boji proti plevelům

Ekonomicky nejvýhodnější řešení

Výhody časně posteemergentní aplikace:

Cílená aplikace na konkrétní druhy plevelů

Reziduální účinnost přípravků

Možnost přizpůsobit dávku přípravku intenzitě zaplevelení a vláhovým podmínkám

Nižší závislost na půdní vlhkosti

Širší aplikační okno

Možnost reagovat na výskyt problematických plevelů doplněním dalšího herbicidu či spojení s graminicidem a insekticidem (úspora přejezdů)

Aplikace před vzejitím vyžaduje půdní vláhu. V případě nedostatku srážek hrozí riziko pomalého, nerovnoměrného a nejistého vzcházení a je proto lepší si na vodu počkat a spíše přistoupit k časně postemergentní aplikaci. Preemergentní aplikace při ideálních vláhových podmínkách nabízí krátké aplikační okno, ale s tím si praxe většinou poradí. Větší podniky pro větší jistotu přistupují k flexibilním přípravkům.

V případě, že nemá podnik jistotu, že všechny pole s řepkou stihne ošetřit před vzejitím, je lepší vsadit na flexibilní řešení Butisan® Complete. Jeho aplikaci je možné spojit s graminicidem (Stratos® Ultra).

Hlavní výhody

  • Je flexibilní, spolehlivý a bezpečný pro řepku
  • Účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám
  • Účinkuje lépe i v suchých podmínkách i v minimalizačních systémech zpracování půd (kombi-efekt metazachloru a dimethenamidu-P)

Při časně postemergentním ošetřením Butisanem Complete je třeba řídit se růstovou fází plevelů, které by neměly překročit fázi děložních lístků, maximálně základ prvního páru pravých lístku. To může být v podmínkách příznivých pro vzcházení i za 8-10 dnů po zasetí. Pokud je sucho, i později.

Při těchto aplikacích není třeba se příliš ohlížet na růstovou fázi řepky. Ošetření v této fázi lze často spojit s prvním ošetřením graminicidem nebo insekticidem. Tím lze ušetřit jeden vstup do porostu.

Doporučená dávka Butisanu Complete pro preemergentní i časně postemergentní aplikaci je 2,25 l/ha. V případě vysokého výskytu kakostů doporučujeme aplikovat preemergentně. Řešení můžete použít v OP povrchových vod a na svazích.

Pokud aplikaci Butisanu® Complete nestihnete včas, lze aplikační okno výrazně rozšířit kombinací s Galerou Podzim, např.

Butisan® Complete 1,8 - 2 l/ha + Galera Podzim 0,15 - 0,2 l/ha

Řepka by při těchto aplikacích měla mít alespoň 2 pravé lístky. Některé podniky sázejí na jistotu a používají rovněž dělenou aplikaci

PRE Butisan® Complete 1,8 l/ha + POST Galera Podzim 0,2 l/ha

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top