Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Morforegulace a ochrana proti chorobám u ozimých obilnin

V těchto dnes nastává čas zamyslet se nad další strategií ochrany ozimých obilovin z hlediska ochrany proti poléhání a proti houbovým chorobám. Většina porostů ozimých pšenic se v těchto dnech nachází ve vývojové fázi BBCH 29 – 31. Některé dřívější výsevy a ranější odrůdy se již dostávají do fáze 32. Nyní je proto poslední možnost použití regulátorů růstu na bázi CCC (Cycocel). Vysoké teploty v posledních dnech způsobují rychlý vývoj a intenzivní dlouživý růst, což má ale za důsledek slabší stébla a zvýšení náchylnosti k poléhání. Pomocí regulátoru růstu můžeme toto prodlužování zpomalit a dosáhnout vyšší stabilitu rostlin. O morforegulaci bychom měli uvažovat u porostů v dobré kondici, dobře nahnojených, hustých a u náchylných odrůd. Stresované a řídké porosty bych doporučil regulovat až v pozdější fázi, pokud se jejich stav zlepší a zvýší se riziko polehnutí. Na části jižní Moravy, které se vyhnuly dešťové srážky, bude z tohoto pohledu rozhodování složitější. Přípravek Medax® Max je velmi flexibilní. Je šetrný k ošetřované plodině a je možné ho použít i v pozdnějších vývojových fázích (až do BBCH 49 – naduřování listové pochvy). Je tak možnost odložit aplikaci na dobu příznivějších podmínek.

Medax Max

Medax Max obsahuje dvě účinné látky, prohexadion-Ca a trinexapac-ethyl, které se vzájemně velmi dobře doplňují. Účinek prohexadionu-Ca nastupuje velmi rychle i za podmračeného počasí, trinexapac-ethyl se aktivuje později a prodlužuje účinek. Medax Max proto působí rychle a přitom dlouhodobě, a tím velmi účinně zkracuje a zesiluje stéblo. U tohoto přípravku rovněž není potřeba okyselovat postřikovou jíchu, protože součástí formulace je síran amonný. Široká registrace do všech obilnin a šetrnost k ošetřované obilnině tak dělá z tohoto přípravku univerzální a flexibilní produkt pro všechny termíny regulace obilnin. Je možné ho použít jak na začátku sloupkování ve fázi 1.-2. kolénka, tak pro dokrácení ve fázi praporcového listu, až po naduřování listové pochvy. Aplikace na začátku sloupkování kromě zesílení a zkrácení spodních internodií způsobuje i významný nárůst kořenové hmoty. Aplikace na konci sloupkování nejvýrazněji zkracuje délku stébla.

Dávkování

Dávkování morforegulátorů je vždy komplikovaná záležitost, záleží na mnoha faktorech jako odrůda, hustota porostu, dostatek srážek, intenzita hnojení atd.

POZOR ! Při současných vysokých teplotách se regulační účinek zvyšuje, je proto potřeba používat nižší dávky, případně volit dělenou aplikaci. Nekombinujte s růstovými herbicidy, zvyšuje se riziko poškození!

Pšenice ozimá, triticale: střední dávka 0,5 kg/ha (rozpětí 0,4-0,6 kg/ha podle podmínek)

Lze použít i společnou TM kombinaci s CCC přípravky:

0,3 kg/ha Medax Max x + 0,5 l/ha CCC (např. Cycocel 750 SL) – méně poléhávé odrůdy

0,4 kg/ha Medax Max + 0,6 l/ha CCC – poléhavější odrůdy

Kombinaci s CCC raději jen do fáze BBCH 31 (první kolénko)V intenzivních podmínkách nemusí jedno krácení stačit a je lépe použít systém 0,3-0,5 kg/ha Medax Max na začátku sloupkování a 0,3-0,4 kg/ha na dokrácení ve fázi BBCH 37-49.

Ječmen ozimý, žito: 0,6-0,75 kg/ha

Vzhledem k tomu, že přípravky na bázi CCC nejsou v ozimém ječmenu registrovány, doporučuji sólo aplikaci Medaxu Max na začátku sloupkování. U ozimých ječmenů bývá často potřebné dokrácení ve fázi BBCH 37-49, proto opět zvažte použítí systému dělené aplikace 0,4-0,6 kg/ha Medax Max na začátku sloupkování a 0,3-0,4 kg/ha před metáním.

Cena

Dávka 0,5 kg/ha Medaxu Max účinkem zhruba odpovídá dávce 0,4 l/ha přípravku s obsahem 250 g/l trinexapac-ethyl).0,5 kg/ha Medax Max při ceně 1509 Kč/kg* = 754 Kč/ha0,4 l/ha standard (250 g/l trinexapac-ethyl) 1970 Kč/l* = 788 Kč/ha0,5 l/ha standard (175 g/l trinexapac-ethyl) 1590 Kč/l* = 795 Kč/ha

Medax® Max je přes lepší uživatelské vlastnosti levnější než originální konkurenční přípravky.

Praktické použití:

Medax Max x lze použít v TM s fungicidy, insekticidy, herbicidy, graminicidy, listovými hnojivy i dalšími regulátory růstu. S hnojivem DAM 390 je možno použít do dávky max. 50 l/ha a nelze už přidávat žádné další přípravky. Aplikace s růstovými herbicidy není příliš vhodná, šetrnější jsou např. Biathlon 4D nebo Ataman .

Hlavní přednosti

  • Silný regulátor s rychlým a dlouhodobým účinkem
  • Vysoká selektivita
  • Flexibilní doba použití BBCH 29 – 49 (jařiny do BBCH 39)
  • Podpora tvorby kořenů
  • Registrace do všech obilnin
  • Bez aplikačních omezení v ochranných pásmech vod
  • Bezproblémová mísitelnost s fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy
  • Nezávislost na počasí
  • Příznivá cena

Příprava postřiku

Medax Max rozpouštějte vždy postupným přisypáváním do proudu vody v přimíchávací nádržce postřikovače.
Odměřování:
Přípravek Medax Max je dodáván v plastových kanystrech pro kapalné přípravky. Stupnice na kanystru bohužel neodpovídá formulaci tohoto přípravku (mikrogranulát WG).
Pro stanovení přesné dávky je vhodné použít běžné odměrky na kapalné přípravky. Pro přepočet kg na litry objemu použijte koeficient x 1,33.
Příklad : dávka 0,5 kg je 0,5 x 1,33 = 0,660 l tj. 660 ml.
Tabulky přepočtených dávek najdete na www.agro.basf.cz v odkazu – Rada, jak stanovit správnou dávku přípravku se nachízí ZDE - Medax Max

Ochrana proti houbovým chorobám

V minulém a předminulém týdnu jsme pořádali polní dny s diagnostikou chorob. Na některých přinesených vzorcích byly diagnostikovány choroby pat stébel, obecně bylo zjištěno nižší napadení listovými chorobami, Zajímavé bylo potvrzení, že rostliny namořené přípravkem Systiva vykazovaly nejenom žádné nebo velmi nízké napadení chorobami, ale i vyrovnanější odnože a lepší celkovou kondici. V posledních dnech však došlo ke zvýšenému tlaku braničnatky a padlí. Je proto nutné porosty kontrolovat a v případě potřeby udělat zásah.Podle aktuálního stavu porostu je možné zvolit model ošetření:

1. V porostu se vyskytuje stéblolam, silněji padlí a listové skvrnitosti

CAPALO® 1,2 l/ha

Capalo® je širokospektrální fungicid s výbornou účinností na většinu chorob v obilovinách, včetně stéblolamu. Na padlí účinkuje jednak kurativně a také dlouhodobě preventivně. Díky nové formulaci je tento přípravek mimořádně odolný proti smyvu deštěm.POZOR AKCE ! Za nákup přípravku Capalo můžete získat zajímavou slevu. Více na: https://www.agro.basf.cz/agroportal/cz/cs/akce_s_basf/akce_basf_2018/akce_capalo/standard_page_91.html

2. V porostu se vyskytuje stéblolam, padlí a listové choroby, dlouhodobý účinek + AgCelence efekt

PRIAXOR® EC 1 l/ha

Priaxor® EC představuje zajímavou možnost fungicidní ochrany v ranném období. Účinkuje na kompletní spektrum chorob, včetně stéblolamu. Navíc vykazuje tzv. AgCelence efekt, což znamená, že rostlinu dokáže ochránit vůči různým stresovým faktorům, které v současnosti na rostliny působí. V podstatě funguje jako „stimulátor“, který dokáže rostliny nastartovat. Jeho účinnost je dlouhodobá, nejdelší z momentálně nabízených přípravků na českém trhu. Díky tomuto dlouhodobému působení zajistíte rostlinám optimální podmínky k růstu. Velkou výhodou je velmi nízká cena ošetření - 1157 Kč/ha*, což z něj dělá přípravek s bezkonkurenčním poměrem cena/výkon.

ADEXAR® PLUS 1,25 - 1,5 l/ha

Adexar® Plus vykazuje špičkovou účinnost na kompletní spektrum chorob, včetně stéblolamu. Jeho bonusem je dlouhodobá účinnost se silným AgCelence efektem, Má velmi dobrou kurativní účinnost na listové skvrnitosti.

3. V porostu se vyskytuje silněji padlí a listové choroby, ekonomická varianta

TANGO® SUPER 0,8 - 1 l/ha

Osvědčený přípravek Tango® Super má spolehlivou kurativní účinnost na padlí a výborně účinkuje na braničnatky a rzi.

Petr Popelka

*Ceník Agrofert 2018 Foto: BASF

Top