Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Strategie herbicidní ochrany Clearfield® a Clearfield® Plus hybridů slunečnice

Setí slunečnice je v této době v plném proudu. Bohužel, jižní část Moravy opět začíná trápit suché počasí. Vysoké teploty a silný vítr vysušují vrchní vrstvu půdy, což se může negativně projevit na účinnosti půdních herbicidů. Pěstitelé klasických hybridů v podstatě nemají jinou možnost, než ochranu provést. Z hlediska výše uvedené situace je potřeba aplikaci provést v co nejbližším termínu a nejlépe v ranních hodinách, kdy jsou nižší teploty. Pokud pěstujete hybridy systému Clearfield® nebo Clearfield® Plus , můžete zvážit, jakou strategii ochrany zvolíte. V praxi se používají dvě strategie:

A) Použití preemergentního herbicidu a v případě selhání oprava přípravkem Pulsar® 40/ Pulsar® Plus

-

Preemergentní ošetření

Pokud se rozhodnete pro použití půdního herbicidu po zasetí, je třeba zvážit riziko selhání účinnosti z důvodu suchého počasí, a tím zbytečné vynaložení nákladů za širokospektrální přípravek nebo kombinaci. Řešením je použití levnějšího produktu, který zajistí přiměřenou účinnost na plevele a následná oprava postemergentním herbicidem ( Pulsar® 40 , nebo Pulsar® Plus ). Zajistíte si tak spolehlivější účinek za přijatelné náklady.

Jedním z vhodných půdních přípravků do této strategie je letošní novinka Stomp® Aqua . Hlavní výhodou je jeho pokročilá formulace – kapsulovaná suspenze. Účinná látka pendimethalin (455 g/l) je uzavřena do polyuretanových mikrokapsulí. Dochází tak k postupnému uvolňování účinné látky, přípravek proto funguje mnohem déle a spolehlivěji i za sušších podmínek než předešlé formulace. Podstatnou výhodou je také lepší selektivita k ošetřované plodině. Tento rok je Stomp® Aqua nabízen za výhodnou zaváděcí cenu 423 Kč/l*. Maximální registrovaná dávka ve slunečnici je 2,6 l/ha (1100 Kč/ha*).

B) Postemergentní ošetření, rozdělení registrované dávky do dvou aplikací

První dávka ve fázi plevelů 2 – 3 listy, druhá aplikace za cca 7 – 10 dnů.

Postemergentní ošetření

V případě strategie pouze postemergentního ošetření (Pulsar® 40, nebo Pulsar® Plus) doporučejeme pro zvýšení spolehlivosti použít dělenou dávku. Sníží se tak riziko selhání při vzejití další vlny plevelů. Tento postup je velmi spolehlivý i za suchého průběhu počasí. Riziko je pouze v načasování. První aplikace by měla být ve fázi 2 – 3 listů plevelů (především merlíků, ostatní plevele mohou být i větší). Pokud se tento zásah nestihne, není zaručena dostatečná účinnost. V tomto případě nepomůže ani použití plné dávky. Plevele zůstávají v porostu, mají však výrazně zpomalený růst a jejich škodlivost je nízká. Pulsar® Plus je v tomto ohledu razantnější přípravek, proto doporučujeme do budoucna preferovat novou technologii Clearfield® Plus.

*Ceník Agrofert 2018

Petr Popelka

Foto: autor

Top