Doporučení použití přípravku Cleravis® s ohledem na novou registraci

V letošním roce došlo ke změně registrace přípravku Cleravis®

Konkrétně u dávky z 2 l/ha na 1,4 l/ha. Současně s tím byla navýšená dávka smáčedla Dash® HC z 1 l/ha na 1,4 l/ha. Nové balení přípravku se smáčedlem je tak v poměru 1:1 (staré balení 2:1).

U zásob přípravku se starou etiketou tak k žádné změně nedochází. Je možné je spotřebovat dle standardního doporučení Cleravis® + Dash® HC 2 l/ha + 1 l/ha a těšit se z vynikající úrovně kontroly plevelů.

Pro zákazníky přípravku s novou etiketou (v době psaní článku je vydané rozhodnutí o posunutí platnosti rozhodnutí do 31.7.2023 ačkoliv na webu ÚKZUZ není zatím uvedené) jsme před jeho aplikaci sepsali následující užitečné informace.

Se změnou dávky na 1,4 l/ha je zásadní, že obsah ú.l. imazamox zůstává na 25 g/ha, což je dostatečně vysoká dávka ke spolehlivé kontrole všech brukvovitých a problematických plevelů (řepice, hořčice, výdrol řepky, barborka apod.), kvůli kterým je svými zákazníky systém Clearfield® používaný. Díky zvýšené dávce smáčedla je účinnost herbicidního řešení stále velmi vysoká. S poklesem dávky Cleravisu je dobré říct, že je na místě očekávat sníženou účinnost (o 5-10 %) na některé plevele (máky, kakosty, pcháč, heřmánky, výdrol obilnin). Tomu lze však předejít časně postemergentní aplikací (fáze děložních listů plevelů). V případě aplikace v pozdějším termínu (až do fáze plevelů BBCH 14) raději zvolte do kombinace partnera např. Galeru Podzim, stačí dávka 0,15 l/ha. V případě vzejití výdrolu v dalších vlnách použijte graminicid např. Stratos® Ultra. Zásah můžete spojit s aplikací proti dřepčíkům či mšicím.

Je-li nový Cleravis® s Dashem použitý samostatně lze jej dále aplikovat v OP povrchových vod. V OP podzemních vod má omezení.

I přes změnu registrace Clearfield® systém nadále představuje pro mnoho zemědělců jediné řešení, jak řepku na jejích polích pěstovat. Svými výhodami však mnohdy překonává i tradiční systém, nad čímž stojí za to zamyslet se. Snaha šlechtitelů a prodejců při vývoji a zavádění nových odrůd jsou toho důkazem (pro rok 2022 dva nové CL hybridy).

Pro nákup přípravku s novou etiketou jsme v rámci Clearfieldového balíčku připravili speciální akci, kterou naleznete zde.

Shrnutí:

Staré balení doporučení Cleravis® + Dash® HC 2 l/ha + 1 l/ha

Nové balení doporučení Cleravis® + Dash® HC 1,4 l/ha + 1,4 l/ha

Související přípravky

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top