Jak odplevelit kukuřici...

...v preemergentním a postemergentním období při zákazu opakované aplikace účinné látky terbuthylazin

Preemergentní ochrana

Základem systému ochrany kukuřice u firmy BASF je už několik let přípravek Akris®. Je to velmi účinný a oblíbený přípravek používaný především v dávce 3,0 l/ha v preemergentní a časně postemergentní ochraně. Akris® vyhubí prakticky všechny důležité jednoleté plevele, navíc má jako jediný preemergentní herbicid v kukuřici registraci k použití až do 6. listu kukuřice. To z něj činí ideálního partnera pro další přípravky i v pozdějších termínech ošetřování kukuřice.

Časně postemergentní ochrana

Pokud už je na samotný Akris® pozdě, nastává doba pro Akris® + Slalom® 2 + 0,3 l/ha časně po vzejití. Přípravek Slalom® (florasulam + mesotrione) kontroluje po vzejití velmi široké spektrum dvouděložných plevelů i v poměrně vysoké růstové fázi. Je třeba sledovat pouze růstovou fázi jednoletých trávovitých plevelů, jako je např. ježatka kuří noha. Spolehlivý účinek je do fáze 3 lístků jednoletých trav. To je v podstatě jediné, co musíte při aplikaci hlídat. Ošetření se provádí obvykle ve fázi 2-4 listů kukuřice. Plevele jsou odstraněny z porostu dříve než stačí způsobit škodu na výnosu.

Posteemergentní ochrana od 4 listů kukuřice

V případně postemergentní ochrany ve fázi 4 až 6 listů kukuřice je možné použít herbicid Kelvin® Duo (rimsulfuron+ nicosulfuron) - typický postemergentní herbicid. Kelvin® Duo vám pomůže odstranit poslední slabinu, kterou Akris® a Slalom® nedokázaly řešit, a to je účinek na přerůstající a vytrvalé trávovité plevele v pozdním aplikačním termínu. V dávce 50–70 g/ha hubí ježatku kuří nohu, proso seté, oves hluchý, výdrol obilnin a další jednoleté trávy. Při zvýšení dávky na 90 g/ha hubí i pýr plazivý. Kromě trav umí Kelvin® Duo hubit i široké spektrum dvouděložných plevelů. Slabší účinek má pouze na merlíky, pohanku svlačcovitou a svlačec rolní. V těchto případech je třeba zasáhnout plevele v raných růstových fázích a použít plnou dávku 90 g/ha.

Kombinace Akris® + Kelvin® Duo 2 l/ha + 50 g/ha je určena pro případ, že nám přerůstají trávovité i jiné plevele. Ideálně kolem fáze 4. listu kukuřice. Je možné ji použít ale až do fáze 6 listů kukuřice, to znamená, že se jedná o plnohodnotné postemergentní řešení. Doporučujeme nicméně zaměřit se na časnější termíny ochrany, protože takovéto pozdní ošetření už může znamenat pro kukuřici stres z konkurence plevelů.

Bohužel, od minulého roku má Akris® i všechny ostatní herbicidy obsahující účinnou látku terbuthylazin výrazné omezení v podobě zákazu aplikace na tomtéž pozemku tři roky od poslední aplikace.

Z tohoto důvodu bych rád upozornil na lehce pozapomunetý Wing-P®, který dnes zůstává jediným preemergentním herbicidem, jenž lze použít opakovaně a zároveň v OP II. st. podzemní voda a na svazích.

Wing-P® + Slalom® – časné řešení bez obsahu terbuthylazinu

Kombinace Wing-P® 2,5 l/ha + Slalom® 0,3 l/ha neobsahuje terbuthylazin a navíc je možná aplikace i na svazích směřujících k povrchové vodě. Wing-P® sice má zákaz aplikace na pozemcích svažujících se k povrchové vodě, ale pouze v případě, pokud se vyskytuje povrchová voda méně než 10 m od okraje pozemku. Navíc je Wing-P jako jeden z mála preemergentních reziduálních přípravků povolen v ochranných pásmech zdrojů podzemních vod. Slalom lze na svazích použít s podmínkou 15 m vegetačního pásu na okraji pozemku. V porovnání s ostatními preemergentními řešeními vám tato kombinace dává možnost opakovaného ošetření svažitých pozemků a zároveň aplikaci v OP. II. stupně podzemních vod. S účinností budete nadmíru spokojeni. Kombinace zajišťuje účinek prakticky na celé spektrum jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů.

Možnosti preemergentní herbicidní ochrany kukuřice – Wing-P+Slalom alternativa tam, kde legislativa vystavila stopku

Proč použít Wing-P® + Slalom®:

  • Pěstování kukuřice po kukuřici
  • Možnost aplikace v OP. II. st. podzemních vod a na svazích
  • Vynikající účinnost na jednoleté dvouděložné plevele a trávy

Související plodiny

Související škůdci

 Václav Nedvěd

Václav Nedvěd

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Cereals, Corn & Sugar Beets, Market Intelligence Area Central

Agro

Top