Efilor® – klíčový fungicid pro zdravou a vitální řepku

Efilor® – klíčový fungicid pro zdravou a vitální řepku

Efilor® je naším hlavní doporučením pro jarní ošetření řepky.  Obsahuje metconazole a boscalid a je tak jediným přípravkem s SDHI látkou, který je určený pro ošetření v časném jaru. Vyvinuli jsme ho speciálně pro řepku olejku. Vykazuje silný fungicidní účinek na fomovou hnilobu a primární infekci hlízenky obecné. Oproti jiným fungicidním látkám s regulační účinností poskytne optimální morforegulační efekt. Metconazole nebo tebuconazole  pro spolehlivou fungicidní ochranu musí být aplikovány v plné dávce a tím je jejich regulační účinek příliš velký. Podle německého nezávislého hodnocení je Efilor® nejkvalitnějším jarním fungicidem na trhu.

Efilor® typicky využijete na

Efilor® typicky využijete na porosty:

  • optimálně husté
  • s předpokladem vysokého tlaku patogenů (teplé a deštivé počasí)
  • poškozené škůdci nebo růstovými prasklinami
  • napadené chorobami
  • s potřebou mírnější regulace

Doporučujeme použít v dávce 0,7 l/ha při výšce 40 cm

Efilor® je spolu s přípravkem Pictor® součástí Boscalidového ochranného štítu. Tato technologie, založená na masivní dávce boscalidu, je používána od časného jara až do období květu. V případě doporučovaného použití je možné snížit dávky Efilor® na 0,6 l/ha a Pictor® na 0,4 l/ha. Kromě špičkové ochrany porostů řepky ozimé po celé jarní období podnik zároveň významně kvůli sníženým dávkám ušetří. Náklady a ekonomická návratnost této technologie vychází v porovnání s těmi konkurenčními velmi zajímavě.

Pokus s jarními fungicidními technologiemi v řepce 2022

V minulém roce jsme provedli pokus s jarními technologiemi s vyhodnocením na hlízenku obecnou a fómovou hnilobu. Nejvyššího navýšení dosáhla kombinace přípravků Efilor® a Pictor®   tedy technologie boscalidového štítu a to o 3,1 q/ha na kontrolu (8,2 %). Z hlediska nákladů na hektar byly všechny tři použité varianty srovnatelné (zdroj ceník Agrofert 1.7.2022) a proto přinesla technologie Boscalidového štítu i nejvyšší návratnost.

Pokus BASF 2022, jarní fungicidní technologie, napadení fómovou hnilobou v %, lokality pokusná stanice BASF Rokytnice u Přerova, zkušební stanice Kluky.

Pokus BASF 2022, jarní fungicidní technologie, napadení hlízenkou obecnou v %, lokality pokusná stanice BASF Rokytnice u Přerova, zkušební stanice Trutnov, zkušební stanice Kluky

Pokus BASF 2022, jarní fungicidní technologie, vyhodnocení výnosu v q/ha. lokality pokusná stanice BASF Rokytnice u Přerova, zkušební stanice Trutnov, zkušební stanice Kluky

Doporučení pro jarní sezónu 2023

1) Pro zesílení rostlin a jejich navětvení 

Caryx® až 1 l/ha v období, kdy terminál dosahuje výšky 10-20 cm, případně v kombinaci s Belanty®, do květu podle stavu porostu použití fungicidu Pictor® 0,4-0,5 l/ha.

2) Optimálně husté a zdravé porosty (typické porosty na jaře 2023)

Boscalidový štít (Efilor® 0,6 l/ha od výšky hlavního terminálu 40 cm a následně použití fungicidu Pictor® 0,4 l/ha při prvním opadu okvětních plátků proti všem klíčovým patogenům řepky v rozhodujícím období pěstování řepky).

3) porosty napadené houbovými chorobami, poškozené mrazem, porosty se vstupními branami po žíru larev a brouků nebo s růstovými prasklinami

Belanty® v dávce 1 l/ha společně s prvním či druhým insekticidním vstupem proti krytonoscům, následně doporučujeme použít Boscalidový štít (Efilor® 0,6 l/ha + Pictor® 0,4 l/ha)

4) Porosty, které byly samoregulovány jarními mrazíky nebo u kterých není regulace příliš vhodná např. polotrpasličí odrůdy

Belanty® v dávce 1 – 1,5 l/ha, následně doporučujeme Pictor® 0,5 l/ha.

Související plodiny

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top