Belanty® - fungicidní novinka časně jarní ochrany řepky

Do jarní sezóny řepky vstupujeme s novinkou  Belanty®  s účinnou látkou Revysol 75 g/l. Přípravek Belanty® je fungicid bez morforegulačního účinku. Proto je svými vlastnostmi předurčen pro ozdravení porostu a ochranu proti různým houbovým patogenům, které se v porostech vyskytují na počátku jarní vegetace nebo v období po odkvětu.

Hlavní přednosti Belanty®:

  • Spolehlivá účinnost na choroby
  • Časná jarní aplikace, funguje od teploty 5 °C
  • Nestresuje oslabené rostliny
  • Nemá morforegulační efekt
  • Mísitelnost s jinými přípravky, hnojivy (mimo DAM) nebo s insekticidy (pozor na ochranu včel) – např. Voodo® nebo KACHIKOMA® SL
  • Cena
  • Mírná legislativní omezen

V ideální dávce 1 l/ha poskytuje nadstandardní účinnost na nejdůležitější jarní choroby řepky – fomovou hnilobu, cylindrosporiózu, černě vegetující na pomrzlých a opadaných listech a verticilium. Díky Belanty® tak pěstitel získává k tolerantním odrůdám INV 1170 a Tuba další nástroj v boji proti verticilliovému vadnutí stonků.

Verticillium na listech

Fomová hniloba na stonku

Černě na listech

Charakteristika fungicidů s potenciálem použití v časném jaru

Účinná látka Revysol® obsažená v Belanty® spolehlivě funguje proti chorobám již od 5 °C. To jej zásadně odlišuje od konkurenčních přípravků, které pro spolehlivou účinnost potřebují vyšší teploty. Zároveň má mírnější legislativní omezení.

Belanty® přichází na trh v době, kdy jiná řešení v časném jarním období jsou finačně náročná, protože pro jejich spolehlivou účinnost je třeba používat plné dávky. Naproti tomu Belanty® je cenově velmi výhodným řešením a dokáže tak plně nahradit dříve hodně používaný přípravek Topsin.

Belanty® využijete v těchto situacích

Slabé porosty
Slabé porosty

Pozdě zaseté nebo oslabené porosty např. podmáčením, které by mohl fungicid s regulačním účinkem poškodit.

Přerostlé a velmi husté porosty
Přerostlé a velmi husté porosty

Plochy s velkým množstvím odumřelých listů, které jsou živnou půdou pro šíření chorob.

Rostliny napadené škůdci
Rostliny napadené škůdci

Porosty napadené žírem larev a brouků jsou vstupními branami pro patogeny.

Stresované porosty
Stresované porosty

V případě sucha nebo hrozících mrazů je použití fungicidů s regulačním účinkem riskatní.

Porosty poškozené mrazem
Porosty poškozené mrazem

Porosty s růstovými prasklinami jako vstupními branami pro vnik chorob.

Trpasličí odrůdy nebo řepka kvete více než 4 týdny
Trpasličí odrůdy nebo řepka kvete více než 4 týdny

Aplikace na polotrpasličí odrůdy řepky, které regulaci nevyžadují nebo pro lepší kontrolu v závěru vegetace kdy řepka kvete déle jak 4 týdny a hlavní fungicid přestává působit.

Fungicidní doporučení v řepce

Doporučení pro jarní sezónu 2023

1) Pro zesílení rostlin a jejich navětvení 

Caryx® až 1 l/ha v období, kdy terminál dosahuje výšky 10-20 cm, případně v kombinaci s Belanty®, do květu podle stavu porostu použití fungicidu Pictor® 0,4-0,5 l/ha.

2) Optimálně husté a zdravé porosty (typické porosty na jaře 2023)

Boscalidový štít (Efilor® 0,6 l/ha od výšky hlavního terminálu 40 cm a následně použití fungicidu Pictor® 0,4 l/ha při prvním opadu okvětních plátků proti všem klíčovým patogenům řepky v rozhodujícím období pěstování řepky).

3) porosty napadené houbovými chorobami, poškozené mrazem, porosty se vstupními branami po žíru larev a brouků nebo s růstovými prasklinami

Belanty® v dávce 1 l/ha společně s prvním či druhým insekticidním vstupem proti krytonoscům, následně doporučujeme použít Boscalidový štít (Efilor® 0,6 l/ha + Pictor® 0,4 l/ha)

4) Porosty, které byly samoregulovány jarními mrazíky nebo u kterých není regulace příliš vhodná např. polotrpasličí odrůdy

Belanty® v dávce 1 – 1,5 l/ha, následně doporučujeme Pictor® 0,5 l/ha.

Belanty®

Časně jarní ošetření řepky proti chorobám

Více...

Související přípravky

Související plodiny

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top