Doporučení pro podzimní regulaci řepky

Snahou zemědělských podniků pěstujících řepku je provést výsev řepky v časném termínu. Časně seté porosty mají zpravidla větší šance na rychlé a nekomplikované vzejití.

Výhodou těchto porostů je jejich schopnost odolávat extrémnímu průběhu počasí. Na jedné straně to mohou být přívalové deště přicházejících od druhé poloviny srpna do půlky září, na straně druhé delší přísušky. Jsou také odolnější k žravým škůdcům, protože řepka je už natolik vyvinutá, že škody způsobené jejich žírem bez větších obtíží vydrží.

Strategie dřívějšího založení porostu však sebou přináší vyšší nároky na vedení porostů. Kombinace dlouhého dne a vyšších teplot způsobují bujný růst řepky a prodlužování vegetačního vrcholu. Prodlužující vegetační vrchol řepky představuje pro pěstitele riziko, protože by za podmínek silnější zimy znamenal oslabení porostu a v nejhorším případě jeho úplné vyzimování. Tomu se dá předejít použitím silného a kvalitního regulátoru, který zastaví apikální růst řepky a současně podpoří růst nadzemní i kořenové hmoty.

Právě pro tyto situace jsme vyvinuli a doporučujeme bezkonkurenční přípravek Caryx®.

Caryx® přináší pěstitelům následující výhody:

 • zajišťuje dokonalé zastavení apikální dominance
 • podporuje vznik pupenů výnosotvorných větví
 • zesiluje kořenový krček
 • napomáhá zvyšovat objem kořenové hmoty
 • dostatečně chrání před fomovou hnilobou a méně významnými podzimními chorobami řepky

Podpora růstu kořenů při podzimní aplikaci, vlevo neošetřeno, vpravo ošetřeno Caryx® 1 l/ha, zdroj: BASF
Caryx® aplikovaný na podzim – účinnost proti fomové hnilobě, vlevo neošetřeno, vpravo ošetřeno, Opava, OSEVA PRO, Ing. Eva Plachká Ph.D., 2014
Zastavení růstu vegetačního vrcholu před zimou zlepšuje přezimování, vlevo neošetřeno, vpravo ošetřeno Caryx® 1 l/ha, zdroj: BASF

Přípravek pravidelně testujeme při podzimních aplikacích v přímém srovnání s největšími konkurenty. Díky tomu dokážeme prokazatelně posoudit jeho morforegulační vliv na vývoj řepky. Následující pokusy (n=9, CZ, SK, PL) proběhly v letech 2017-2022.

Proč je Caryx® první volbou českých zemědělců?

 • Jako jediný na trhu obsahuje jednu čistě regulační účinnou látku (mepiquat-chlorid) a jednu fungicidní s regulační účinností (metkonazol)
 • 2v1 - je silným regulátorem, a navíc poskytuje výbornou fungicidní účinnost
 • Účinkuje již od 5 °C
 • Má unikátní formulaci speciálně vyvinutou pro řepku
 • Je flexibilní – doporučenou dávku lze stanovit dle potřeby
 • Je bez omezení v OP II. podzemních vod a na svazích

Svým účinkem zajišťuje vynikající stav řepky pro přezimování a pro obnovení jarní vegetace. Vlivem vytvoření silné kořenové architektury s vysokým ukládáním zásobních látek do kořenů také přispívá k vysoké odolnosti k jarním stresovým faktorům jako je sucho či kolísání teplot.

Speciálně vyvinutá formulace

Přípravek Caryx® má formulaci speciálně vyvinutou pro řepku. Moderní systém smáčedel, který obsahuje, zajišťuje lepší penetraci do pletiv rostliny již 30 min. po aplikaci. Caryx®, jako jediný přípravek na trhu působí od 5 °C. Dává tím možnost pěstiteli účinně zasáhnout po delší dobu, než je tomu např. u tebuconazolů (> 10 °C) a prothioconazolů (> 12 °C).

Snižuje pH

Jeho hodnota je pro dávku 1 l/ha 5,3 pH, čímž v případě tank-mixu významně zvyšuje účinnost insekticidů. Pyrethroidy (např. Voodo®) i acetamiprid (KACHIKOMA® SL) totiž vyžadují pro správné působení kyselé pH postřikové jíchy. Tím lze ušetřit za okyselovadla.

Doporučení k aplikaci

Časně seté porosty (do 15. srpna) doporučujeme ošetřit dávkou 1 l/ha ve fázi, kdy má řepka 3-4 pravé listy. Pro druhou dávku ve fázi kolem 6. listu doporučujeme dle stavu porostu a průběhu sezóny použít 0,7-1 l/ha. Při pozdějším setí (druhá půlka srpna nebo začátek září) doporučujeme porosty ošetřit jednorázově dávkou 0,7-1 l/ha. Na nevyrovnané porosty lze volit dělenou dávku 2x 0,5 l/ha ve fázi 2-4. listu, resp. 4-6. listu. V případě potřeby vysoké fungicidní účinnost v extrémně mokrém roce či na náchylné odrůdě je možné pro druhé aplikace či na později seté porosty použít kombinaci Caryx® 0,7 + Efilor® 0,3-0,5 l/ha.

Časně seté porosty do 15. srpna doporučujeme ošetřit dvakrát. První aplikace by měla proběhnout na 3.-4 pravém listu, druhá kolem 6.listu.

I přes snahy zasít řepku ve včasném termínu se najde mnoho porostů, které jsou vzhledem ke sklizni předplodiny, průběhu počasí, vláhových podmínek a souběžných zemědělských prací seté později (druhá polovina srpna až začátek září), kdy se mohou potýkat se suchem, a proto nerovnoměrně nebo pomalu vzcházejí. I pro nevyrovnané nebo slabší porosty je Caryx® v nižších dávkách ideálním řešení.

Caryx® je možný kombinovat s bórem (50-75 g/ha) a při nedostatku síry a hořčíku s hořkou solí 10 kg/ha. Proti výdrolu obilnin a dvouděložným plevelům je možné přidat graminicid Stratos® Ultra. Caryx® lze bez omezení použít v OP II. podzemních vod a na svazích.

Závěrem

Caryx® se díky svým přínosům a každoroční spolehlivosti stal ideální volbou pro všechny pěstitele řepky. Navíc za velmi výhodných cenových podmínek.

Zdroj: ceník Agrofert 2023
 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top