Řešení pro zemědělství
Zemědělství

KACHIKOMA® SL

insekticid

Certifikát / fotka obalu

Použití

Detaily

Jméno KACHIKOMA® SL
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Složky 120 g/l acetamiprid

Kachikoma SL se dostává do pletiv rostlin, je rozváděná systémově a vykazuje translaminární účinek. Částečně penetruje do těla škůdců přes kutikulu, ale aktivněji působí při sání a požeru, kdy se dostává až do žaludku. V těle cílových organismů se váže na acetylcholinové nikotinové receptory na subsynaptické membráně a blokuje je. V důsledku toho vyčerpává receptory a buňky organismu zapojené do nervového přenosu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice, řepka olejka4444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny neonikotinoidů po sobě, bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Pro aplikaci do pšenice jarní: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Přípravek je kompatibilní se všemi typy přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, stimulátorů apod.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoano

Pšenice

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Kyjatka osenní 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
Kyjatka travní 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
Mšice střemchová 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka kapustová 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
Blýskáček řepkový 0,35 l/ha, od BBCH: 69 do BBCH: 71 1x
Krytonosec šešulový 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)

Toxické ikony

  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno KACHIKOMA® SL
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Složky 120 g/l acetamiprid

Kachikoma SL se dostává do pletiv rostlin, je rozváděná systémově a vykazuje translaminární účinek. Částečně penetruje do těla škůdců přes kutikulu, ale aktivněji působí při sání a požeru, kdy se dostává až do žaludku. V těle cílových organismů se váže na acetylcholinové nikotinové receptory na subsynaptické membráně a blokuje je. V důsledku toho vyčerpává receptory a buňky organismu zapojené do nervového přenosu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice, řepka olejka4444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny neonikotinoidů po sobě, bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Pro aplikaci do pšenice jarní: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Přípravek je kompatibilní se všemi typy přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, stimulátorů apod.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoano

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Kyjatka osenní 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
Kyjatka travní 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
Mšice střemchová 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka kapustová 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
Blýskáček řepkový 0,35 l/ha, od BBCH: 69 do BBCH: 71 1x
Krytonosec šešulový 0,35 l/ha, od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval)
  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top