KACHIKOMA® SL

Japonská strážkyně Vaší řepky a pšenice

Insekticid s účinnou látkou acetamiprid (neonikotinoid) určený k ochraně řepky a pšenice proti savým a žravým škůdcům.

KACHIKOMA® SL je originální tekutý acetamiprid s příběhem napojeným na legendární japonské bojovnice, kterým se ve starém Japonsku říkalo „onna bugejša“ a které hlídali domovy, rodiny a úrodu před nepřáteli (pozn. autora – paralela k dnešním zemědělcům bránících svoji úrodu i přes mnohá úskalí dnešní doby).

KACHIKOMA® SL

Japonská strážkyně Vaší řepky a pšenice

Insekticid s účinnou látkou acetamiprid (neonikotinoid) určený k ochraně řepky a pšenice proti savým a žravým škůdcům.

KACHIKOMA® SL je originální tekutý acetamiprid s příběhem napojeným na legendární japonské bojovnice, kterým se ve starém Japonsku říkalo „onna bugejša“ a které hlídali domovy, rodiny a úrodu před nepřáteli (pozn. autora – paralela k dnešním zemědělcům bránících svoji úrodu i přes mnohá úskalí dnešní doby).


Výhody

Účinkuje na škůdce v různém stádiu vývoje

Nepodléhá oznamovací povinnosti

Je snadný pro manipulaci – jednoduše se odměřuje a aplikuje

Detaily

Obecné informace

Jméno KACHIKOMA® SL
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Složky 120 g/l acetamiprid

Způsob účinku

Kachikoma SL se dostává do pletiv rostlin, je rozváděná systémově a vykazuje translaminární účinek. Částečně penetruje do těla škůdců přes kutikulu, ale aktivněji působí při sání a požeru, kdy se dostává až do žaludku. V těle cílových organismů se váže na acetylcholinové nikotinové receptory na subsynaptické membráně a blokuje je. V důsledku toho vyčerpává receptory a buňky organismu zapojené do nervového přenosu.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice, řepka olejka4444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny neonikotinoidů po sobě, bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Pro aplikaci do pšenice jarní: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Mísitelnost

Přípravek je kompatibilní se všemi typy přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, stimulátorů apod.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoano

Kyjatka osenní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,2 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha) od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval) - 200 - 400 l/ha 28 dnů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,2 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha) od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval) - 200 - 400 l/ha 28 dnů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,2 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha) od BBCH: 51 do BBCH: 79 2x (14denní interval) - 200 - 400 l/ha 28 dnů
Bejlomorka kapustová
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,3 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha) od BBCH: 69 do BBCH: 71 1x (14denní interval) - 200 - 400 l/ha 28 dnů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,2 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha) od BBCH: 51 do BBCH: 59 1x - 200 - 400 l/ha 28 dnů
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,25 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha) od BBCH: 69 do BBCH: 72 1x (14denní interval) - 200 - 400 l/ha 28 dnů

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 08594210910553

GTIN skupinového obalu: 08594210910560

Toxické ikony

 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno KACHIKOMA® SL
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Složky 120 g/l acetamiprid

Způsob účinku

Kachikoma SL se dostává do pletiv rostlin, je rozváděná systémově a vykazuje translaminární účinek. Částečně penetruje do těla škůdců přes kutikulu, ale aktivněji působí při sání a požeru, kdy se dostává až do žaludku. V těle cílových organismů se váže na acetylcholinové nikotinové receptory na subsynaptické membráně a blokuje je. V důsledku toho vyčerpává receptory a buňky organismu zapojené do nervového přenosu.

Omezení

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Pšenice, řepka olejka4444

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny neonikotinoidů po sobě, bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 3 metry od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Pro aplikaci do pšenice jarní: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Mísitelnost

Přípravek je kompatibilní se všemi typy přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, stimulátorů apod.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoanoanoanoano

Zpět
Pšenice - Kyjatka osenní
Doporučená dávka
0,2 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha)
Termín aplikace
od BBCH: 51 do BBCH: 79
Počet aplikací
2x (14denní interval)
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
28 dnů
Doporučená dávka
0,2 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha)
Termín aplikace
od BBCH: 51 do BBCH: 79
Počet aplikací
2x (14denní interval)
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
28 dnů
Doporučená dávka
0,2 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha)
Termín aplikace
od BBCH: 51 do BBCH: 79
Počet aplikací
2x (14denní interval)
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
28 dnů
Zpět
Řepka olejka ozimá - Bejlomorka kapustová
Doporučená dávka
0,3 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha)
Termín aplikace
od BBCH: 69 do BBCH: 71
Počet aplikací
1x (14denní interval)
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
28 dnů
Doporučená dávka
0,2 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha)
Termín aplikace
od BBCH: 51 do BBCH: 59
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
28 dnů
Doporučená dávka
0,25 l/ha (registrovaná dávka 0,35 l/ha)
Termín aplikace
od BBCH: 69 do BBCH: 72
Počet aplikací
1x (14denní interval)
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
28 dnů

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 08594210910553

GTIN skupinového obalu: 08594210910560

Toxické ikony

 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč KACHIKOMA® SL?

Působí systémově a translaminárně, jako spolehlivý kontaktní a žaludeční jed i v nižších než registrovaných dávkách. Poskytuje výrazný dlouhotrvající reziduální účinek proti škůdcům v různém stádiu vývoje. Je základním stavebním prvkem v jarní ochraně řepky. Pro jeho rychlé počáteční působení proti krytonoscům doporučujeme přidat účinnou látku ze skupiny pyretroidů například esfenvalerát (Voodo®).

Výhody míchání s přípravkem Voodo®

 • Okamžitá kontaktní účinnost
 • Spolehlivá účinnost od nižších teplot
 • Aplikace směsi nepodléhá za příslušných podmínek oznamovací povinnosti

Formulace acetamipridu

Je pravý roztok, ve kterém je účinná látka plně rozpuštěná. Jednotlivé části nejsou mechanicky oddělitelné – neusazují se. Před použitím tak není třeba přípravek intenzivně rozmíchávat. Tento typ formulace neobsahuje ropná rozpouštědla, čímž je na rostliny nepůsobí fytotoxicky a je zajištěna její nehořlavost. Výhodou je jednoduché dávkování.

Je ve vodě rozpustný prášek, původní a stále používaná forma, ale již zastaralá formulace acetamipridu.

Některé formy acetamipridu jsou vyráběny jako suspenzní emulze. Jedná se o heterogenní směs dvou kapalin, které se vzájemně nesměšují. Kapaliny mají různou hustotu a polaritu. Dispergovatelná látka (pro představu olej) je v disperzním prostředí (voda) ve formě malých kapiček. Kapičky se shlukují a usazují. Nevýhodou je tedy nutnost míchání před použitím. Většina těchto formulací navíc obsahuje ropná rozpouštědla, která mohou na plodiny působit fytotoxicky. Ropná rozpouštědla také mají nepříjemně páchnoucí odér.

Porovnání množství účinné látky SP a SL formulace na škůdce v řepce

Působení proti bejlomorce

 Acetamiprid SP (200 g úč.l./kg)KACHIKOMA® SL (120 g úč.l./l)
Doporučená dávka0,18 kg/ha 0,3 l/ha
Množství účinné látky0%0%

Porovnání množství účinné látky SP a SL formulace na škůdce v řepce

Působení proti krytonoscům

 Acetamiprid SP (200 g úč.l./kg)KACHIKOMA® SL (120 g úč.l./l)
Doporučená dávka0,12 kg/ha 0,25 l/ha
Množství účinné látky + 25%

Porovnání množství účinné látky SP a SL formulace na škůdce v řepce

Působení proti blýskáčkovi

 Acetamiprid SP (200 g úč.l./kg)KACHIKOMA® SL (120 g úč.l./l)
Doporučená dávka0,1 kg/ha 0,2 l/ha
Množství účinné látky + 20%

Registrované použití

KACHIKOMA® SL slouží k významné ochraně porostů řepky před hospodářskými škodami způsobených krytonosci, blýskáčky řepkovými a bejlomorkami kapustovými. V pšenici chrání úrodu proti mšicím. Z provedených pokusů na mšicích je patrná spolehlivá účinnost formulace účinné látky i v nižší než v maximální registrované dávce.

Doplňující informace

KACHIKOMA® SL je odolná vůči smyvu deštěm. Díky modernímu systému smáčedel déšť již 1 h po aplikaci nesnižuje její účinnost.

Přípravek je možné mísit s jakýmkoliv partnerem například s fungicidy v pšenici Tango® Flex, Revycare®, Osiris® Pack nebo v řepce s fungicidy Efilor®, Pictor®.

Rozmezí pro zaručenou účinnost je 8-25 °C, ideálně pak od 12 °C. Tvrdost vody nemá na účinnost významnou roli, avšak existuje předpoklad, že přípravky s kyselým pH mírně zvyšují její účinnost např. Caryx® 0,7-1 l/ha měl v pokusech BASF 2011-2015 nejnižší pH postřikové jíchy a to 5,8-5,3 ve vodě s pH 7 (jiné přípravky pH 6,6-6,9).

KACHIKOMA® SL má oproti zakázaným látkám ze skupiny neonikotinoidům vynikající ekotoxikologický profil. Je bezpečná k necílovým organismům. Na včely není klasifikován, tj. je k včelám bezpečný, a proto nepodléhá oznamovací povinnosti včelařům. Pro registrované plodiny má krátké ochranné lhůty – 28 dní. Jeho registrace proto byla ve schvalovacím procesu povolená až do roku 2034.

Tank-mix

Aplikace ve směsi s jiným přípravkem, který není klasifikován jako nebezpečný pro včely např. Efilor®, Pictor®, Voodo®, před květem porostu vč. kvetoucích plevelných rostlin, nepodléhá oznamovací povinnost.

Mísitelnost PšeniceŘepka olejka
DAM 390Ano  
Listová hnojiva
Ano  
FungicidyAnoFlexity®, Tango® Flex, Revycare®, Priaxor®, Osiris® PackCaryx®, Efilor®, Pictor®
InsekticidyAno Voodo®
Růstové regulátoryAnoMedax® MaxCaryx®, Efilor®
HerbicidyAnoBiathlon® 4D, Ataman® CompleteCleravis® + Dash® HC
GraminicidyAno Stratos® Ultra + Dash® HC

Doporučení BASF v řepce

Škodlivý organismusÚčinnostBBCHKACHIKOMA® SL dávka
Dřepčík olejkovýVýznamná vedlejší účinnost, nemá registraci  
Dřepčík rodu Phyllotreta
Významná vedlejší účinnost, nemá registraci  
Mšice broskvoňováVýznamná vedlejší účinnost, nemá registraci  
Krytonosec čtyřzubý a krytonosec řepkový Významná vedlejší účinnost, nemá registraci  
Blýskáček řepkový Střední účinnost, spolehlivé řešení není v současnosti dostupné51-590,2 l/ha
KrytonosciSpolehlivá účinnost69-710,25 l/ha nebo + Voodo® 0,1-0,2 l/ha (okamžitá účinnost)
Bejlomorka kapustová a krytonosec šešulovýSpolehlivá účinnost69-710,3 l/ha

Doporučení BASF v pšenici ozimé

Škodlivý organismusÚčinnostBBCHKACHIKOMA® SL dávka
Kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka travníSpolehlivá účinnost51-790,25 l/ha
Top