Praktické herbicidní doporučení do řepky

Butisan® Complete

Velkou výhodou třísložkového přípravku Butisan® Complete je, že se jedná o flexibilní, spolehlivý a bezpečný herbicid určený až pro časně preemergentní aplikace. Tuto vlastnost ocení podniky především v případě ošetření velkých výměr nebo při riziku pomalého, nerovnoměrného a nejistého vzcházení řepky.

Akce „Butisan® Complete 2023“ zvýhodňující nákup herbicidu Butisan® Complete

Na stránku akce se dostanete, když prokliknete TENTO TEXT

Doporučená dávka Butisanu Complete pro preemergentní i časně postemergentní aplikaci je 2,25 l/ha. V případě vysokého výskytu kakostů doporučujeme aplikovat preemergentně. Řešení můžete použít v OP povrchových vod a na svazích. Při časně postemergentním ošetřením Butisanem Complete je třeba řídit se růstovou fází plevelů, které by neměly překročit fázi děložních lístků, maximálně základ prvního páru pravých lístku. To může být v podmínkách příznivých pro vzcházení i za 8-10 dnů po zasetí. Pokud je sucho, i později.

Při těchto aplikacích není třeba se příliš ohlížet na růstovou fázi řepky. Ošetření v této fázi lze často spojit s prvním ošetřením graminicidem (Stratos® Ultra) nebo insekticidem.

Pokud aplikaci herbicidu Butisan® Complete nestihnete včas, lze aplikační okno výrazně rozšířit kombinací s Galerou Podzim, která oproti jiným postemergentním herbicidům lépe potlačí heřmánky, např.

Butisan® Complete 1,75 - 2 l/ha + Galera Podzim 0,15 - 0,2 l/ha

Řepka by při těchto aplikacích měla mít alespoň 2 pravé lístky. Některé podniky sázejí na jistotu a používají rovněž dělenou aplikaci

• PRE Butisan® Complete 1,75 l/ha + POST Galera Podzim 0,2 l/ha

Z pohledu účinných látek jich Butisan® Complete obsahuje největší množství na 1 ha

PřípravekObsah účinných látekDávka (l/ha)Metazachlor (g/ha)Quinmerac (g/ha)Dimethenamid (g/ha)Celkem (g/l)Porovnání (%)
Butisan CompleteMetazachlor 300, Dimethenamid-P 100, Quinmerac 1002,256752252251125100
Butisan StarMetazachlor 333, Quinmerac 832666166083274
Rapsan PlusMetazachlor 333, Quinmerac 832666166083274
MaxRaptorMetazachlor 375, Quinmerac 1251,75656219087578
Kontrola, Pokusy BASF, 2019, ZSS Kujavy
Butisan® Compete 2,25 l/ha, časně postemergentní aplikace, 30.10.2019, Pokusy BASF, ZSS Kujavy

Butisan® Aqua Pack

Butisan® Aqua Pack je třísložkový herbicidní systém pro preemergentní aplikaci složený z Butisanu Star a Stompu Aqua. Zemědělcům přináší spolehlivou rozšířenou účinnost na běžné i nově problematické plevele jako je například mák vlčí, merlík bílý a prlina rolní. Díky obsaženým účinným látkám je Butisan® Aqua Pack pro řepku bezpečný i v případě pozdních zásevů tzn. negativní neovlivňuje její růst za žádných okolností, a to ani v případě vzcházení za chladného počasí. Jedno balení slouží k herbicidnímu ošetření 7,5 ha řepky, což odpovídá doporučené dávce Butisan® Star 2 l/ha a Stomp® Aqua 0,67 l/ha.

Akce „Butisan® Aqua Pack 2023“ zvýhodňující nákup herbicidního balíčku Butisan® Aqua Pack

Na stránku akce se dostanete, když prokliknete TENTO TEXT

Přípravky je možné aplikovat dohromady nebo samostatně i v systému časně postemergentního ošetření v dávce Butisan® Star 2 l/ha a postemergentně Stomp® Aqua v dávce 2 l/ha například pouze na pozemky zaplevelené prlinou rolní (důležité je aplikovat Stomp® Aqua na řepku, která zastaví svůj nadzemní růst). Stomp® Aqua lze také použít v jiné plodině např. v obilninách, luskovinách, a tak významně ušetřit.

Butisan® Aqua Pack má omezení v OP II st. povrchových vod. Stomp® Aqua má omezení na svažitých pozemcích nad 3°.

Kontrola, Zkušební stanice BASF, Rokytnice u Přerova, prohlídka účinnosti, podzim 2020
Výsledek účinnosti Butisan® Aqua Pack, preemergentní aplikace, Zkušební stanice BASF, Rokytnice u Přerova, prohlídka účinnosti, podzim 2020

Cleravis®

V loňském roce došlo ke změně registrace přípravku Cleravis®, konkrétně u dávky z 2 l/ha na 1,4 l/ha. Současně s tím byla navýšená dávka smáčedla Dash® HC z 1 l/ha na 1,4 l/ha. Nové balení přípravku se smáčedlem je tak v poměru 1:1 (staré balení 2:1).

Se změnou dávky na 1,4 l/ha je zásadní, že obsah úč.l. imazamox zůstává na 25 g/ha, což je dostatečně vysoká dávka ke spolehlivé kontrole všech brukvovitých a problematických plevelů (řepice, hořčice, výdrol řepky, barborka apod.), kvůli kterým je svými zákazníky systém Clearfield® používaný. Díky zvýšené dávce smáčedla je účinnost herbicidního řešení stále velmi vysoká. S poklesem dávky Cleravisu je dobré říct, že je na místě očekávat sníženou účinnost (o 5-10 %) na některé plevele (máky, kakosty, pcháč, heřmánky, výdrol obilnin). Tomu lze však předejít časně postemergentní aplikací (fáze děložních listů plevelů). V případě aplikace v pozdějším termínu (až do fáze plevelů BBCH 14) raději zvolte do kombinace partnera např. Galeru Podzim, stačí dávka 0,15 l/ha. V případě vzejití výdrolu v dalších vlnách použijte graminicid např. Stratos® Ultra. Zásah můžete spojit s aplikací proti dřepčíkům či mšicím.

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top