Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Masai®

insekticid

Specifický akaricid s kontaktním a požerovým účinkem do jabloní, révy vinné a okrasných rostlin

Účinná látka tebufenpyrad účinná proti sviluškám a roztočům prostupuje translaminárně na opačnou stranu listu

Výhody

  • Působí na všechna vývojová stadia svilušky
  • Praktické balení ve vodorozpustných sáčcích
  • Nízké dávkování
  • Funkční už od 10°C
  • Dobrá mísitelnost s fungicidy
  • Lze do IP
doporučení k aplikaci přípravku Masai v ovoci
doporučení k aplikaci přípravku Masai v révě

Obecné informace

Jméno Masai®
Formulace smáčitelný prášek
Složky 200 g/kg tebufenpyrad
Charakteristika CH_Masai
Etiketa Masai_CLP
Bezpečnostní list BL_MASAI

Masai je akaricid s kontaktním a požerovým účinkem. Účinkuje proti sviluškám a vyznačuje se velmi dobrým počátečním působením a dlouhou dobou účinku. Šíření přípravku Masai probíhá systémově, s hloubkovým působením. Vrstva postřiku na povrchu listu tak působí také na roztoče na spodní straně listu. Masai působí kontaktně a zároveň je přijímán sáním. Masai je účinný proti vajíčkům, larvám i dospělcům svilušky ovocné (Panonychus ulmi). Díky specifickému mecjanismu působení je Masai účinný také proti sviluškám, které vykazují rezistenci vůči většině běžných akaricidů.

Použití do jabloní: SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Použití do vinic: SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jabloně35251812
Vinice14854

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrazolů (např. tebufenpyrad, pyridaben, fenazaqin, fenpyroximát) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Masai může být kombinován s přípravky na bázi folpetu, difenoconazolu, kresoxim-methylu a pyraclostrobinu.

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Sviluška ovocná 0,375 kg/ha (0,125 kg/ 1 m výšky koruny/ ha) BBCH 69 - 89, max. 2 x za rok max. 2 x za rok
Svilušky 0,375 kg/ha (0,125 kg/ 1 m výšky koruny/ ha) BBCH 69 - 89, max. 2 x za rok max 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Svilušky 0,3 - 0,6 kg/ ha max. 1 x za rok max 1x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Sviluška ovocná 0,3 - 0,4 kg /ha aplikace v létě, BBCH 71 - 75, max. 1 x max. 1 x, Ochranná lhůta 14 dní (hrozny moštové) a 21 dní (stolní hrozny)
Svilušky 0,3 - 0,4 kg /ha aplikace v létě, BBCH 71 - 75, max. 1 x max. 1 x, Ochranná lhůta 14 dní (hrozny moštové) a 21 dní (stolní hrozny)
Top