Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Acrobat® MZ WG

fungicid

Osvědčený fungicid do révy vinné, rajčat, okurek, cibule a brambor, salátu, ostropestřce mariánského a okrasných rostlin

Systémový dimethomorph proti houbám třídy Oomycetes doplněný kontaktním širokospekrálním mancozebem

Výhody

  • Kombinace lokálně systemové a kontaktní látky zabraňuje vzniku rezistence
  • Preventivní, kurativní a antisporulační účinek
  • Flexibilní možnost použití kdykoliv během vegetace
  • Široké spektrum účinnosti
doporučení k aplikaci přípravku Acrobat MZ WG v révě
doporučení k aplikaci přípravku Acrobat MZ WG v zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Acrobat MZ WG v cibuli

Obecné informace

Jméno Acrobat® MZ WG
Formulace dispergovatelné granule
Složky 90 g/kg dimethomorph, 600 g/kg mancozeb
Charakteristika CH_Acrobat_MZ_WG
Etiketa Acrobat_MZ_WG_CLP
Bezpečnostní list BL_Acrobat_MZ_WG

Mancozeb je fungicidní účinná látka s kontaktním účinkem ze skupiny ethylen-bisdithiokarbamidanů. Dimethomorph je systémová účinná látka ze skupiny morfolinů s účinkem na široké spektrum hub třídy Oomycetes. Ovlivňuje biochemické procesy vytváření či regulace tvorby buněčné stěny hub, mající za následek přerušení vývoje houby. U dimethomorphu nevzniká křížová rezistence s fenylamidy, rezistentní kmeny nebyly zjištěny a ani se nepředpokládají. Je proto cennou látkou v systému ošetřování proti plísni bramboru na bramborách, zejména tam, kde hrozí vznik rezistence k doposud běžně používaným systémovým fungicidům.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte během vegetační sezóny přípravky, které obsahují účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorph, iprovalicarb, mandipropamid) ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m při aplikaci do révy vinné.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do brambor, cibule a rajčete.

Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 3 m při aplikaci do vinic a 1 m při aplikaci do nízkých plodin od okraje ošetřovaného pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Salát, ostropestřec mariánský, okrasné rostliny < 50 cm4444
Okrasné rostliny 50 – 150 cm8666
Okrasné rostliny > 150 cm2518146

Okrasné rostliny 50 – 150 cm:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.

Okrasné rostliny > 150 cm:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Přípravek Acrobat MZ WG je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

Doporučujeme např. Acrobat MZ WG v dávce 2 kg a Vaztak 10 EC v dávce 0,125 l na hektar.

DAM 390Kapalná hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
--anoano--

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň bramborová 2 kg / ha, 300 - 600 l vody / ha BBCH 20 - BBCH 79 max. 8 x na plodinu za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň cibulová 2 kg / ha, 200 - 600 l vody / ha max. 3 x na plodinu za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Pravé plísně (oomycety) 2 kg/ha 2x za rok, od počátku výskytu škodlivého organismu, ve venkovních prostorech dle BBCH plodiny od 31 do 39
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň okurková 0,2 %, max. 10 l vody na 100 m čtverečních max. 3 x na plodinu za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 1,5 - 2 kg/ha - od: 16 BBCH do: 61 BBCH- od začátku výskytu max 3x, interval mezi aplikacemi 12 dnů
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 1,5 - 2 kg/ha - od: 16 BBCH do: 61 BBCH- od začátku výskytu max 3x, interval mezi aplikacemi 12 dnů
Plíseň šedá 1,5 - 2 kg/ha - od: 16 BBCH do: 61 BBCH- od začátku výskytu max 3x, interval mezi aplikacemi 12 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň bramborová 2 kg / ha, 300 - 600 l vody / ha (polní rajče)0,2 %. max. 10 l vody / 100 m čtverečních (skleníkové rajče) max. 3 x na plodinu za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň révová 1,25 kg / ha, max. 500 l vody/ha (do počátku květu)2,5 kg / ha, max. 1000 l vody/ha (od počátku květu) max. 4 x na plodinu za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň salátová 2 kg/ha
Top